menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zamówienia publiczne w praktyce w 2024 r.

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Zamawiający i wykonawcy: pracownicy działów zamówień publicznych, kadra kierownicza odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, pracownicy komórek kontrolnych i audytowych koordynatorzy projektów unijnych pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych
Wymagania wstępne
brak
Program
Miejsce Zakopane Hotel Radisson Blu *****

 

Adresaci szkolenia
 • Zamawiający i wykonawcy:

 • pracownicy działów zamówień publicznych,
 • kadra kierownicza odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • pracownicy komórek kontrolnych i audytowych
 • koordynatorzy projektów unijnych
 • pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian i interpretacji, w tym przedstawienie najistotniejszych zagadnień z jakimi spotykają się zamawiający i wykonawcy w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie.

 Metoda

 Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, która uwzględnia m.in. opinie Urzędu Zamówień Publicznych, interpretacje z wyników kontroli Prezesa UZP, interpretacje z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych i Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Podczas szkolenia wykładowca przeprowadzi warsztaty, w trakcie których uczestnicy będą oceniać konkretne przypadki z praktyki udzielania zamówień publicznych. Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny zamówień publicznych.

Wykładowca

Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych regularnie od 2000 r. do chwili obecnej. Od 2011 r. przeprowadził szkolenia w wymiarze ponad 5300 godzin.

Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę:

 • ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni),
 • Zamówienia publiczne – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni),
 • Zamówienia publiczne o wartości do 30 000 euro,
 • Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych,
 • Kontrola zamówień publicznych,
 • Kurs – specjalista ds. zamówień publicznych (3 dni),
 • Jak wygrywać przetargi - szkolenie dla wykonawców.

Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
 • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 • Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009),
 • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
 • Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".
Program szkolenia

1. Opisywanie przedmiotu zamówienia, w tym:

 • opis naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, opis wskazujący na konkretny produkt lub konkretnego wykonawcę, w tym przykłady z orzecznictwa i kontroli,
 • opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowychkonsekwencje wadliwej definicji ofert równoważnych w orzecznictwie KIO,
 • obowiązek wymagania zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane w opinii UZP i praktyce kontrolnej,
 • obowiązek określenia powodów niedokonania podziału zamówienia na części – przykłady z orzecznictwa KIO,
 • przedmiotowe środki dowodowe – katalog, moment składania, uzupełnienie.

2. Planowanie zamówień i szacowanie wartości zamówienia, w tym:

 • plan postępowań o zamówienia publiczne,
 • łączenie i dzielenie zamówień, pojęcie podobnych dostaw, wartość zamówienia finansowanego z różnych źródeł,
 • zamówienia udzielane w częściach, w tym czy zastosowanie art. 30 ust. 4 może prowadzić do wyłączenia części zamówienia spod rządów ustawy,
 • problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego,
 • problem zamówienia nieplanowanego - czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia,
 • jak ustalić wartość zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania dla niektórych części zamówienia,
 • czy kody CPV mają znaczenie dla ustalenia wartości zamówienia.

3. Formułowanie kryteriów oceny ofert, w tym:

 • ograniczenie stosowania kryterium ceny w sektorze finansów publicznych,
 • związanie kryterium z przedmiotem zamówienia,
 • niedookreślony sposób oceny ofert,
 • dyskryminujące kryteria (faworyzujące konkretny produkt).

4. Określanie warunków podmiotowych, w tym:

 • proporcjonalność warunku do przedmiotu zamówienia,
 • warunek niejednoznaczny - czy można interpretować go przy pomocy opisu przedmiotu zamówienia,
 • warunek utrudniający uczciwą konkurencję, w tym warunek odnoszący się do źródła finansowania wcześniejszego zamówienia, warunek ograniczający możliwość wykazania doświadczenia u określonych zamawiających,
 • warunki stawiane konsorcjum.

5. Konflikt interesów w świetle przepisów i opinii UZP:

 • lista osób składających oświadczenia,
 • moment złożenia oświadczeń,
 • sytuacje powodujące wyłączenie.

6. Oferta elektroniczna:

 • problem skanu formularza oferty,
 • format oferty,
 • problemy techniczne ze złożeniem i otwarciem oferty.

