menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH KIEROWNIKÓW DZIAŁÓW TECHNICZNYCH

Kategoria
UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
SZKOLENIE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM – ADRESOWANE JEST DO: Dyrektorów i Kierowników Technicznych Głównych Mechaników i Głównych Inżynierów Szefów Utrzymania Ruchu Kierowników zainteresowanych poprawą efektywności pracy działu technicznego Kierowników Działów Produkcji
Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych
Program
NAJSKUTECZNIEJSZE METODY KIEROWANIA I WSPIERANIA PRACOWNIKÓW UR I PRODUKCJI W OSIĄGANIU LEPSZYCH WYNIKÓW W PRACY. BUDOWANIE AUTORYTETU, KOMUNIKOWANIE, DELEGOWANIE I ROZLICZANIE Z ZADAŃ, FEEDBACK, MOTYWOWANIE I BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA, ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM I ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH SYTUACJI NA HALACH PRODUKCYJNYCH.

Dotychczasowe metody zarządzania zawodzą?
Twój zespół jest zniechęcony, zdemotywowany i czujesz, że lada moment wybuchną konflikty, lub co gorsza, ludzie zaczną rozglądać się za nową pracą?
Szukasz nowych metod, pomysłów, które pobudzą Ciebie i Twój zespół do działania i osiągania wyznaczonych celów, zmobilizują ludzi do samodzielności, odpowiedzialności, przejmowania inicjatywy i odbudują zaangażowanie?
Zrób BIG RESET w zarządzaniu zespołem i wejdź na wyższy poziom przywództwa!

Nieważne czy jesteś szefem kierującym dużym zespołem, czy team leaderem działu technicznego!
Na naszym szkoleniu przećwiczysz umiejętności, które pomogą Ci przezwyciężyć typowe problemy zespołów technicznych.

Postaw na rozwój własnego potencjału twórczego i intelektualnego oraz umiejętności interpersonalnych i przywódczych.

Weź udział w intensywnych, niezwykle ciekawych warsztatach szkoleniowych adresowanych do kierowników działów technicznych odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywanych prac oraz bezpieczeństwo ludzi.

CO CI DA UDZIAŁ W WARSZTACIE?

Szkolenie przebiega w formie aktywnych warsztatów, w spontanicznej i przyjaznej atmosferze, co pozwala z łatwością nabyć praktyczną wiedzę i umiejętności stosowania metod psychologicznych, przydatnych w zarządzaniu zespołem pracowników UR i produkcji, w szczególności z zakresu: przywództwa, komunikowania się, delegowania i rozliczania z zadań, feedbacku, zarządzania konfliktem, motywowania i rozwiązywania trudnych sytuacji na halach produkcyjnych.

PROGRAM:

Rola szefa w zespole technicznym.
Jakie cele wyznaczam sobie jako lider?
Po pierwsze odpowiedzialność za realizację zadań i odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi. Nad czym będziemy pracować na szkoleniu – planowanie, organizowanie, dobra komunikacja, delegowanie, motywowanie, budowanie zaangażowania i kontrola.

 • Jakie trudności stają przed osobą awansującą z funkcji współpracownika na szefa zespołu? Jakich błędów unikać? Jak działać, aby zespół zaakceptował Ciebie w nowej roli?
 • Dlaczego dotychczasowe metody zarządzania zawodzą?
 • Organizacja i nadzorowanie pracy podległego zespołu pracowników.
 • Autorytet szefa – jak go zbudować i dlaczego jest tak ważny szczególnie w działach technicznych? Kluczowe błędy menedżerów – jak ich unikać?
 • Poznaj siebie. Jakim jesteś liderem? Autodiagnoza.

Ćwiczenia  NA START budujące atmosferę i twórcze zaangażowanie uczestników. Pakiet testów „Kompetencje szefa-lidera”.

Sztuka delegowania – jak zwiększyć produktywność pracowników działów technicznych?

