menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI - PRZYWÓDZTWO NA PIERWSZEJ LINII

Kategoria
UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
SZKOLENIE ADRESUJEMY DO: prezesów, dyrektorów zarządzających, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników, menedżerów działów HR, właścicieli firm.
Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych
Program
TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI – PRZYWÓDZTWO NA PIERWSZEJ LINII– 5 MOCNYCH KOMUNIKATÓW, KOMUNIKOWANIE TRUDNYCH DECYZJI, DELEGOWANIE NOWYCH ZADAŃ, EGZEKWOWANIE OBOWIĄZKÓW, DYSCYPLINOWANIE I ROZMOWY O ROZSTANIU. JAK ROZMAWIAĆ Z PRACOWNIKAMI O TYM, CO TRUDNE I NIEPEWNE?

Twoje sprawdzone metody rozmów z pracownikami zawodzą?
Przećwicz trudne rozmowy z pracownikami podczas szkolenia!
Poznasz sprawdzone rozwiązania i najskuteczniejsze techniki!

Szkolenie menedżerskie Trudne rozmowy z pracownikami to pigułka wiedzy dla menedżerów, którzy na co dzień zmagają się z wyzwaniami – zarządzaniem zespołem w dobie ciągłych zmian, niepewności i konfliktów.
Czujesz zmęczenie i napięcie między ludźmi, chcesz poprawić relacje w zespole?
Podpowiemy co możesz zrobić jako menedżer, by oswoić ten rollercoaster emocji? Jak radzić sobie w obecnej sytuacji?

Zarządzanie pracownikami w trudnych czasach wymaga od menedżerów dużej sprawności i odwagi, a przede wszystkim wyjątkowych umiejętności komunikacyjnych.
Menedżerowie muszą otwarcie komunikować niepopularne decyzje związane z pracą w nadgodzinach, przeciążaniem pracowników obowiązkami, odmową udzielenia urlopu, cięciem kosztów, obniżką wynagrodzeń czy redukcją zatrudnienia.

Jak się porozumieć, gdy nie ma „chemii”?
Jak rozmawiać z pracownikiem, który zachowuje się agresywnie, jest przemęczony, zdenerwowany i zestresowany?
Jak reagować na słuszne i niesłuszne pretensje, wyrzuty, żale, nieuzasadnione roszczenia pracowników?
Jak poradzić sobie z wrogością, niechęcią, wybuchami gniewu, szantażem emocjonalnym ze strony pracowników?
Jak dawać odważną informację zwrotną?
Jak komunikować pracownikom trudne decyzje i nie stracić autorytetu?
Jak komunikować się z pracownikiem, który odmawia wykonania pracy, łamie zasady i przekracza granice?
Jak po przekazaniu trudnych informacji udzielić wsparcia pracownikom?
Jak rozpoznawać potrzeby pracowników doświadczających sytuacji kryzysowych (pandemia, obawa o własne zdrowie i życie)?
Jak mobilizować pracowników do pokonywania przeciwności i radzenia sobie z rzeczywistością, która nas przerasta?
Jak wspierać ludzi, gdy lęk paraliżuje powrót do codziennej pracy?
Jak zmniejszyć niepokoje, lęki i stres w zespole?
Jak pomagać pracownikom, którzy w sytuacjach stresowych, silnego lęku nie mogą się skupić na pracy?
Jak delegować nowe zadania, egzekwować obowiązki i dyscyplinować zespół, gdy prośby i polecenia nie działają?
Jak rozpoznawać i demaskować gry i manipulacje stosowane przez pracowników?
Jak zachować twarz pomimo napiętych emocji?

TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI – PROGRAM SZKOLENIA:

Jak przygotować zespół na trudne decyzje i zmiany? Jak je komunikować ludziom? Najskuteczniejsze techniki. Niezawodne metody w sytuacjach zagrożenia – komunikacja kryzysowa.

Konsekwentna, jasna i otwarta komunikacja ma kluczowe znaczenie w sytuacji niepewności i ciągłych zmian. Utrzymujące się napięcie, stres, osobiste obawy o życie i zdrowie powodują, że ludzie działają w mniej sprzyjających warunkach i potrzebują innego modelu komunikacji.

 • Jak przekazywać trudne informacje i budować własną wiarygodność i siłę autorytetu w sytuacjach kryzysowych.
 • Jak prowadzić szczerą i otwartą dyskusję na trudne tematy dotyczące:
 • Sytuacji firmy.
 • Zmian w zakresie obowiązków, obciążenia pracą. Zmian stanowiskowych.
 • Zastępstw, nadgodzin, zmian czasu pracy.
 • Redukcji etatów. Zamknięcia działu. Zamknięcia zakładu.
 • Niewłaściwych zachowań.
 • Trudnej sytuacji pracownika.
 • Długotrwałego stresu i napięcia spowodowanego czynnikami zewnętrznymi.

