menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Studium wykonalności w projektach unijnych 2021-2027. Efektywne 2-dniowe szkolenie obejmujące planowanie i realizację projektu z analizą przykładowego studium wykonalności.

Kategoria
UNIA EUROPEJSKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

 

 

Grupa docelowaSzkolenie jest adresowane do osób i instytucji, które chcą aktywnie uczestniczyć w programach unijnych na okres 2021-2027 oraz skutecznie aplikować o dofinansowanie. Grupa docelowa obejmuje:
 1. Pracowników sektora publicznego odpowiedzialnych za realizację projektów unijnych na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym.
 2. Członków organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, które planują wdrożenie projektów o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym lub środowiskowym.
 3. Przedsiębiorców i przedstawicieli firm, które dążą do uzyskania wsparcia finansowego na rozwój, innowacje lub ekspansję na rynki międzynarodowe.
 4. Indywidualne osoby, w tym naukowcy, artyści, innowatorzy i młodzi przedsiębiorcy, poszukujące środków na wdrożenie swoich pomysłów i projektów.

Cel szkolenia
 1. Zapoznanie uczestników z najnowszymi przepisami i zasadami dotyczącymi programów unijnych na okres 2021-2027.
 2. Przekazanie kompleksowej wiedzy na temat tworzenia studium wykonalności, uwzględniającego najnowsze wymagania unijne i krajowe.
 3. Wyposażenie uczestników w umiejętności efektywnego planowania, zarządzania i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych.
 4. Zapoznanie uczestników z praktycznymi technikami analizy kosztów i korzyści w kontekście studium wykonalności.
 5. Omówienie kluczowych aspektów oceny projektów unijnych i strategii ich sukcesu.
 6. Przedstawienie przykładów dobrych praktyk w zakresie studiów wykonalności oraz sposobów unikania potencjalnych problemów i błędów.

Korzyści dla uczestników
 1. Aktualna wiedza o programach unijnych 2021-2027 pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć dostępne możliwości finansowania projektów.
 2. Poznanie zaktualizowanych wytycznych i wymagań dotyczących studium wykonalności ułatwi skuteczne aplikowanie o dofinansowanie.
 3. Praktyczne umiejętności w planowaniu projektów unijnych pozwolą uczestnikom zwiększyć efektywność i powodzenie ich realizacji.
 4. Umiejętność analizy kosztów i korzyści pozwoli uczestnikom podejmować bardziej świadome i oparte na danych decyzje dotyczące projektów.
 5. Poznanie przykładów dobrych praktyk i strategii sukcesu zwiększy szanse na powodzenie w pozyskiwaniu finansowania.
 6. Skupienie na analizie przykładowego studium wykonalności umożliwi uczestnikom lepsze zrozumienie praktycznych aspektów procesu oceny projektów unijnych.

 

Metodologia

Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.


Metody pracy podczas szkolenia online:
 • wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
 • szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
 • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
 • pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
 • podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
 • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
 • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
 • otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
 Program szkoleniaDzień 1:
 1. Wprowadzenie do programów unijnych na lata 2021-2027:
  Kluczowe obszary tematyczne i cele programów.
  Nowe możliwości finansowania i zmiany w politykach unijnych.
  Przegląd dostępnych funduszy i instrumentów wsparcia.
 2. Tworzenie studium wykonalności w kontekście programów unijnych:
  Wymogi formalne i kryteria oceny studiów wykonalności.
  Wytyczne Komisji Europejskiej i polskich instytucji zarządzających.
  Studium wykonalności jako kluczowy element wniosku o dofinansowanie.
 3. Identyfikacja potrzeb i celów projektu:
  Metody analizy potrzeb społecznych, ekonomicznych i środowiskowych.
  Określanie jasnych celów SMART projektu.
  Dopasowanie celów do priorytetów programu unijnego.
 4. Analiza grupy docelowej i beneficjentów:
  Techniki identyfikacji grupy docelowej projektu.
  Zrozumienie potrzeb i oczekiwań beneficjentów.

Dzień 2:
 1. Analiza kosztów i korzyści w studium wykonalności:
  Kluczowe aspekty oceny opłacalności projektu.
  Wskaźniki finansowe w analizie studium wykonalności.
  Znaczenie analizy ryzyka w ocenie projektu.
 2. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie:
  Struktura i elementy wniosku na przykładzie konkretnego programu.
  Najczęstsze błędy w aplikowaniu o środki unijne i jak ich unikać.
 3. Studium wykonalności w praktyce:
  Analiza rzeczywistego przykładu studium wykonalności projektu unijnego.
  Warsztaty i ćwiczenia praktyczne: tworzenie studium wykonalności w grupach.
 4. Wsparcie i monitoring projektów unijnych:
  Jakie wsparcie oferuje instytucja zarządzająca programem unijnym?
  Jak monitorować postęp i wyniki projektu oraz jakie są kluczowe wskaźniki sukcesu?
 5. Podsumowanie i dyskusja:
  Omówienie najważniejszych wniosków.
W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

 

Informacje organizacyjne
Szkolenie stacjonarneNa kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb. Szkolenie online

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.


Dostęp do wirtualnego pokoju konferencyjnego zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.

 

Inwestycja

 Szkolenie stacjonarne1390.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas 
 warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne
 szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1840 zł netto (+23% Vat)
Szkolenie online1290.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń
  i Konferencji SEMPER.

 

Zgłoszenie

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf  lub word  a  następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (061 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

 

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań

Godziny pracy biura:      Pn-Pt 07.30 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194     
tel. (61) 6 115 034     
tel. 508 393 926  
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

 

Uwaga

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Czas trwania
2 dni
Termin / Lokalizacja
 1. 04.07.2024 / Kraków i online 04-05/07
 2. 23.09.2024 / Warszawa i online 23-24/09
Cena
1390 zł netto
Zgłoszenie
Studium wykonalności w projektach unijnych 2021-2027. Efektywne 2-dniowe szkolenie obejmujące planowanie i realizację projektu z analizą przykładowego studium wykonalności.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.