menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


ZAWIESIA – BEZPIECZNA EKSPLOATACJA I KONTROLA TECHNICZNA – ZALECENIA PIP, DOBRE PRAKTYKI, MINIMALIZACJA RYZYKA WYPADKÓW

Kategoria
BHP
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
SZKOLENIE ZAWIESIA – BEZPIECZNA EKSPLOATACJA I KONTROLA TECHNICZNA ADRESUJEMY DO: użytkowników maszyn do podnoszenia (dozór techniczny, służby utrzymania ruchu, specjaliści BHP, konserwatorzy, hakowi) firmy odpowiedzialne za: – instalowanie, – naprawę, – modernizację, – wytwarzanie urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu wszystkich osób odpowiedzialnych za stan urządzeń transportu bliskiego w przedsiębiorstwie.
Wymagania wstępne
Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
Program
SZKOLENIE AKTUALIZUJĄCE WIEDZĘ DLA PRZEDSTAWICIELI DOZORU TECHNICZNEGO, SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU, SPECJALISTÓW BHP, OPERATORÓW URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, HAKOWYCH

Jesteś odpowiedzialny za dobór, eksploatację i konserwację zawiesi w zakładzie?
Zadbaj o bezpieczeństwo osprzętu przy pracach związanych z podnoszeniem ładunków!
Dowiedz się jakie są dobre praktyki i zalecenia PIP w zakresie doboru, magazynowania, oceny stanu technicznego, kompletności i sprawności zawiesi!
Poznaj zasady postępowania w przypadku awarii lub wypadku!

Wieloletni Inspektor PIP, biegły w kontrolach technicznego bezpieczeństwa pracy przedstawi na praktycznych przykładach:

 • proces bezpiecznego podnoszenia, przenoszenia i opuszczania ładunku,
 • sposoby zawieszania ładunku, układy pracy, symetria obciążenia, podnoszenie ładunków niesymetrycznych, użycie mniejszej liczby cięgien, niż posiada zawiesie,
 • dobre praktyki w zakresie oceny zużycia, magazynowania, konserwacji, regeneracji zawiesi.
 PROGRAM SZKOLENIA:

Bezpieczna eksploatacja zawiesi

Kontrola zawiesi

 • kontrola zawiesi przed pierwszym oraz przed każdym następnym użyciem, ocena dokumentacji producenta zawiesi,
 • obowiązki jakie musi spełnić producent zawiesi,
 • prowadzenie zakładowej dokumentacji zawiesi.

Zagrożenia powodowane przez zawiesia oraz sposoby ich eliminacji.

Użytkowanie zawiesi w szkodliwym otoczeniu oraz w warunkach niebezpiecznych

 • wysokie i niskie temperatury, środowisko kwaśne, środki chemiczne, promieniowanie,
 • praca na nabrzeżu, podnoszenie osób, podnoszenie potencjalnie niebezpiecznych ładunków.

Przenoszenie ładunku

 • dobór zawiesi, przygotowanie, masa ładunku, środek ciężkości,
 • sposoby zawieszania, układy pracy, symetria obciążenia, bezpieczeństwo podnoszenia, wykorzystanie podczas podnoszenia nie wszystkich cięgien zawiesia, dopuszczalne WLL zawiesia,
 • posadowienie ładunku,
 • magazynowanie zawiesi.

Konserwacja

 • kryteria zużycia zawiesi,
 • przegląd – zakres, warunki, zalecenia, kryteria wycofania zawiesi z eksploatacji, osoby wykonujące przeglądy zawiesi.
 • badanie szczegółowe – zakres, czasookres, rejestracja badań, wymagania dla osób wykonujących badanie szczegółowe.
 • naprawy zawiesi – wymagania.

Instrukcja bhp wykonywania prac transportowych z użyciem zawiesi – forma, treść oraz zawartość instrukcji.

Zespołowa obsługa maszyn

 • wymagania dla sygnałów świetlnych, dźwiękowych oraz ręcznych,
 • komunikacja pomiędzy hakowym a obsługującym maszynę podnoszącą,
 • minimalne wymagania oraz obowiązki dla sygnalisty i hakowego,
 • wymagane szkolenia w dziedzinie bhp dla sygnalisty i hakowego,
 • instrukcja bhp dla zespołowej obsługi maszyn – forma, treść, zawartość.

Wymagania zasadnicze i minimalne dla osprzętu do podnoszenia.

Rodzaje osprzętu do podnoszenia

 • osprzęt do podnoszenia podlegający pod Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE,
 • osprzęt do podnoszenia podlegający pod Dyrektywę Narzędziową.

Obowiązki producentów osprzętu do podnoszenia

 • deklaracja zgodności, instrukcja, oznakowanie osprzętu do podnoszenia,
 • wymagania techniczne stawiane przez Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE.

