menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Szkolenie ON-LINE: Cło - Prawo Celne dla Logistyków i Spedytorów.

Kategoria
PRAWO CELNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Logistycy, spedytorzy i osoby zajmujące się sprawami celnymi.
Program
Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/PRAWO_CELNE_DLA_LOGISTYKOW_I_SPEDYTOROW.PDF


SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.


Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (790 zł + 23% VAT):
 • 12.06.2024
 • 25.09.2024
 • 23.10.2024
 • 27.11.2024

Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych (1160 zł+23% VAT):
 • WARSZAWA 16.10.2024


Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.


PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. PRZEPISY OGÓLNE – PODSTAWOWE DEFINICJE.
 • Podstawowe informacje na temat regulacji prawnych stosowanych w obrocie towarowym w ramach UE i w kontakcie z krajami trzecimi.

2. REFORMA CELNA: PRZENIESIENIE UNII CELNEJ NA WYŻSZY POZIOM.
 • Bardziej opłacalne i skuteczne ramy współpracy regulujących unię celną.
 • Zmniejszenie kosztów przestrzegania przepisów dla administracji i przedsiębiorstw dzięki uproszczonym i zmodernizowanym procedurom.
 • Umożliwienie służbom celnym UE lepszej ochrony finansowych i niefinansowych interesów UE i jej państw członkowskich oraz jednolitego rynku w oparciu o wspólne zarządzanie ryzykiem w całej UE i bardziej zharmonizowane kontrole
 • Zmniejszenie formalności dla wszystkich handlowców.
 • Jednolity interfejs UE do przesyłania danych zamiast 111 oddzielnych systemów, które funkcjonują obecnie w całej UE.

3. ELEMENTY KALKULACYJNE SŁUŻĄCE DO NALICZANIA NALEŻNOŚCI CELNYCH PRZYWOZOWYCH ORAZ INNYCH ŚRODKÓW PRZEWIDZIANYCH W WYMIANIE TOWAROWEJ:

3.1. Taryfa celna, inne środki taryfowe, kody klasyfikacji towarów na dokumentach przewozowych.
 • Wspólna Taryfa Celna - ważny element do kalkulacji. Nowa Wspólna Taryfa Celna - od 1 stycznia 2024 r.
 • Stosowanie kodów CN i TARIC przy klasyfikacji towarów. Zmiany w Systemie CN i TARIC.
 • Przykłady z klasyfikacji i opisy zmian.
 • Wiążąca Informacja Taryfowa WIT.

3.2. Reguły pochodzenia towaró
w:
 • sposoby dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia,
 • świadectwa niepreferencyjne – uniwersalne,
 • Dowody pochodzenia stosowane w ramach umów o partnerstwie gospodarczym między UE a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku AKP
 • Umowy o strefach wolnego handlu (w tym UE-Turcja). Perspektywy nowych umów o strefach wolnego handlu z EU.
 • stosowanie świadectwa przewozowego w regułach preferencyjnych EUR.1, EUR-MED i deklaracji na fakturze,
 • Generalny System Preferencji – System zarejestrowanych eksporterów (REX) – rozwój etapowy systemu dokumentowania pochodzenia towarów za pomocą oświadczeń o pochodzeniu.
 • Status celny towaru – nowe regulacje.
 • Stosowanie deklaracji dostawców – dokument INF-4.

3.3. Potwierdzanie wspólnotowego statusu towarów:

 • rola dokumentu T2L,
 • stosowanie świadectw A.TR.

3.4. Wartość celna towarów:
 • wartość celna transakcyjna,
 • faktury, koszty dodatkowe,
 • rabaty - związek z przywiezionym towarem oraz umocowanie w umowie.

4. WPROWADZENIE TOWARÓW NA OBSZAR CELNY WSPÓLNOTY PRZEDSTAWIENIE TOWARÓW ORGANOM CELNYM:
 • system ICS – (System Kontroli Importu) – obowiązek przewoźnika - składanie PDS,
 • zasady nadawania podmiotom numerów EORI – centralna baza danych (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych),
 • przedstawienie towarów,
 • miejsca zatwierdzone do celów przedstawienia i czasowego składowania towarów – deklaracja skrócona DS.,
 • tranzyt zewnętrzny (System NCTS2 PLUS dokumenty T-1),
 • zmiany w komunikatach - nowe komunikaty,
 • wymagalność kodu HS,
 • tranzyt wewnętrzny (procedura T-2),
 • karnet TIR,
 • odprawa czasowa – dokument ATA.

