menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym -- 3-dniowe warsztaty praktyczne,,,,

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
otwarte
Program

Serdecznie zachęcamy do udziału w certyfikowanym szkoleniu : "Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji".

 

Grupa docelowa

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie przepisów regulujących prawidłową realizację procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce.  

 

Program szkolenia 

DZIEŃ PIERWSZY

1.    Źródła informacji o nieruchomości:

1.    księga wieczysta / zbiór dokumentów,

2.    ewidencja gruntów i budynków,

3.    studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

4.    miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2.    Pojęcia ustawowe w prawie budowlanym.

1.    roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont,

2.    obiekty budowlane: budynki, obiekty małej architektury, budowle,

3.    obszar oddziaływania obiektu budowlanego,

4.    rozpoczęcie robót budowlanych,

5.    zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

3.    Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczenie, procedura uzyskania, cechy szczególne.

1.    Procedura ustalania warunków zabudowy:

o    zawartość wniosku,

o    przebieg postępowania,

o    ustalenia decyzji.

2.    Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego:

·         zawartość wniosku,

·         przebieg postępowania,

·         ustalenia decyzji;

·         pojęcie instytucji celu publicznego w orzecznictwie NSA.

4.    Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych szansa na inwestycje niekonwencjonalne.

5.    Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych.

1.    pozwolenie na budowę,

2.    zgłoszenie robót budowlanych,

3.    dziennik budowy,

4.    zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.

6.    Konserwator zabytków a inwestycja budowlana.

1.    Rodzaje ochrony zabytków w odniesieniu do terenu / obiektów.

2.    Uprawnienia konserwatora zabytków.

3.    Obowiązki inwestora w kontekście ochrony zabytków.

4.    Konserwator zabytków w trakcie procesu inwestycyjnego.

DZIEŃ DRUGI

7.    Przebieg procesu budowlanego.

1.    wszczęcie inwestycji,

2.    prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego:

o    inwestor,

o    inspektor nadzoru inwestorskiego,

o    projektant,

o    kierownik budowy (robót),

3.    istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym (charakterystyka pojęć skutki),

4.    nakaz wstrzymania robót,

5.    katastrofa budowlana,

6.    zakończenie budowy,

7.    odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego.

8.    Oddanie obiektu do użytkowania.

1.    zgłoszenie obiektu do użytkowania,

2.    pozwolenie na użytkowanie,

3.    zakres obowiązkowej kontroli,

4.    użytkowanie obiektu budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót (częściowe).

9.    Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

1.    zgłoszenie,

2.    sprzeciw,

3.    opłata legalizacyjna.

10.  Samowola budowlana i jej konsekwencje.

1.    budowa obiektu bez (z przekroczeniem) pozwolenia na budowę,

2.    budowa obiektu bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu,

3.    wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami,

4.    wykonywanie robót budowlanych pomimo nakazu ich wstrzymania.

11.  Prawo wodne a proces budowlany.

1.    urządzenia wodne definicja ustawowa,

2.    pozwolenie wodno prawne charakterystyka, cel, treść,

3.    samowola budowlana w prawie wodnym,

4.    obowiązki właściciela urządzenia wodnego,

5.    koszty utrzymania urządzenia wodnego,

6.    ograniczenia korzystania z gruntów w związku z istnieniem urządzenia wodnego.

DZIEŃ TRZECI

1.    Dokumentowanie postępu rzeczowego procesu inwestycyjnego.

1.    harmonogram robót,

2.    raporty wykonawcy,

3.    protokoły odbioru częściowego i końcowego,

4.    rady budowy.

2.    Zabezpieczenie należytego wykonania.

1.    kaucja zabezpieczająca,

2.    gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa,

3.    weksel,

4.    zastaw.

3.    Dokumentacja powykonawcza.

1.    obmiar powykonawczy,

2.    projekt powykonawczy,

3.    dokumenty gwarancyjne / eksploatacyjne itp.

4.    Reguły FIDIC zarys zagadnienia.

5.    Opłata adiacencka.

6.    Renta planistyczna.

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

 

PROGRAM PARTNERSKI:

Szkolenie zostało zaprojektowane w ramach programu partnerskiego Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER & Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST.

 

Inwestycja:

Szkolenie stacjonarne

1690.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 2 doby w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 2590 zł netto (+23% Vat)

 

 

Szkolenie online

1550.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena zawiera:

·         uczestnictwo w szkoleniu online,

·         materiały szkoleniowe,

·         renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej),

·         konsultacje poszkoleniowe,

·         każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i online organizowane przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST.

 

Kontakt:

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(61) 307 01 49
fax. (61) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl
www.iist.pl

 

Zachęcamy do współpracy z Międzynarodowym Instytutem Szkoleń Specjalistycznych IIST ponieważ:

·         dążymy do spełnienia wszystkich potrzeb naszych Klientów w zakresie najwyższych standardów szkoleniowych;

·         oferujemy niedrogie i autorskie szkolenia, dostarczane przez profesjonalnych trenerów;

·         realizujemy szkolenia w kameralnych grupach aby zagwarantować Państwu możliwość zdobycia cennej i praktycznej wiedzy na podstawie interesujących warsztatów i ćwiczeń;

·         nieustannie ulepszamy sprawdzone metody dydaktyczne podnoszących jakość oferowanych usług;

·         podczas szkoleń wprowadzamy motywującą atmosferę gwarantującą osiąganie wysokich wyników;

·         uczestnikom naszych warsztatów i seminariów oferujemy profesjonalne doradztwo oraz bezpłatne konsultacje poszkoleniowe. 

   

Czas trwania
3 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 26.08.2024 / Poznań i Gdańsk i online 3 dni
  2. 25.09.2024 / Warszawa i Kraków i online 3 dni
  3. 21.10.2024 / Gdańsk i Wrocław i online 3 dni
  4. 20.11.2024 / Warszawa i Katowice i online 3 dni
Cena
1690 zł netto
Zgłoszenie
Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym -- 3-dniowe warsztaty praktyczne,,,,
Organizator
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.