7. Wadium:

 • termin wnoszenia wadium w pieniądzu,
 • typowe wady gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych,
 • gwarancja składana przez konsorcjum,
 • termin ważności gwarancji wadialnej w najnowszym orzecznictwie.

8. Uzupełnianie dokumentów:

 • katalog dokumentów podlegających uzupełnieniu,
 • uzupełnienie dokumentów a zmiana treści oferty, w tym problem dopuszczalności uzupełniania próbek produktów,
 • uzupełnienie JEDZ,
 • ile razy wzywa się wykonawcę do uzupełnienia dokumentów,
 • treść wezwania do uzupełnienia,
 • zatrzymanie wadium za nieuzupełnienie dokumentów.

9. Wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty:

 • przesłanki,
 • przykłady z orzecznictwa,
 • poprawianie omyłek w ofertach.

10. Umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 • klauzule niedozwolone,
 • raport z realizacji zamówienia,
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy a termin gwarancji lub rękojmii,
 • zmiana umowy,
 • podwykonawstwo,
 • rejestr umów jednostek sektora finansów publicznych:
  • które umowy trafiają do rejestru, w tym kwestia ochrony prywatności,
  • forma i wartość umowy (netto czy brutto), w tym kwestia umowy ustnej, czy faktura VAT jest umową, 
  • termin zarejestrowania umowy,
  • sankcje za niewykonanie obowiązku.

11. Sprawozdanie roczne o udzielonych zamówieniach publicznych:

 • kto składa sprawozdanie,
 • okres sprawozdawczy,
 • wartość umowy,
 • zamówienia wyłączone,
 • przykłady wydatków, które nie trafiają do sprawozdania.

 

Cena szkolenia

1750 zł - cena szkolenia bez noclegu, obejmująca koszt obiadów oraz przerw kawowych, materiałów szkoleniowych

2650 zł - cena szkolenia standardowa, obejmująca również noclegi w pokojach 2 osobowych i pełne wyżywienie

2950 zł - cena szkolenia standardowa, obejmująca również noclegi w pokojach 1 osobowych i pełne wyżywienie

cena szkolenia obejmuje:
 • 3 noclegi , 
 • pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe ),
 • udział w szkoleniu,
 • komplet materiałów szkoleniowych (materiały autorskie w segregatorach + materiały w formie elektronicznej, notatnik, długopis firmowy),
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • konsultacje poszkoleniowe (e-mailowe)

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Prowadzący
Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych regularnie od 2000 r. do chwili obecnej. Od 2011 r. przeprowadził szkolenia w wymiarze ponad 5300 godzin. Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę: ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni), Zamówienia publiczne – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni), Zamówienia publiczne o wartości do 130.000 zł, Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych, Kontrola zamówień publicznych, Kurs – specjalista ds. zamówień publicznych (3 dni), Jak wygrywać przetargi - szkolenie dla wykonawców. Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego, SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska. Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych: Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009), współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS, Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".
Forma
stacjonarna Zakopane, Hotel Radisson Blu ****, ul. Bulwary Słowackiego 1
Termin / Lokalizacja
 1. 21.08.2024 / Zakopane
 2. 20.11.2024 / Zakopane
Cena
1750
Zgłoszenie
Zamówienia publiczne w praktyce w 2024 r.
W cenę wliczono
1750 zł - cena szkolenia bez noclegu, obejmująca koszt obiadów oraz przerw kawowych, materiałów szkoleniowych 2350 zł - cena szkolenia standardowa, obejmująca również noclegi w pokoju 2 os. i pełne wyżywienie 2850 zł - cena szkolenia obejmująca również noclegi w pokoju 1 os. i pełne wyżywienie cena szkolenia obejmuje: 3 noclegi pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe w trakcie szkolenia), udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych (materiały szkoleniowe w segregatorach + w formie elektronicznej, notatnik, długopis), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, konsultacje poszkoleniowe (emailowe) Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %. Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest dostosowany do państwa potrzeb. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Oferta specjalna: Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie. Uwaga! Promocje nie łączą się.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian i interpretacji, w tym przedstawienie najistotniejszych zagadnień z jakimi spotykają się zamawiający i wykonawcy w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie.
Certyfikaty
certyfikat dla uczestnika zawiera m.in. informacje na temat ilości godzin szkoleniowych oraz programu szkolenia
Organizator
ACC Training & Consulting Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.