Obowiązki wykonującego osprzęt do podnoszenia na własny użytek, w tym zawiesia

 • sporządzenie deklaracji zgodności, instrukcji, oznakowanie osprzętu – wymagania, forma, treść,
 • wymagania techniczne wykonania osprzętu do podnoszenia,
 • przeprowadzenie oceny ryzyka dla oddawanego do użytku osprzętu do podnoszenia,
 • sporządzenie dokumentacji technicznej – wymagania, forma, zawartość,
 • przeprowadzanie badań osprzętu do podnoszenia.

Minimalne wymagania określone w Dyrektywie Narzędziowej jakie musi spełniać osprzęt do podnoszenia.

Omówienie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z użyciem osprzętu do podnoszenia.

Minimalne wymagania wynikające z Dyrektywy Narzędziowej dla maszyn podnoszących.

Analiza wybranych przykładów wypadków przy pracy z użyciem zawiesi.
Uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji maszyn podnoszących.

Prowadzący
Wieloletni Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy Posiada doświadczenie w kontroli technicznego bezpieczeństwa pracy w największych zakładach produkcyjnych na Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem prac z wykorzystaniem urządzeń transportu bliskiego, maszyn do podnoszenia. Jako biegły sądowy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wydaje szczegółowe opinie w zakresie m.in. transportu wewnątrzzakładowego oraz spełniania przez maszyny „zasadniczych i minimalnych wymagań bezpieczeństwa”. Posiada doświadczenie eksperckie w obszarze projektowania i budowy maszyn, wprowadzania urządzeń technicznych do obrotu gospodarczego, oceny zgodności z dyrektywami europejskimi, znakowania Wykonuje dokumentację do ekspertyz stanu technicznego maszyn i urządzeń. Autor licznych publikacji na temat osprzętu do bezpiecznego podnoszenia ładunków sygnowanych przez PIP.
Forma
– METODY PROWADZENIA SZKOLENIA: czytelna prezentacja zagadnień, liczne przykłady, uczulenie na najczęściej popełniane błędy, dyskusja i wymiana poglądów z prowadzącym.
Czas trwania
Szkolenie jednodniowe: 17.04.2024 Szkolenie online
Termin / Lokalizacja
 1. 17.04.2024 / online
Cena
740 zł
Zgłoszenie
ZAWIESIA – BEZPIECZNA EKSPLOATACJA I KONTROLA TECHNICZNA – ZALECENIA PIP, DOBRE PRAKTYKI, MINIMALIZACJA RYZYKA WYPADKÓW
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
CELE I KORZYŚCI: Omówione zostaną: wymagania zasadnicze dla osprzętu do podnoszenia, w tym dla zawiesi, zawarte w Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE obowiązki jakie musi spełnić producent zawiesi wykonanych na tzw. „własny użytek” (przedstawione zostaną wszystkie obowiązki nakładane przez Dyrektywę Maszynową na oddającego zawiesie do użytkowania oraz cały proces oceny zgodności osprzętu do podnoszenia, w tym zawiesi) zagrożenia powodowane przez zawiesia oraz sposoby ich eliminacji zasady bezpiecznego użytkowania zawiesi w szkodliwym otoczeniu oraz w warunkach niebezpiecznych zasady dokumentowania oraz przeprowadzania kontroli zawiesi przed pierwszym oraz przed każdym następnym użyciem kryteria zużycia zawiesi i ich elementów składowych wymagania prawne dla osób dokonujących przeglądu zawiesi oraz badania szczegółowe (osoba kompetentna wg EN ISO 9001:1994. Systemy Jakości) sposoby dokonywania napraw zawiesi. Zaproszony Ekspert PIP omówi zawartość instrukcji bezpiecznego wykonywania prac transportowych z użyciem zawiesi, która musi być opracowana w każdym zakładzie, w którym prowadzona jest eksploatacja urządzeń transportu bliskiego. Omówione zostaną przepisy bhp dotyczące sygnałów świetlnych, dźwiękowych oraz ręcznych, komunikacji pomiędzy hakowym a obsługującym urządzenie transportu bliskiego, minimalne wymagania oraz obowiązki dla sygnalisty i hakowego oraz wymagane na tych stanowiskach szkolenia bhp. Na zakończenie szkolenia prowadzący zaprezentuje kilka wybranych przykładów wypadków przy pracy z użyciem zawiesi oraz omówi minimalne wymagania jakie muszą spełniać maszyny do podnoszenia typu suwnice, żurawie, itp., jak również zostaną omówione wymagane prawem uprawnienia kwalifikacyjne dla operatorów i osób konserwujących tego typu maszyny.
Certyfikaty
Elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.