menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


SZKOLENIE ON-LINE: Zawieranie umów ramowych.

Kategoria
NEGOCJACJE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Osoby odpowiadające w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności z działów transportu, logistyki, handlu, zakupów, sprzedaży.
Program

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/ZAWIERANIE_UMOW_RAMOWYCH.PDF


SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.

Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone stacjonarnie lub za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.

Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (890 zł + 23% VAT):
 • 13.05.2024
 • 01.07.2024
 • 08.10.2024
 • 10.12.2024

Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych (1160 zł+23% VAT):
 • WARSZAWA 26.06.2024, 30.09.2024, 04.12.2024

PROGRAM SZKOLENIA:


1. ISTOTA I RODZAJE UMÓW RAMOWYCH ORAZ ICH SPECYFIKA.

 • Istota umowy ramowej jako regulującej zasady współpracy stron w długim okresie.
 • Rodzaje umów ramowych i ich specyfika.
 • Umowa ramowa a zapewnienie dobrej współpracy stron.
 • Umowa ramowa a Ogólne warunki umów (OWS, OWZ, OWU).
 • Umowa ramowa a umowy wykonawcze, zawierane w ramach umowy ramowej.
 • Doprecyzowanie elementów istotnych umowy poprzez umowy wykonawcze.
 • Identyfikacja ryzyk współpracy i ich ograniczanie w umowie ramowej.

2. UWARUNKOWANIA PRAWNO-ZWYCZAJOWE UMÓW RAMOWYCH.

 • System uwarunkowań prawno-zwyczajowych umów ramowych i zasady pierwszeństwa.
 • Konwencje międzynarodowe jako podstawowe uwarunkowanie umów ramowych.
 • Prawo Unii Europejskiej, w szczególności Rozporządzenia PE wpływające na umowy ramowe.
 • Uwarunkowania umów ramowych w prawie krajowym.
 • Zwyczaje handlowe, w tym uzanse i ich wykorzystanie do umów ramowych.

3. ZAWIERANIE I REALIZACJA UMÓW WYKONAWCZYCH W RAMACH UMÓW RAMOWYCH.

 • Formy umów ramowych i sposoby zawierania tego typu umów.
 • Umowa ramowa a oferta współpracy.
 • Zawieranie umowy ramowej z wykorzystaniem listu intencyjnego.
 • Umowa ramowa a zasady ustalania cen.
 • Umowa ramowa a ustalanie harmonogramów dostaw.
 • Umowa ramowa a zamówienie ramowe .
 • Reprezentacja stron przy składaniu oświadczeń woli w ramach umów ramowych.

4. ELEMENTY UMÓW RAMOWYCH.

 • Niezbędne i przydatne elementy umów handlowych.
 • Dane formalne umów handlowych.
 • Preambuła umowy ramowej.
 • Definicje w umowach ramowych i ich wpływ na interpretację woli stron.
 • Elementy zasadnicze i uzupełniające umów ramowych.
 • Doprecyzowywanie bazy dostawy według uzansów ICC.
 • Nowe koncepcje klauzul warunków płatności i różnego typu zabezpieczeń finansowych.
 • Wpływ zmian prawnych o terminach zapłaty na negocjowanie klauzul płatności.
 • Klauzule systemu uzgadniania cen.
 • Klauzule rewizji i waloryzacji cen oraz warunki ich aktywowania.
 • Klauzule gwarancyjne oraz postępowania reklamacyjnego.
 • Zapisy zmieniające odpowiedzialność za jakość z mocy prawa.  
 • Formułowanie klauzul kar umownych, roszczeń uzupełniających, limitów odpowiedzialności.
 • Zwłoka i opóźnienie w wykonaniu ramowej umowy krajowej i zagranicznej.
 • Klauzule siły wyższej według interpretacji modelowych ICC.
 • Wybór prawa właściwego zgodne z Rozporządzeniem PE i Rady.
 • Wskazanie sądu państwowego lub arbitrażowego a problem uznawalności.
 • Włączanie do umowy prawa kraju trzeciego i ponadnarodowego.
 • Formułowanie klauzul praw autorskich, poufności, sankcji za ich niedotrzymanie.
 • Klauzule wypowiedzenia umowy, a problem jej rozwiązania i odstąpienia od niej.

5. PROTOKOŁY UZUPEŁNIAJĄCE I ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY RAMOWEJ.

 • Protokoły uzupełniające do umowy ramowej.
 • Załączniki do umowy ramowej.
 • Interpretacja sprzeczności odnośnie rozbieżności w postanowieniach umowy ramowej.
 • Zasady pierwszeństwa w ramach umowy ramowej.

