menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKCIE

Kategoria
ZARZĄDZANIE FINANSAMI
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Zarządzanie finansami w projekcie – kogo zapraszamy?: Kierowników projektów Osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji o uruchomieniu, finansowaniu i kosztach projektu Członków zespołów projektowych Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Controllingu, Głównych Księgowych, Analityków Kosztów, Pracowników Działów Controllingu i Księgowości
Wymagania wstępne
Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Program
ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKCIE – PROGRAM SZKOLENIA:ZARZĄDZANIE FINANSAMI W  PROJEKCIE – CO MUSISZ WIEDZIEĆ NA STARCIE?
 • Modele zarządzania finansowego w projekcie
 • Czynniki decyzyjne dla realizacji przedsięwzięcia czyli dlaczego realizujemy projekt? Co jest celem realizacji przedsięwzięcia?
 • Czym są sprawozdania pro forma i jaka jest ich rola w prezentacji prognoz finansowych?
 • Jakie elementy składają się na finanse w projekcie? Czym będziemy się zajmować przygotowując analizę projektu?
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy jako podstawa budowania modelu finansowania – kto przygotowuje harmonogram? Jaka jest rola harmonogramu dla projekcji finansowej?
 • Założenia do realizacji projektu; co należy wiedzieć o warunkach makroekonomicznych? które czynniki rynkowe są istotne w projekcie?
FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • Z jakich źródeł można sfinansować projekt? Jak klasyfikować źródła finansowania projektu?
 • Znaczenie struktury finansowania dla efektywności kapitału – czy struktura finansowania ma znaczenie dla oceny efektywności przedsięwzięcia?
 • Czym jest koszt kapitału?
 • Jak określić koszt długu, a jak mierzyć koszt kapitału własnego? Modele DCF i CAPM w wycenie kosztu kapitału własnego.
 • Znaczenie WACC dla konstrukcji modelu.
 • Harmonogram realizacji projektu a zapotrzebowanie na kapitał
BUDŻETOWANIE KOSZTÓW W PROJEKTACH
 • Czym jest budżet projektu? Rodzaje, typy budżetów
 • Metody i techniki budżetowania w projektach
 • Co należy wiedzieć, by swobodnie przygotować budżet? Czym się różni koszt od wydatku? Czym są koszty realizacji, a czym koszty eksploatacji projektu? Czym się różni CAPEX od OPEX? Jak sklasyfikować koszty, by swobodnie prognozować?
 • Zakres procedur: tworzenie, rozliczanie budżetu; przygotowanie formularzy budżetowych
 • Budżet projektu, a budżet organizacji; agregacja budżetów cząstkowych
 • Kiedy możemy zatwierdzić budżet?
PODZIAŁY KOSZTÓW I SPOSOBY ICH EWIDENCJI
 • Zasady klasyfikacji kosztów – koszty stałe a koszty zmienne w prowadzeniu projektu
 • Istota kosztów bezpośrednich i pośrednich
 • Metody i techniki planowania kosztów
RENTOWNOŚĆ A PŁYNNOŚĆ FINANSOWA PROJEKTU
 • Jak wyznaczyć rentowność projektu? Modele analizy rentowności w oparciu o wskaźniki finansowe ROI, ROIC, ROA
 • Czym jest cykl obrotowy? Czym jest kapitał pracujący? Czy projekt może wywoływać zmiany w polityce zarządzania kapitałem pracującym?
 • Zarządzanie zapasami, należnościami i zobowiązaniami w projekcie – modele efektywności gospodarowania zasobami
 • Jak zapewnić płynność w projekcie? Co oznacza zapotrzebowanie na kapitał pracujący?
 • Monitorowanie płynności finansowej
PIENIĄDZE W PROJEKCIE A ANALIZA EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • Czym są wpływy i wydatki podczas realizacji projektu? Podejście kasowe a memoriałowe do danych finansowych. Jak właściwie analizować przedsięwzięcie?
 • Jak jest rola zysku w ocenie efektywności przedsięwzięcia?
 • Jak krótkoterminowo oddziaływać na przepływy pieniężne drogą modelowania kapitału pracującego?
 • Znaczenie struktury kapitału pracującego dla generowania gotówki
 • Co oznacza efektywność projektu? Jak ją właściwie oceniać? Jak prawidłowo dobrać model do oceny efektywności przedsięwzięcia? Modele oceny efektywności projektu – NPV i IRR, NPVR jako podstawowe metody analizy efektywności
MONITORING REALIZACJI PROJEKTU
 • Analiza i interpretacja odchyleń przychodów i kosztów
 • Podejście scenariuszowe do realizacji przedsięwzięcia; analiza wrażliwości i ryzyko w projekcie
 • EVA – analiza wartości dodanej w projektach
Prowadzący
Ekspert, trener i praktyk z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania kapitałem finansowym. Uznany konsultant, doradca wielu polskich przedsiębiorstw w obszarze poprawy ich kondycji finansowej, analizy procesu inwestycyjnego. Wspiera top managerów w wyborze właściwej i bezpiecznej ścieżki w zarządzaniu płynnością finansową firmy. Jej zainteresowania finansowe sprowadzają się do wszelkich form analiz w postaci rozlicznych wskaźników, które okazują się kluczem do efektywnego biznesu. Wyznaje teorię, że osiąganie celów firmy prowadzi przez skuteczne wdrożenie technik planowania, zarządzania i kontroli finansowej. Od kilkunastu lat wspiera firmy we wdrażaniu rozwiązań mających na celu optymalizację polityki finansowej oraz sprawne prowadzenie projektów inwestycyjnych, w tym z zastosowaniem środków unijnych. Posiada doświadczenie we współpracy firmami z wielu branż m.in.: finansowej, telekomunikacyjnej, informatycznej, przemysłu lekkiego.
Forma
Szkolenie zarządzanie finansami w projekcie – metody: Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy. W trakcie zajęć uczestnicy wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, symulacji, wymiany doświadczeń i dyskusji.
Czas trwania
Szkolenie jednodniowe
Lokalizacja
Cena
740 zł
Zgłoszenie
ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKCIE
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym. Doradztwo prawne proponujemy na indywidualne zlecenia w ramach usług świadczonych przez Effect Polska.
Certyfikaty
Elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.