menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


CBAM - graniczny podatek węglowy: nowy obowiązek importerów, na drodze do redukcji emisji gazów cieplarnianych

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Adresatami tego szkolenia są: - Osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska; - Osoby odpowiedzialne za rozliczenia import towarów i rozliczenia podatkowe; - Wszystkie inne osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.
Program
Program szkolenia: 
 • Wstęp: przedstawienie, zebranie oczekiwań, przedstawienie programu
 • Co to jest CBAM i na czym polega?
 • Cel wprowadzenia CBAM
 • Podstawa prawna (rozporządzenie CBAM, wykonawcze i kolejne)
 • Ogólne informacje o systemie handlu emisjami EU ETS (CBAM jest jego uzupełnieniem)
 • Zakres obowiązywania 
  • Kategorie produktów
  • Obszary geograficzne
  • Kryterium wartości
 • Podmioty objęte przepisami
 • Harmonogram wdrażania, długość okresu przejściowego
 • Obowiązki związane z CBAM
  • Upoważnienia
  • Rejestracja operatorów, w tym rejestr przejściowy
  • Sprawozdania kwartalne (do 2025) – zawartość, korekta
  • Deklaracje roczne
  • Zakres przechowywanych danych i dowodów
 • Portal CBAM i jego funkcje
 • Organy biorące udział w procesie
 • Kontrole kary i odpowiedzialność
 • Informacje o emisjach
  • Gazy uwzględniane w mechanizmie
  • Ekwiwalent dwutlenku węgla i GWP
  • Emisje wbudowane
  • Emisje bezpośrednie
  • Emisje pośrednie
 • Obliczanie emisji wbudowanych
  • Możliwe metodyki obliczania w fazie przejściowej i docelowej
  • Ścieżki produkcyjne
  • Granice systemowe
  • Jednostki produkcji
  • Towary proste
  • Towary złożone
  • Emisje z wytwarzania energii z sieci oraz w instalacjach, w tym z kogeneracji (CHP)
  • Emisje materiałów wsadowych (prekursorów)
  • Wartości standardowe, referencyjne i domyślne
  • Przepisy szczególne dla wybranych towarów
 • Przykład wypełnienia raportu kwartalnego na podstawie danych uczestników szkolenia lub przykładowych
 • Weryfikacja sprawozdań
 • Certyfikaty CBAM
  • Zasady sprzedaży i obrotu
  • Sposób ustalania ceny
  • Korekta związana z bezpłatnymi uprawnieniami EU ETS
  • Umarzanie
  • Anulowanie
  • Opłata emisyjna uiszczana w państwie trzecim
  • Rejestr CBAM
 • Plan wdrażania we firmie
  • Określenie produktów objętych CBAM
  • Analiza ryzyka
  • Zasady zbierania danych od dostawców
  • Potrzebne zasoby lub delegacja obowiązków
  • Zarządzanie danymi
 • Przyszłość regulacji CBAM – wprowadzenie nowych kategorii produktów
 • Zakończenie: sesja pytania i odpowiedzi, podsumowanie

Absolwent tego szkolenia:
 • Ocenia zakres nowych obowiązków dotyczących granicznego podatku węglowego (CBAM) dla danego podmiotu,
 • Uzasadnia wprowadzenie CBAM,
 • Rozróżnia jakich produktów dotyczy CBAM,
 • Szacuje koszty związane z nowymi obowiązkami,
 • Identyfikuje emisje wbudowane oraz wie jak je obliczać,
 • Wypełnia sprawozdania kwartalne CBAM,
 • Planuje przygotowanie firmy do wdrożenia CBAM.
Prowadzący
Jacek Zatoński - Trener i konsultant z zakresu ochrony środowiska, w tym śladu węglowego. Posiada wiedzę ekspercką m.in. w dziedzinach: obliczania śladu węglowego, zmian klimatu, gospodarki odpadami, ekoinnowacji, geograficznych systemów informacyjnych (mapy, analizy przestrzenne), systemów zarządzania środowiskowego, społecznej odpowiedzialności biznesu i BHP. Absolwent Kształtowania Środowiska Przyrodniczego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tym samym wydziale uzyskał również tytuł doktora nauk o ziemi w zakresie geografii. Od 2006 roku aktywny zawodowo w branży ochrony środowiska. Obejmował stanowiska związane z pracami laboratoryjnymi, geologicznymi, opracowaniami dokumentacji przyrodniczej i dokumentów strategicznych dla gmin, analizami GIS, obsługą firm, wolontariatem pracowniczym itp. Dzięki pracy na różnych stanowiskach oraz współpracy zarówno z biznesem, administracją jak i organizacjami pozarządowymi posiada szeroką wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju. Od 2008 roku zajmuje się profesjonalnie prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony środowiska (ponad 4000 godzin szkoleniowych). Przeszedł roczne szkolenie trenerskie Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (160 godz.). W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody szkoleniowe nastawione na interakcje uczestników, specjalizuje się także w grach symulacyjnych, które sam tworzy.
Forma
Metody szkoleniowe: - Wykład; - Prezentacja multimedialna; - Omawianie przykładów/studia przypadków (case studies); - Dyskusja moderowana; - Rozwiązywanie testów; - Warsztaty z wyliczania emisji wbudowanych, na przykładowych danych.
Czas trwania
9.00 - 15.00 (plus możliwość konsultacji dla Uczestników szkolenia po drugim dniu szkolenia: 15,00-17,00)
Termin / Lokalizacja
 1. 23.05.2024 / Dwudniowe szkolenie hybrydowe
 2. 19.06.2024 / Dwudniowe szkolenie hybrydowe
Cena
Cena: 1290 zł netto/Osobę (1586,70 zł brutto)
Zgłoszenie
CBAM - graniczny podatek węglowy: nowy obowiązek importerów, na drodze do redukcji emisji gazów cieplarnianych
W cenę wliczono
Cena zawiera: - materiały szkoleniowe; - imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu; - możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia; - możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.
Zdobyta wiedza
Zgodnie z programem szkolenia.
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o uczestnictwie.
Organizator
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.