ANALIZA PRZYPADKÓW:

 • praktyczna analiza umów ramowych i procedur, z wykorzystaniem form audiowizualnych,
 • analiza bieżących problemów uczestników (na przykładach.)

Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. Przy jednorodnej grupie (zainteresowanej np. tylko transportem drogowym) istnieje możliwość skupienia się na zagadnieniach przydatnych grupie. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco.

 • Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
 • DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA ON-LINE WYNOSI 890 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 990 zł. netto + 23% VAT

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych (BUR-PARP EFS).


Harmonogram wszystkich szkoleń:  https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/ATL_HARMONOGRAM_SZKOLEN_OTWARTYCH.pdf


Szkolenia zamknięte organizowaliśmy dla:  ABB Sp. z o.o., ALSTOM Power Sp. z o.o., ALTADIS POLSKA S.A., ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o., Backer OBR Sp. z o.o. Bahlsen Polska Sp. z o.o., Bank Ochrony Środowiska S.A., BARLINEK S.A., BE & K Europe Sp. z o.o., BELL P.P.H.U., Capgemini Polska Sp. z o.o., RADWAR S.A., DB Schenker Rail Polska S.A. Dedra-Exim Sp. z o.o., Dora – Metal Sp. z o.o., Energoserwis S.A., Elektrociepłownie Warszawskie S.A., Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o., Fabryka Porcelany „Wałbrzych” S.A., Famot Pleszew Sp. z o.o., Federal-Mogul Bimet S.A., Federal – Mogul Gorzyce S.A., FTT Wolbrom S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Topem Sp. z o.o., Hutchinson Poland Sp. z o.o., INTERPRINT Polska Sp. z o.o., Kronospan Polska, Grupa Lotos S.A., Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Huta Zawiercie S.A., Huta Pokój S.A., „HOLDING-ZREMB” Gorzów S.A., IMPEL S.A., INCO-VERITAS S.A., International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o., KAN Sp. z o.o. Kompania Piwowarska S.A., Kongskilde Polska Sp. z o.o., Lublindis Sp. z o.o., Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., MAN Trucks Sp. z o.o. Maersk Polska Sp. z o.o., Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., Marsh Sp. z o.o., Merck Sp. z o.o., Metalpol Węgierska Górka Sp. z o.o., Neapco Europe Sp. z o.o.  Opel Polska Sp. z o.o., OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, ORLEN OIL  Sp. z o.o., PCC Rokita S.A., P.H. Alfa-Elektro Sp. z o.o.,  Philips Lighting Poland S.A.     PKN Orlen S.A., POCH S.A., Polcotton Sp. z o.o., PORTA KMI Poland Sp. z o.o., Przemysłowe Centrum Optyki S.A., Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych „KOMEX Sp. z o.o.,  PP „Porty Lotnicze”, PFLEIDERER GRAJEWO S.A., PFLEIDERER PROSPAN S.A. RADMOR S.A., Remontowa Hydraulic Systems Sp. z o.o., Ronal Polska Sp. z o.o.  Ryłko Sp. z o.o., Sanitec Koło Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o., Spedimex Sp. z o.o., STOMIL S.A., Tedrive Poland Sp. z o.o.,TI Poland Sp. z o.o., TZMO S.A., Valvex S.A.  VOLVO Polska Sp. z o.o., Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o,  Wood-Mizer Industries Sp. z o.o., Wrigley Poland Sp. z o.o., Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. Südzucker Polska S.A.,  ZAK S.A., ZENTIS POLSKA  Sp. z o.o.
Prowadzący
Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał przez ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, pracując w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi oraz analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Prowadził negocjacje handlowe z przedstawicielami różnych kultur, na wielu rynkach zagranicznych. Autor licznych pozycji książkowych poświęconych tematyce handlowej.
Forma
wykład, case study, dyskusja
Czas trwania
Jeden dzień: 09.00-15.00
Termin / Lokalizacja
 1. 01.07.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 2. 08.10.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 3. 10.12.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
Cena
890zł.netto + 23% VAT
Zgłoszenie
SZKOLENIE ON-LINE: Zawieranie umów ramowych.
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF , zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF
Zdobyta wiedza
Cele szkolenia : przekazanie aktualnej wiedzy handlowej na temat współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi w zakresie umów ramowych,zapoznanie z zasadami ograniczanie ryzyka podczas zawierania umów ramowych, nabycie praktycznych wskazówek, jak negocjować umowy ramowe, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach, porady dotyczące realizowania umów ramowych, posługiwania się dokumentami, w tym postępowania w sprawach spornych, uzupełnienie i uporządkowanie podstawowej wiedzy o sposobach rozliczeń, bazach dostawy, klauzulach umownych
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.