 • Drabina delegowania – 6 poziomów delegowania – jak i kiedy delegować zadania pracownikom?
 • Przekazywanie zadań a zakres kompetencji podwładnych
 • Realizacja celu a ustalanie kolejności zadań
 • Dlaczego pracownicy nie robią tego, co powinni:
  – nie znają powodu, nie rozumieją, dlaczego mają wykonać zadanie
  – brak kompetencji technicznych, „know-how” do rozwiązania problemu / wykonania zadania
  – brak instrukcji, pracownicy nie wiedzą co mają zrobić
  – brak wiary w proponowany przez menedżera sposób działania
  – przekonanie pracowników, że ich sposoby są lepsze
  – realizowanie innych priorytetów, kolizja priorytetów
  – nie dostrzeganie korzyści z wykonania tego zadania
  – realizowanie zadań i projektów w niewłaściwy sposób
  – są nagradzani za to, że nie robią tego, co powinni
  – są karani za zrobienie tego co mają zrobić
  – spodziewają się negatywnych konsekwencji zrobienia tego co mają wykonać
  – ich słabe wyniki nie skutkują negatywnymi dla nich konsekwencjami
  – istnieją przeszkody poza kontrolą pracowników, na które nie mają wpływu
  – osobiste ograniczenia uniemożliwiają im wykonanie zadania
  – kwestie osobiste, problemy poza zawodowe
 • Jak zminimalizować przyczyny niewłaściwego wykonania zadania przez pracownika:
  – zadbaj o właściwą komunikację, jakiej komunikacji unikamy?
  – doceniaj i wyrażaj pochwały
  – wspieraj i pomagaj w diagnozowaniu problemu
  – zwracaj uwagę i krytykuj konstruktywnie – konkretnie, zwięźle, bazując na faktach
  – regularnie monitoruj i sprawdzaj postępy pracowników
  – bądź otwarty na nowe metody zarządzania pracownikami

Ćwiczenie: „Drabina delegowania”.

Informacja zwrotna – narzędzie bieżącego kierowania

 • Informacja zwrotna jako drogowskaz dla zespołu – cele i zasady konstruktywnego feedbacku
 • Modele  udzielania informacji zwrotnej: FUPR, FUKO, SPINKA i inne
 • Rozmowy oceniające wykonanie zadań, brak wyników, badające przyczyny niepowodzeń pracownika w realizacji zadań, braku właściwej komunikacji z przełożonym, kolegami z zespołu itp.

Ćwiczenie: Scenki symulowane „Bezpieczny feedback”.

Trudni pracownicy czy trudne postawy i zachowania

 • Najczęstsze trudne postawy:
  – Pracownik mówi, że się nie da
  – Pracownik deklaruje, że nie będzie niczego zmieniał
  – Pracownik kurczowo trzyma się dotychczasowych rozwiązań
  – Pracownik uparcie twierdzi, że wszystko jest jak należy
  – Pracownik obwinia klienta / menedżera / kolegę
  – Pracownik tłumaczy się, że nie miał danych
  – Pracownik broni się, że nie ma tego w zakresie obowiązków
  – Pracownik powtarza, że to nie jest jego sprawa
  – Pracownik spóźnia się na każde możliwe spotkanie
  – Pracownik zawsze wszystko wie najlepiej
  – Pracownik próbuje udowodnić, kto tu rządzi
 • Sposoby radzenia sobie z trudnymi postawami pracowników:  zapewnienie  poczucia bezpieczeństwa, okazywanie zaufania i prawo do błędu, wyjaśnienie, dlaczego to robimy, tworzenie zasad, atakowanie  problemu, a nie ludzi, umiejętne zadawanie pytań, przygotowanie planu.
 • Rozmowa konfrontacyjna – jak ją przeprowadzić

Ćwiczenie: Przypadek Dawida, Marcina, Grzegorza.

Odważne rozmowy z pracownikami – rozmowy dyscyplinujące

 • „Stawianie granic” – jak być konsekwentnym i wyciągać konsekwencje?
 • Rozmowa dyscyplinująca skuteczną alternatywą sformalizowanego trybu nakładania kar porządkowych
 • Jak uniknąć zarzutów pracownika o stronniczości i brak wsparcia?
 • Jakie błędy popełniają menedżerowie?
 • 4-etapowy model dyscyplinowania pracowników – przygotowanie argumentów, określenie ram współpracy, korygowanie niewłaściwych postaw/zachowań pracownika
 • Jak egzekwować i dyscyplinować, gdy prośby i polecenia nie działają?

