menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Prawo Budowlane i proces inwestycyjny dla praktyków. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie).

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
otwarte
Program

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

   

Grupa docelowa:   

Grupa docelowa dla 3-dniowego szkolenia z tematyki "Prawo Budowlane i Proces Inwestycyjny dla Praktyków" skierowanego do pracowników instytucji publicznych i przedsiębiorstw prywatnych, obejmuje szeroki zakres profesjonalistów związanych z branżą budowlaną. Szkolenie zostało specjalnie zaprojektowane, aby dostarczyć praktycznej wiedzy i umiejętności, które są niezbędne w codziennej pracy w sektorze publicznym i prywatnym związanej z projektowaniem, realizacją oraz nadzorem inwestycji budowlanych.

Pracownicy instytucji publicznych:
Architekci i urbaniści.
Pracownicy odpowiedzialni za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Inspektorzy nadzoru budowlanego i inżynierowie ds. nadzoru.
Pracownicy odpowiedzialni za proces uzyskiwania pozwoleń na budowę.
Prawnicy związani z działalnością administracyjną, nadzorczą i prawem budowlanym.

Przedstawiciele przedsiębiorstw prywatnych:
Pracownicy firm deweloperskich odpowiedzialni za przygotowanie i realizację inwestycji budowlanych.
Wykonawcy budowlani, zarówno kierownicy budowy, jak i rzemieślnicy.
Architekci i inżynierowie pracujący w biurach projektowych.
Specjaliści ds. kontroli jakości oraz zarządzania ryzykiem w projekcie budowlanym.
Osoby odpowiedzialne za negocjowanie i zawieranie umów budowlanych z instytucjami publicznymi.

Inni profesjonaliści związani z branżą budowlaną:
Konsultanci i doradcy prawni specjalizujący się w prawie budowlanym.
Ekonomiści i analitycy zajmujący się oceną opłacalności inwestycji.
Specjaliści ds. ochrony środowiska związani z branżą budowlaną.
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem, w tym zarządzanie czasem i kosztami.

Grupa docelowa jest bardzo zróżnicowana, obejmując zarówno osoby pracujące w instytucjach publicznych, jak i przedstawicieli przedsiębiorstw prywatnych działających na różnych etapach procesu inwestycyjnego. Szkolenie pozwoli na integrację wiedzy i perspektyw z obu sektorów, co jest cennym atutem i sprzyja wymianie doświadczeń oraz tworzeniu synergii między instytucjami publicznymi a przedsiębiorstwami prywatnymi w sektorze budowlanym.

 

Cel szkolenia:

1.    Zrozumienie aktualnych przepisów prawa budowlanego i ich praktycznych zastosowań w działalności instytucji publicznych i przedsiębiorstw prywatnych.

2.    Wyszkolenie uczestników w kluczowych etapach procesu inwestycyjnego - od planowania do zakończenia projektu, uwzględniając specyfikę działania w sektorze publicznym i prywatnym.

3.    Wyposażenie w narzędzia i strategie, które umożliwią skuteczne rozwiązywanie problemów i wyzwania związane z realizacją inwestycji.

4.    Omówienie aspektów prawnych i administracyjnych związanych z dokumentacją budowlaną oraz uzyskiwaniem pozwoleń na budowę.

5.    Umożliwienie wymiany doświadczeń między przedstawicielami różnych instytucji i przedsiębiorstw, co przyczyni się do wzbogacenia wiedzy i perspektyw z różnych sektorów.

 Oto główne powody, dla których warto wziąć udział w szkoleniu:

·         Aktualna wiedza i praktyczne umiejętności: Szkolenie dostarcza aktualnej wiedzy z zakresu prawa budowlanego, uwzględniając najnowsze zmiany w przepisach. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnego działania w procesie inwestycyjnym.

·         Specyfika pracy w sektorze publicznym i prywatnym: Program szkolenia został dostosowany do potrzeb obu sektorów, uwzględniając różnice w podejściu i wymaganiach, co pozwoli na lepsze zrozumienie i współpracę między instytucjami publicznymi a przedsiębiorstwami prywatnymi.

·         Rozbudowanie sieci kontaktów: Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi nawiązanie wartościowych relacji z przedstawicielami innych instytucji i firm działających w branży budowlanej, co może prowadzić do potencjalnych partnerstw i współpracy w przyszłości.

·         Rozwój kariery zawodowej: Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego zwiększa atrakcyjność zawodową uczestników, otwierając nowe możliwości awansu i rozwoju w swojej dziedzinie.

·         Skuteczne rozwiązywanie problemów: Szkolenie zapewni uczestnikom narzędzia i strategie pozwalające na skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z realizacją inwestycji budowlanych oraz zrozumienie procesów administracyjnych.

