menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Gospodarka odpadami w firmie – kompendium wiedzy. Stan prawny na 2024 rok

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Głównym celem zmian w przepisach o odpadach, jest dążenie ustawodawcy do:

 • wprowadzenia mechanizmów ograniczania ilości odpadów,
 • wskazanie wytycznych do rozszerzonej odpowiedzialności producenta,
 • poprawy efektywności użytkowania, co ma się przełożyć wprost na przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Działania i założenia, które mają doprowadzić do wdrożenia zmian w gospodarce odpadami:

 • Obowiązek opracowania przez administrację nowego dokumentu – Krajowego programu zapobiegania powstawaniu odpadów (KPZPO),
 • Dążenie do zmniejszania ilości odpadów – zgodnie z dodanym rozdziałem 2a „Zapobieganie powstawaniu odpadów”,
 • Ekoprojektowanie, które ma wyeliminować m.in. sztucznie skracanie cyklu życia produktów oraz projektowanie sprzętu tak, aby można go było jeszcze naprawić (a tym samym, by były dostępne części zamienne),
 • Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP). Ma ona zapewnić, aby wprowadzający produkty, w tym produkty w opakowaniach, ponosili odpowiedzialność finansową albo odpowiedzialność finansową i organizacyjną na etapie cyklu życia produktu, gdy staje się on odpadem,
 • Ekomodulacja – zróżnicowanie kosztów ponoszonych przez wprowadzających w odniesieniu do poszczególnych produktów lub grup podobnych produktów, z uwzględnieniem ich trwałości, przydatności do naprawy, ponownego użycia i recyklingu oraz obecności w nich substancji niebezpiecznych,
 • Uregulowanie statusu odpadów budowlanych i rozbiórkowych - odpady budowlane i rozbiórkowe magazynuje się (u wytwórcy) oraz odbiera selektywnie, z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie,
 • Ograniczenie ilości składowanych odpadów - zdefiniowanie wymagań dotyczących ograniczania poziomu składowania odpadów komunalnych oraz zdefiniowanie sposobu obliczania tych poziomów,
 • Nowa definicja opakowań wielomateriałowych,
 • Wyższe poziomy recyklingu opakowań.

Cele szkolenia:

 • W trakcie szkolenia przedstawimy zmiany prawne wprowadzone od 2021 roku, a także zmiany które zaczną obowiązywać w 2023 r.
 • Szkolenie pozwoli na rozszerzenie wiedzy w zakresie prawidłowej realizacji przepisów w szczególności ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustaw produktowych.
 • Szkolenie przybliża najistotniejsze zagadnienia dotyczące wytwarzania odpadów, przekazywania odpadów kolejnym posiadaczom, znoszenia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.

Korzyści dla uczestników:

Uzyskana wiedza pozwoli uniknąć ryzyka kar od min. 1 000 do 1 000 000 za brak lub niewłaściwe realizowanie przepisów prawnych dotyczących gospodarki odpadami.

Odpowiemy m.in. na pytania:

 • jak działa BDO – sprawdzanie własnej działalności, kontrolowanie kontrahentów, czy rejestrować się w BDO, czy wyrejestrować się z BDO, jakie obowiązki wiążą się z rejestracją,
 • jak rozliczać się z wytwarzanych odpadów bez rejestracji w BDO,
 • jakie konsekwencje ciążą za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonanie przepisów prawnych,
 • jaka dokumentacja jest niezbędna do wykazania w trakcie kontroli,
 • w jaki sposób przekazać lub odebrać odpady od podmiotu niezarejestrowanego w BDO,
 • kiedy przekazuje się odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami,
 • kiedy można transportować odpady bez BDO.
 • jak segregować odpady i od czego to zależy,
 • ile umów musi mieć przedsiębiorca aby wypełnić przepisy ustawowe,
 • ile czasu magazynować odpady i jak powiązać czas magazynowania z BDO,
 • co wpisać w prowadzoną ewidencję lub jakie dokumenty należy posiadać, aby ewidencji nie prowadzić.

Adresaci szkolenia:

To praktyczne szkolenie adresowane jest do osób, którym zostały powierzone (lub mają zostać powierzone) sprawy dotyczące gospodarki odpadami w firmie, dla osób które pracują lub planują w przyszłości pracować w działach/na stanowiskach dotyczących ochrony środowiska oraz innych zainteresowanych tematyką gospodarki odpadami, przepisów i najnowszych zmian prawnych w tym zakresie:

 • wytwórcy odpadów – wszyscy zarejestrowani w BDO oraz niezarejestrowani w BDO, którzy wytwarzają odpady, jak firmy budowlane i wykończeniowe, zakłady usługowe, handel
 • zbierający, transportujący i przetwarzający odpady – zbierający odpady na podstawie decyzji administracyjnych, wpisów do BDO oraz poza BDO.

Metody prowadzenia zajęć:

wykłady teoretyczne, analiza przypadków zaistniałych w kraju, bieżąca analiza przypadków uczestników szkolenia, analiza orzeczeń sądów, analiza orzeczeń organów odwoławczych, dyskusja, analiza praktycznych przypadków przedstawianych przez uczestników szkoleń, porady, praktyczne wypełnianie dokumentacji bez BDO.

 

W celu uzyskania pełnych informacji o tym szkoleniu zapraszamy na naszą stronę internetową:

https://www.jgt.pl/szkolenia,gospodarka-odpadami-w-firmie-pgs.html

Można również wejść na stronę szkolenia klikając w tytuł szkolenia widoczny poniżej w sekcji ZGŁOSZENIE.

Termin / Lokalizacja
 1. 19.08.2024 / ONLINE / Warszawa (19-20.08)
 2. 07.10.2024 / ONLINE / Warszawa (07-08.10)
 3. 09.12.2024 / ONLINE / Warszawa (09-10.12)
Cena
ONLINE 1390 | Warszawa 1690
Zgłoszenie
Gospodarka odpadami w firmie – kompendium wiedzy. Stan prawny na 2024 rok
Organizator
J.G.Training szkolenia specjalistyczne - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.