Ćwiczenie: Prowadzenie efektywnych rozmów z pracownikami na przykładach podanych przez trenera i uczestników.

 Praca zespołowa w służbach technicznych – nastawienie na ludzi czy na cele?

 • Praca zespołowa w służbach technicznych – mit czy rzeczywistość?
 • Zespół jako grupa – psychologia działania grup, pracy w grupie i myślenia grupowego
 • Budowanie zespołu z jednostek: strategie, metody i niebezpieczeństwa
 • Typy pracowników w Twoim zespole i ich wzorce pracy
 • Dobór odpowiedniego sposobu zarządzania zespołem w zależności od fazy rozwoju zespołu
 • Doświadczenie dynamiki zespołu i jej konsekwencji dla sprawnego funkcjonowania zespołu
 • Postawy i zachowania, które zabijają ducha w zespole: blokowanie pomysłów, dominacja, manipulowanie innymi, izolowanie się, unikanie odpowiedzialności.

Ćwiczenie: „Pojazd”.

Komunikowanie się z pracownikami różnych pokoleń i uważność na różnice kulturowe w dziale technicznym. Budowanie zasad dobrej komunikacji. Jak chcemy się komunikować z pracownikami, a jakiej komunikacji unikamy?

 • Cztery  pokolenia pracowników: BB, X, Y, Z  w działach technicznych – różnice wiekowe, psychologiczne i ich wpływ na zarządzanie.
 • Obszary konfliktogenne:  balans praca/życie, punktualność, poczucie odpowiedzialności, otwartość na feedback, chęć uczenia się, gotowość do dzielenia się wiedzą
 • Jak budować autorytet szefa w kontaktach z różnymi pokoleniami?
 • Sposoby na efektywne komunikowanie się z pokoleniem X i BB: słuchanie pracowników, tworzenie zasad i reguł, docenianie doświadczenia, docenianie i wykorzystanie wartości pokolenia BB i X
 • Sposoby na efektywne komunikowanie się z pokoleniem Y i Z: koncentracja na osiągnięciach, budowanie nieformalnych relacji, styl wypowiadania się szefa mało oficjalny, swoboda komunikowania, indywidualizm i niezależność, pytania kierowane do młodego pokolenia

Ćwiczenie: Przypadek Dawida i Piotra
Wyzwania kulturowe w zespole technicznym  – pracownicy z innych krajów

 • Bariery w komunikacji z pracownikami pochodzącymi z innych krajów – nie tylko językowe
 • Różnice  kulturowe w podejściu do: czasu, terminowości, zwierzchności, hierarchii władzy – czy można sobie z nimi łatwo poradzić?
 • Stereotypy a realny kontakt z pracownikiem innej narodowości: dostrzeganie jego osobowości,  doświadczenia, ambicji.  

 Dyskusja moderowana. Omówienie zasad współpracy z cudzoziemcami w zespole technicznym.

Jak wprowadzać zmiany i angażować pracowników?

 • Źródła oporu przed zmianami: sytuacja zmiany np. obawy przed utratą pracy, zmianą szefa, wzrostem zakresu zadań i odpowiedzialności
 • Organizacja procesu zmian np. zaskakiwanie ludzi zmianą, negatywne doświadczenia z poprzednimi zmianami
 • Osobowość pracownika np. lęk przed nieznanym, poziom samooceny, tendencja do ryzyka
 • Oddziaływanie innych np. nacisk współpracowników, brak zaufania wobec kierownika
 • Zasady wprowadzania zmian – przygotowanie pracowników do zmiany
 • Psychologiczne reakcje ludzi na sytuację zmiany: fazy zmiany / krzywa zmiany, rozpoznawanie charakterystycznych reakcji i zachowań
 • Techniki przezwyciężania oporu przed zmianą
  – pomaganie współpracownikom w zmianie
  – zrozumienie i empatia w procesie zmiany
  – komunikacja w procesie zmiany

Ćwiczenie: „Opór i oporniki” – rozpoznawanie reakcji pracowników na sytuację zmiany, krzywa zmiany  w nas.  Pakiet testów. 