·         Wiedza ekspercka: Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczonego eksperta z zakresu prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego, co zapewni najwyższą jakość przekazywanej wiedzy.

·         Inspirujące otoczenie: Lokalizacja szkolenia w malowniczym Zakopanem pozwoli na odprężenie się w górskich okolicznościach przyrody, co sprzyja skoncentrowaniu się na nauce i integracji z innymi uczestnikami.

·         Certyfikat uczestnictwa: Ukończenie szkolenia zostanie potwierdzone certyfikatem, który może stanowić ważne zaświadczenie o zdobytych kompetencjach i umiejętnościach w dziedzinie prawa budowlanego.

·         Współpraca i wymiana doświadczeń: Spotkania podczas szkolenia z przedstawicielami różnych instytucji publicznych i przedsiębiorstw prywatnych umożliwią wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w branży.

·         Wyjątkowa okazja do nauki: Szkolenie zapewni intensywną naukę, praktyczne ćwiczenia oraz studia przypadków, co pozwoli uczestnikom z pełnym zaangażowaniem wcielić się w rzeczywiste sytuacje zawodowe.

Korzyści dla uczestników:

1.    Poszerzenie wiedzy praktycznej z zakresu prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego, dostosowanej do specyfiki pracy w sektorze publicznym i prywatnym.

2.    Wypracowanie efektywnych rozwiązań w kwestiach prawnych i administracyjnych związanych z inwestycjami.

3.    Możliwość nawiązania nowych kontaktów i współpracy między instytucjami publicznymi a przedsiębiorstwami prywatnymi.

4.    Skuteczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, co wpłynie na jakość i efektywność projektów budowlanych.

 

Metodologia:

Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

 

Metody pracy podczas szkolenia on-line:

·         wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel

·         szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników

·         bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz

·         pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

·         podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym

·         otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce

·         masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu

·         otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 

Program szkolenia:

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Dzień 1:

1.    Wprowadzenie do szkolenia: cel, zakres tematyczny i oczekiwania uczestników.

2.    Rola i zadania instytucji publicznych w procesie inwestycyjnym: rola organów administracji publicznej w nadzorze nad projektem budowlanym.

3.    Rola i zadania przedsiębiorstw prywatnych w procesie inwestycyjnym: perspektywa dewelopera, wykonawcy i projektanta.

4.    Podstawy prawa budowlanego: definicje, pojęcia oraz kluczowe akty prawne regulujące proces inwestycyjny.

5.    Procedury i wymogi formalne związane z uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


Dzień 2:

1.    Etapy realizacji inwestycji budowlanej: od planowania do zakończenia projektu.

2.    Zagadnienia związane z analizą ryzyka i oceną opłacalności inwestycji.

3.    Przygotowanie dokumentacji budowlanej: wymogi, kluczowe elementy i analiza przykładowych projektów.

4.    Praktyczne aspekty współpracy między instytucjami publicznymi a przedsiębiorstwami prywatnymi w procesie inwestycyjnym.

5.    Proces uzyskiwania pozwoleń na budowę: kluczowe dokumenty, organy zaangażowane i procedury.


Dzień 3:

1.    Aspekty prawne i administracyjne związane z umowami budowlanymi: umowy na roboty budowlane, dostawy, usługi projektowe.

2.    Nadzór nad inwestycjami budowlanymi w sektorze publicznym i prywatnym: rola inspektora nadzoru, kontrola jakości wykonania.

3.    Prawne aspekty użytkowania obiektów budowlanych: proces odbioru inwestycji i przekazywanie ich do użytkowania.

4.    Procedury rozwiązywania sporów w branży budowlanej: arbitraż, mediacje, postępowania sądowe.

5.    Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów uczestnictwa.

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

 

Inwestycja:

Szkolenie stacjonarne

2390.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje również:

·         3 noclegi w Zakopanem w pokoju 2-osobowym (za dopłatą 490 zł możliwość rezerwacji pokoju 1-osobowego)

·         pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu

·         możliwość korzystania z atrakcji oferowanych przez hotel (basen, sauna)

·         dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego Hotelu.

Dodatkowe informacje dotyczące warunków finansowych:
2090 zł netto  - udział w szkoleniu bez zakwaterowania (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat, przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad w każdym dniu szkolenia);
2390 zł netto  - udział w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem w pokoju 2-osobowym  (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat,  pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu);
2880 zł netto  - udział w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem w pokoju 1-osobowym  (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat,  pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).

 

Szkolenie on-line

1940.00zł netto (+23% VAT) 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.

 

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a  następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (). 

 

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji. 

 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

 

Uwaga:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przed szkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 

Czas trwania
4 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 20.08.2024 / Zakopane i Online 20-23/08
Cena
2390 zł netto
Zgłoszenie
Prawo Budowlane i proces inwestycyjny dla praktyków. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie).
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.