menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Prawo zamówień publicznych dla członków komisji przetargowej

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie dla członków komisji przetargowej - pracowników merytorycznych zamawiającego biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o zamówienia publiczne.
Wymagania wstępne
brak
Program

1. Komisja przetargowa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 • powołanie i odwołanie komisji przetargowej,
 • biegły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • zadania komisji: ustawowe i przekazane przez kierownika zamawiającego,
 • konflikt interesów.

2. Opisywanie przedmiotu zamówienia, w tym:

 • opis naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, opis wskazujący na konkretny produkt lub konkretnego wykonawcę, w tym przykłady z orzecznictwa i kontroli,
 • opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, konsekwencje wadliwej definicji ofert równoważnych w orzecznictwie KIO,
 • obowiązek wymagania zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane w opinii UZP i praktyce kontrolnej,
 • obowiązek określenia powodów niedokonania podziału zamówienia na części – przykłady z orzecznictwa KIO.

3. Planowanie zamówień i szacowanie wartości zamówienia, w tym:

 • plan postępowań o zamówienia publiczne,
 • łączenie i dzielenie zamówień, pojęcie podobnych dostaw, wartość zamówienia finansowanego z różnych źródeł,
 • zamówienia udzielane w częściach, w tym czy zastosowanie art. 30 ust. 4 może prowadzić do wyłączenia części zamówienia spod rządów ustawy,
 • problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego,
 • problem zamówienia nieplanowanego - czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia,
 • jak ustalić wartość zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania dla niektórych części zamówienia,
 • czy kody CPV mają znaczenie dla ustalenia wartości zamówienia.

4. Formułowanie kryteriów oceny ofert, w tym:

 • ograniczenie stosowania kryterium ceny w sektorze finansów publicznych,
 • związanie kryterium z przedmiotem zamówienia,
 • niedookreślony sposób oceny ofert,
 • dyskryminujące kryteria (faworyzujące konkretny produkt).

5. Określanie warunków podmiotowych, w tym:

 • proporcjonalność warunku do przedmiotu zamówienia,
 • warunek niejednoznaczny - czy można interpretować go przy pomocy opisu przedmiotu zamówienia,
 • warunek utrudniający uczciwą konkurencję, w tym warunek odnoszący się do źródła finansowania wcześniejszego zamówienia, warunek ograniczający możliwość wykazania doświadczenia u określonych zamawiających,
 • warunki stawiane konsorcjum.

6. Udział pracowników merytorycznych w badaniu i ocenie ofert, w tym:

 • badanie ofert pod względem zgodności z swz i poprawianie omyłek w treści ofert,
 • rażąco niska cena.

7. Umowy o zamówienia publiczne, w tym:

 • okres na jaki można zawrzeć umowę,
 • zmiany umowy, w tym definicja istotnej zmiany, dopuszczalna zmiana wykonawcy, zmiana nieprzewidywalna dla zamawiającego, zamówienie dodatkowe jako aneks do umowy.

8. Odpowiedzialność członka komisji przetargowej za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych:

 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • odpowiedzialność karna.
Prowadzący
Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych regularnie od 2000 r. do chwili obecnej. Od 2011 r. przeprowadził szkolenia w wymiarze ponad 5300 godzin. Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę: ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni), Zamówienia publiczne – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni), Zamówienia publiczne o wartości do 130 000 zł, Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych, Kontrola zamówień publicznych, Kurs – specjalista ds. zamówień publicznych (3 dni), Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych (2 dni). Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego, SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska. Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych: Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009), współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS, Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".
Forma
online/stacjonarnie
Czas trwania
1 dzień, godz. 9:00 - 15:00
Termin / Lokalizacja
 1. 30.07.2024 / Szkolenie online / Warszawa
 2. 13.08.2024 / Szkolenie online / Poznań
Cena
590
Zgłoszenie
Prawo zamówień publicznych dla członków komisji przetargowej
W cenę wliczono
590 - cena szkolenia online (materiały i certyfikaty w formie elektronicznej) 750 zł - cena szkolenia stacjonarnego zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia), materiały szkoleniowe w formie papierowej w segregatorach, notatniki, długopisy, certyfikat dla uczestników szkolenia w formie papierowej, przerwy kawowe, obiad, bezpłatne konsultacje poszkoleniowe.
Zdobyta wiedza
Przedstawienie, na licznych przykładach z praktyki, zadań członków komisji przetargowej - pracowników merytorycznych zamawiającego w procesie planowania, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Efektem szkolenia ma być uniknięcie przez uczestników błędów jakie przytrafiły się innym zamawiającym.
Organizator
ACC Training & Consulting Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.