menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Opłaty adiacenckie. Uwarunkowania prawne i metodyczne dotyczące czynności organów w procesie wyceny nieruchomości. Określanie stanu nieruchomości

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Program

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z opłatami adiacenckimi w kontekście działań podejmowanych przez pracowników organów administracji, w ujęciu praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji mogących budzić wątpliwości, z omówieniem przykładów orzecznictwa sądów administracyjnych.

Podczas szkolenia omówimy i przeanalizujemy następujące zagadnienia:

 • opłaty adiacenckie związane z podziałem, połączeniem i podziałem, oraz scaleniem i podziałem nieruchomości,
 • uwarunkowania prawne i metodyczne dotyczące czynności organów w procesie wyceny nieruchomości,
 • aspekty prawidłowości określania stanu nieruchomości.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 1. Uczestnicy poznają szczególne przypadki relacji pomiędzy danymi przedmiotowymi zawartymi w ewidencji gruntów a wpisami w KW, w aspekcie poprawności przyjmowania zasięgu praw do nieruchomości - zagadnienie istotne m.in. przy ustalaniu opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości w wyniku podziału, połączenia i podziału,
   
 2. Wyjaśniona będzie problematyka dotycząca tzw. wykazu synchronizacyjnego, dokumentu istotnego w przypadku rozbieżności danych zawartych w ewidencji gruntów i KW,
   
 3. Omówione zostaną proceduralne podobieństwa i różnice pomiędzy podziałem nieruchomości (podziały geodezyjne i podziały prawne), połączeniem i podziałem oraz scaleniem i podziałem,
   
 4. Wskazane zostaną uwarunkowania prawne i metodyczne dotyczące opłat adiacenckich, będących wynikiem procedur przekształcania struktury przestrzennej, wskazanych w punkcie 3, dotyczące w szczególności:
  • dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości,
  • stanu nieruchomości przed i po podziale, połączeniu i podziale, scaleniu i podziale, w tym kwestii dotyczących planowanej do wybudowania infrastruktury przy scaleniu i podziale nieruchomości,
  • problematyki odszkodowań za działki wydzielone pod drogi publiczne i związanych z tym negocjacjami,
  • zagadnienia dotyczącego możliwych ilości nieruchomości przed połączeniem i podziałem oraz po połączeniu i podziale, w związku z wydzielaniem dróg wewnętrznych,
  • służebności obciążających nieruchomości dla stanu przed scaleniem i podziałem oraz po scaleniu i podziale oraz ich wpływu na wartość określaną w celu ustalenia opłat adiacenckich,
  • problemów prawnych i metodycznych dotyczących opłat adiacenckich i odszkodowań w odniesieniu do władających gruntami.
    
 5. Omówione będą przykłady orzecznictwa sądów administracyjnych, dotyczące relacji pomiędzy organem administracji a rzeczoznawcą majątkowym w kwestii informacji dotyczących stanu nieruchomości.

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy administracji zajmujący się w szczególności problematyką podziałów nieruchomości i opłat adiacenckich z nimi związanych
 • Rzeczoznawcy majątkowi (możliwość uzyskania punktów niezbędnych do udokumentowania obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych - Dz.U.2018 poz.811)

Metody szkoleniowe:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu opartego o liczne przykłady praktyczne. Wykładowca odpowiada na pytania i wyjaśnia wątpliwości uczestników szkolenia:

 • Prezentacja multimedialna z podaniem m.in. praktycznych przykładów dotyczących wykazów synchronizacyjnych w oparciu o materiały kartograficzne,
 • Przykłady dotyczące uwarunkowań metodycznych związanych z określaniem wartości do celów opłat adiacenckich,
 • Przykłady rozstrzygnięć sądowych.

 

W celu uzyskania pełnych informacji o tym szkoleniu zapraszamy na naszą stronę internetową:

https://www.jgt.pl/szkolenia,oplaty-adiacenckie-oan.html

Można również wejść na stronę szkolenia klikając w tytuł szkolenia widoczny poniżej w sekcji ZGŁOSZENIE.

Termin / Lokalizacja
 1. 18.06.2024 / ONLINE / Warszawa
 2. 07.11.2024 / ONLINE / Warszawa
Cena
ONLINE 790 | Warszawa 940
Zgłoszenie
Opłaty adiacenckie. Uwarunkowania prawne i metodyczne dotyczące czynności organów w procesie wyceny nieruchomości. Określanie stanu nieruchomości
Organizator
J.G.Training szkolenia specjalistyczne - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.