menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Szkolenie 3-dniowe z pomocy publicznej. Modernizacja zasad udzielania pomocy publicznej w perspektywie 2021-2027. Zmiany ogłoszone 23.06.2023 r.

Kategoria
UNIA EUROPEJSKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Zapraszamy na 3-dniowe kompleksowe szkolenie na temat pomocy publicznej, podczas którego omawiamy przepisy obowiązujące w perspektywie finansowej 2021-2027.

Około 2/3 czasu szkolenia będzie poświęcone na omówienie najnowszych zmian wprowadzonych przez Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1315 z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014

Podczas szkolenia omawiamy w szczególności:

 • warunki pozwalające zidentyfikować (lub wykluczyć) występowanie pomocy publicznej na różnych etapach realizacji projektu, w tym także po zakończeniu okresy trwałości projektu,
 • zmiany w ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych (GBER), wprowadzonym przez Komisję w marcu 2023 r.: rozporządzenie zawiera ok. 80 różnych przeznaczeń pomocy publicznej zwolnionych z obowiązku notyfikacji, co wbrew intencjom Komisji, czyni to rozporządzenie mało przejrzystym, zwłaszcza w kontekście wyboru odpowiedniego przeznaczenia pomocy publicznej,
 • zmiany w pomocy de minimis wprowadzone przez Komisję w grudniu 2023 r., rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

Czas szkolenia wydłużyliśmy do 3 dni z uwagi na szeroki zakres zmian w zasadach udzielania pomocy publicznej wprowadzonych w GBER w 2023 r.w szczególności związanych z pomocą horyzontalną na ochronę środowiska.

Na szkoleniu zostanie także zwrócona uwaga na możliwość wspierania pomocą publiczną inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa na obszarach wykluczonych z RPI, np.  z wykorzystaniem pomocy inwestycyjnej dedykowanej MŚP lub pomocy dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą.

 

Cel szkolenia:

Nabycie oraz podniesienie kompetencji związanych z oceną występowania, kwalifikowalnością oraz regułami udzielania pomocy publicznej (w szczególności pomocy regionalnej oraz horyzontalnej na ochronę środowiska) i pomocy de minimis w perspektywie finansowej 2021-2027.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Na szkoleniu omówimy, przedstawimy i wyjaśnimy:

 • podstawowe pojęcia związane z udzielaniem pomocy publicznej oraz de minimis,
 • pojęcie działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowego prawa konkurencji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie rynku,
 • główne przeznaczenia pomocy publicznej, w tym: pomoc regionalną, pomoc horyzontalną na ochronę środowiska i klimatu,
 • warunki dopuszczalności nowej pomocy de minimis oraz stosowanie okresu przejściowego,
 • krajowe przepisy proceduralne odnoszące się do pomocy publicznej oraz de minimis,
 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy i beneficjentów pomocy publicznej oraz de minimis,
 • praktyczne przełożenie wspólnotowych przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis na instrumenty wsparcia przedsiębiorców.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób, których praca zawodowa związana jest z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. Instytucji Zarządzających oraz Pośredniczących w Programach Operacyjnych, a także do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz specjalnych stref ekonomicznych.

Zapraszamy w szczególności osoby realizujące projekty "twarde", infrastrukturalne, współfinansowane ze środków EFRR, FS, EWT.

 

Metody prowadzenia zajęć:

 • wykład na bazie prezentacji,
 • ćwiczenia połączone z dyskusją klasyczną,
 • symulacja, studium przypadków.

 

W celu uzyskania pełnych informacji o tym szkoleniu zapraszamy na naszą stronę internetową:

https://www.jgt.pl/szkolenia,pomoc-publiczna-pif.html

Można również wejść na stronę szkolenia klikając w tytuł szkolenia widoczny poniżej w sekcji ZGŁOSZENIE.

Termin / Lokalizacja
 1. 12.06.2024 / ONLINE / Warszawa (12-14.06)
 2. 11.09.2024 / ONLINE / Warszawa (11-13.09)
 3. 13.11.2024 / ONLINE / Warszawa (13-15.11)
Cena
ONLINE 1890 | Warszawa 2340
Zgłoszenie
Szkolenie 3-dniowe z pomocy publicznej. Modernizacja zasad udzielania pomocy publicznej w perspektywie 2021-2027. Zmiany ogłoszone 23.06.2023 r.
Organizator
J.G.Training szkolenia specjalistyczne - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.