5. NADANIE TOWAROM PRZEZNACZENIA CELNEGO:
 • formy zgłoszeń celnych:
  - procedura zwykła,
  - procedury uproszczone (wpis do rejestru) w wywozie i przywozie,
 • zwolnienie towaru,
 • dopuszczenie do swobodnego obrotu,
 • Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO).
 • Konsolidacja i centralizacja obsługi zgłoszeń celnych oraz nowy model kontroli mobilnej.

6. AUTOMATYCZNY SYSTEM IMPORTU (AIS).
 • Nowe zasady obiegu e-dokumentów.
 • Przebieg komunikacji na linii Podmiot – Organ Celny
  - wszystkich rodzajów zgłoszeń celnych (ZCP).
  - współpraca z polskim PCS w portach morskich,
  - automatyczne zwalnianie kontenerów w polskich morskich Terminalach Kontenerowych,
  - optymalizowanie procesów związanych z logistyką.
 • AIS Import PLUS – planowane wdrożenie od 1 lipca 2024 r.
 • Nowe rodzaje e-komunikatów.

7. PROCEDURA WYWOZU W NAJNOWSZEJ APLIKACJI:
 • System AES/ECS2 PLUS (System Kontroli Eksportu),
 • Obieg nowych e – komunikatów:
  - w urzędach celnych wywozu UWU (wewnętrznych),
  - w urzędach celnych wyprowadzenia UWA (granicznych),
  - zamknięcie operacji w celu prawidłowego rozliczenia podatku VAT (nowy komunikat CC599C),
  - procedury awaryjne,
  - dokument EAD i numer MRN.
 • towary powracające – dokument INF-3.

8.TRANSAKCJE WEWNĄTRZUNIJNE W KONTEKŚCIE SPRAW CELNYCH:
 • Unijna deklaracja statystyczna INTRASTAT w wywozie i przywozie – rola przewoźnika w prawidłowym zamknięciu procedury do rozliczenia VAT ze stawką 0%.
 • Dokument CMR.

9. ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU INTRASTAT w 2023 i 2024 roku:
 • Zmiany w Instrukcji wypełniania zgłoszeń INTRASTAT.
 • Zgłoszenia tyko w formie elektronicznej w pliku XML.
 • Uregulowania prawne systemu INTRASTAT.
 • Wartość fakturowa i statystyczna.
 • Reklamacje, naprawy, uszlachetnienia.
 • Leasing finansowy i operacyjny.
 • Praktyczne rady i przykłady różnych transakcji.

10. ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
 • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
 • 10:00 – 13:00 Zajęcia część I
 • 13:00 – 14:00 przerwa na lunch
 • 14:00 – 16:00 Zajęcia część II

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 690 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 790 zł. netto + 23% VAT

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i BUR-PARP.

Pełny harmonogram szkoleń: https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/ATL_HARMONOGRAM_SZKOLEN_OTWARTYCH.pdf
Prowadzący
Długoletni stały współpracownik ATL z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w organach celnych (GUC a następnie Pion Celny Ministerstwa Finansów). Jeden z najlepszych ekspertów w Polsce. Szkolenia prowadzi od początku lat dziewięćdziesiątych. W tym czasie przeszkolił kilka tysięcy osób. Z racji zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji, aktywnie uczestniczył we wdrażaniu dyrektyw UE i opracowywaniu zmian w Prawie Celnym, przez co wiedza, jaką przekazuje jest jak najbardziej aktualna. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za kompetencje, profesjonalizm, elastyczność,umiejętności dydaktycznego przekazu.
Forma
Wykład, odpowiedzi na pytania, studia przypadków. Możliwość kontaktu z trenerem po szkoleniu prze 30 dni(Internet).
Czas trwania
Jeden dzień: 10.00-16.00
Termin / Lokalizacja
 1. 25.09.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 2. 23.10.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 3. 27.11.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
Cena
790 zł. netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Szkolenie ON-LINE: Cło - Prawo Celne dla Logistyków i Spedytorów.
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, dodatkowe materiały do pobrania on-line, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
Zdobyta wiedza
Uczestnicy nauczą się zasad skutecznego prowadzenia spraw celnych w przedsiębiorstwie, wymaganych dokumentów, obowiązujących przepisów oraz przeprowadzania procedur celnych.
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.