Konflikty w zespole, czyli co może nie zagrać?

 • Najczęstsze przyczyny powstawania konfliktów w zespołach technicznych i pomiędzy zespołami produkcyjnymi a wspomagającymi
 • Koło konfliktu Ch.Moor’a i zjawisko eskalacji konfliktu
 • Style rozwiązywania konfliktu i komunikacja w sytuacji konfliktowej
 • Przełamywanie oporu pracowników i indywidualnych barier
 • Schemat dobrej rozmowy szef-pracownik w sytuacji konfliktu
 • Metoda mediacji

Diagnoza  sytuacji konfliktowych w zespole technicznym na kole konfliktu.

Zapobieganie odchodzeniu pracowników z firmy – co powinno budzić czujność, a co od Ciebie zależy Szefie?

 • Jakie są oznaki, że pracownik chce odejść z firmy
 • Dlaczego ważne jest zatrzymanie niektórych pracowników i o co należy walczyć?
 • Powody, dla których chcą odejść
 • Co możesz zrobić, żeby zostali….
 • A jeśli nic nie możesz zrobić, to jak rozstać się pokojowo?

 

Prowadzący
Psycholog, doświadczony trener z bogatą praktyką rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne rekomendacja trenera I i II stopnia PTP (licencja trenera nr 170). Doradca biznesowy, coach, inspirator rozwoju osobistego menedżerów polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Pełni funkcję menedżera ds. szkoleń w Katowickiej Strefie Ekonomicznej S.A. Swoją karierę trenerską zaczynała na początku lat 90-tych prowadząc treningi i seminaria z asertywności pod okiem doświadczonych superwizorów PTP. Należała do grona osób zaangażowanych w poszukiwanie zastosowania metodologii treningu asertywności w biznesie w ramach prac Stowarzyszenia Trenerów Asertywności. Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (studia podyplomowe: „Psychologia menedżerska”, „Trener i menedżer szkoleń”), Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki (studia podyplomowe: „Zarządzanie projektem”). Specjalizuje się w obszarze zarządzania i rozwoju potencjału kadry menedżerskiej ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw produkcyjnych.
Forma
METODY: Moduł prowadzony jest z zastosowaniem licznych, ciekawych ćwiczeń grupowych, poprzez twórczą dyskusję, pracę własną uczestników, symulacje sytuacyjne rozwijające umiejętności uczestników oraz mini wykłady i inspirujące komentarze prowadzącego. Zastosowane zostaną pomoce dydaktyczne podnoszące atrakcyjność ćwiczeń, m.in. klocki K’nex. Ćwiczenia praktyczne doskonalące sposób skutecznego komunikowania się . Nasze szkolenia bazują na praktycznym doświadczeniu uczestników, informacji zwrotnej od grupy i prowadzących, refleksji własnej, jako momentu inicjującego rozwój i zmiany w zachowaniu.
Czas trwania
Szkolenie dwudniowe stacjonarne 23-24.05.2024 Ustroń / Hotel Olympic****Wellness&SPA
Lokalizacja
Cena
1599
Zgłoszenie
ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH KIEROWNIKÓW DZIAŁÓW TECHNICZNYCH
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch. Jesteś zainteresowany noclegiem organizowanym przez nas? Skontaktuj się z nami!
Zdobyta wiedza
CELE I KORZYŚCI: Poznanie podstawowych zasad i metod kierowania oraz wspierania pracowników w osiąganiu lepszych wyników w pracy w działach technicznych i UR. Nabycie i rozwój umiejętności zarządzania zespołem pracowników działów technicznych w celu osiągania jak najlepszych wyników jego działania. Przygotowanie do przejścia od dyrektywnego kierowania do zarządzania zgodnego z zasadami „human relations”, nakierowanego na optymalną motywację pracowników i wykorzystania potencjału ludzkiego. Zdobycie umiejętności doboru odpowiedniego stylu kierowania do każdego podwładnego uwzględniającego m.in. preferowany przez pracownika styl komunikowania się, styl uczenia się i pracy. Zdobycie umiejętności kształtowania postaw pracowników zgodnych z wartościami i polityką firmy. Trening asertywności.
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.