menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Kodeks Spółek Handlowych (KSH). Kompendium obowiązujących przepisów -- 2--dniowe warsztaty praktyczne...

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Program

Grupa docelowa

Projekt warsztatów został przygotowany z myślą o pracownikach oraz zarządach firm i jednostek publicznych, potrzebujących usystematyzować i pogłębić wiedzę o kwestiach korporacyjnych obsługi spółek. Szkolenie jest skierowane w szczególności do:

1.Menedżerów, specjalistów, osoby zarządzających organizacją;

2.Pracowników Biura Zarządu oraz osób pracujących w wydziałach organizacyjno – prawnych;

3.Osób odpowiedzialnych za zarządzanie i tworzenie struktur organizacyjnych, jak również nadzorujących przedsiębiorstwa;

4.Dla przedsiębiorców, w tym szczególnie dla właścicieli – udziałowców, akcjonariuszy, członków organów zarządczych, nadzorczych oraz prokurentów.

 

Cel szkolenia

Szkolenie ma usystematyzować posiadaną przez uczestników wiedzę odnośnie struktur korporacyjnych występujących w obrocie gospodarczym oraz pogłębić ich znajomość przepisów odnośnie kodeksu spółek handlowych oraz ustaw powiązanych. Po zrealizowanym szkoleniu uczestnik będzie w stanie zidentyfikować najważniejsze aspekty związane z prowadzeniem działalności w określonej formie, korzyści oraz ryzyka z tego wynikające, samodzielnie poprowadzić proces zakładania nowego podmiotu gospodarczego, prawidłowo przygotować dokumentację wymaganą przy funkcjonowaniu spółki. Forma warsztatowa zajęć pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązywanie sytuacji budzących wątpliwości oraz wymianę doświadczeń.

 

Program szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

 

I Uwagi ogólne

1. Podstawy prawne funkcjonowania spółek- Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny

2. Rodzaje spółek prawa handlowego

• spółka jawna

• spółka partnerska

• spółka komandytowa

• spółka komandytowo- akcyjna

• spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

• prosta spółka akcyjna

• spółka akcyjna

• spółka cywilna

 

II Podział spółek

1. Spółki osobowe

• powstanie i cel spółki osobowej

• formy ustrojowe spółki osobowej

2. Spółki kapitałowe

• istota spółki kapitałowej

• zasady funkcjonowania spółek kapitałowych

 

III Powstanie spółki

• Umowa- elementy umowy, firma, siedziba, przedmiot działalności, postanowienia dotyczące kapitału zakładowego i systemu udziałów

• Statut spółki

• Tworzenie kapitału zakładowego

• Powstanie organów spółki

• Rejestracja spółki

 

IV Reprezentacja spółki

• wspólnicy

• zarząd

• prokura

• pełnomocnik

• odpowiedzialność poszczególnych reprezentantów spółek

 

V Spółki osobowe

1. Spółka jawna

• wspólnicy spółki jawnej

• odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki

• małżonkowie jako wspólnicy spółki

2. Spółka partnerska

• wspólnicy (partnerzy) i cel spółki partnerskiej

• istota spółki partnerskiej

• odpowiedzialność wspólników (partnerów)

• reprezentacja spółki

• rozwiązanie spółki

3. Spółka komandytowa

• cel spółki komandytowej

• wspólnicy spółki komandytowej- komplementariusze

• reprezentacja spółki

• umowa spółki i oznaczenie wkładów wnoszonych przez wspólników

• suma komandytowa

• zakres odpowiedzialności za zobowiązania spółki

4. Spółka komandytowo-akcyjna

• charakterystyka, cechy i zalety spółki kamandytowo-akcyjnej

• założyciele spółki

• zawiązanie i umowa spółki

• statut i jego treść

• reprezentacja i prokura spółki

• rada nadzorcza, walne zgromadzenie

• rozwiązanie i likwidacja spółki

 

VI Spółki kapitałowe

1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

• cel i znaczenie spółki zo.o

• kapitał zakładowy spółki

• spółki zagraniczne i ich oddziały

• umowa i reprezentacja spółki

• wysokość kapitału zakładowego

• zarząd i organy nadzorcze

• zgromadzenie wspólników

• wspólnicy spółki ich prawa i obowiązki

• kapitał zakładowy

• odpowiedzialność, odpowiedzialność wyrównawcza

• śmierć wspólnika, dziedziczenie udziałów

• wspólność udziałów w spółce

• rozwiązanie i likwidacja spółki

• upadłość spółki

2. Spółka akcyjna

• powstanie spółki akcyjnej

• założyciele i akcjonariusze

• statut

• kapitał zakładowy

• akcje, akcjonariusze

• organy spółki-zarząd

• odpowiedzialność wobec spółki

• walne zgromadzenie

• rozwiązanie i likwidacja spółki

3. Prosta Spółka Akcyjna (PSA)

• Prosta spółka akcyjna w organizacji

• Koszty związane z powstaniem PSA

• Elastyczność w zasadach działania PSA

• Zasady podejmowania uchwał w PSA

• Rejestr akcjonariuszy w PSA

• Obrót akcjami PSA, emisja akcji PSA

• Kapitał zakładowy w PSA

• Rada nadzorcza, a rada dyrektorów w PSA

• Odpowiedzialność w PSA

• Likwidacja PSA

 

VII Łączenie spółek

• struktura przepisów KSH o łączeniu spółek

• łączenie spółek kapitałowych

 

VIII Podział spółek

• przyczyny podziału spółek

• niedopuszczalność podziału

• sposoby podziału spółek

• dokumenty wymagane przy podziale, uchwały ogłoszenia

• odpowiedzialność za zobowiązania

 

IX Przekształcanie spółek

• zasady przekształcania

• plan przekształcania, opinia biegłego rewidenta

• dokumenty przy przekształcaniu

• przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową

• przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową

• przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową

• przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową

• przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

 

X Spółka cywilna

• charakter prawny spółki

• umowa i rejestracja

• charakter majątku i udziały wspólników a spółka cywilna.

 

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

 

 

Czas trwania
2 dni
Lokalizacja
Cena
1290
Zgłoszenie
Kodeks Spółek Handlowych (KSH). Kompendium obowiązujących przepisów -- 2--dniowe warsztaty praktyczne...
Organizator
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.