Komunikacja kryzysowa. Przywództwo na pierwszej linii.

Kryzysy wybuchają zwykle niespodziewanie. Bez względu na to, czy są to sytuacje w miarę niewielkie jak negatywne komentarze w Social Mediach, gdzie nasz wpływ jest stosunkowo silny, czy bardzo poważne jak nagłe sytuacje burzące dotychczasowy ład społeczny i gospodarczy jak covid, czy ostatnia sytuacja na Ukrainie – szczególnie dzisiaj w niestabilnych czasach – warto wiedzieć, jak prowadzić komunikację w sytuacji kryzysowej.

 • Nie każdemu kryzysowi można zapobiec, natomiast na każdy kryzys można się dobrze przygotować.
 • Zaufanie i wiarygodność. Podstawa komunikacji.
 • Jak prowadzić rozmowy w zespole na tematy trudne, związane z sytuacją firmy i wdrażaniem niepopularnych zmian.
 • Zespół w długotrwałym napięciu i frustracji.
 • Sytuacja nasilonej traumy spowodowanej obecnymi czynnikami zewnętrznymi.
 • Jak rozmawiać z zespołem, z osobami w silnym niepokoju i stresie.
 • Jak rozpoznawać potrzeby pracowników doświadczających sytuacji kryzysowych (pandemia, obawa o własne zdrowie i życie)?
 • Jak mobilizować pracowników do pokonywania przeciwności i radzenia sobie z rzeczywistością, która nas przerasta?
 • Jak wspierać ludzi, gdy lęk paraliżuje powrót do codziennej pracy?
 • Jak zmniejszyć niepokoje, lęki i stres w zespole?
 • Jak pomagać pracownikom, którzy w sytuacjach stresowych, silnego lęku nie mogą się skupić na pracy?

5 kroków skutecznego delegowania nowych zadań w sytuacjach trudnych

W sytuacji ciągłych i nieoczekiwanych zmian konieczne jest przygotowanie zespołu do różnych zadań, zastępowalność w obowiązkach, poszerzanie umiejętności jego członków, aby zespół mógł efektywnie realizować cele biznesowe w różnych sytuacjach.

 • Jak przygotować zespół do przyjmowania nowych zadań i poszerzania umiejętności?
 • Kluczowe czynniki sukcesu w delegowaniu: zadanie – kompetencje – poziom delegowania.
 • Jak budować zaangażowanie i motywację podczas delegowania.
 • Kiedy pojawia się opór. Jak komunikować się w sytuacji odmowy wykonania zadania?
 • Monitorowanie, egzekwowanie i ocena w procesie delegowania.
 • Jak zdalnie wydawać polecenia?
 • Jak egzekwować wykonywanie pracy w formie zdalnej?
 • Co możemy delegować?
 • Jak delegować, żeby nie wróciło do nas?
 • Formułowanie komunikatów delegujących w sposób podnoszący zaangażowanie i inicjatywę pracowników.
 • Jak inspirować pracowników do podejmowania nowych zadań, wyzwań.

Mocne komunikaty zatrzymujące niewłaściwe zachowania. Jak komunikować się z pracownikiem, który odmawia wykonania pracy, łamie zasady i przekracza granice?

Kiedy pracownik łamie zasady i przekracza granice ważna jest szybka i skuteczna komunikacja, która zatrzyma zachowanie i spowoduje, że nie będzie się ono pojawiało. Umiejętność budowania komunikatów w trudnych sytuacjach pozwala również na budowanie silnego autorytetu menedżera, szefa zespołu. Ludzie przekraczają granice, to jak menedżer komunikuje się w sytuacjach trudnych wpływa na pracownika, autorytet szefa i atmosferę pracy całego zespołu.

Jak skutecznie zatrzymywać trudne zachowania?
Jak reagować na odmowę wykonywania pracy przez pracowników?
Jak reagować na niepodjęcie pracy przez pracownika?
Najczęściej popełniane błędy przez menedżerów, które obniżają skuteczność komunikacji.
5 obszarów MOCNYCH KOMUNIKATÓW.
Zbyt twardy lub zbyt miękki styl rozmowy – konsekwencje dla autorytetu menedżera.
Stopniowanie komunikatów w sytuacjach trudnych. Od wyjaśnienia do realizacji sankcji.
Od bardzo proszę do realizacji sankcji.
Jak egzekwować i dyscyplinować, gdy prośby i polecenia nie działają?
Zapowiedź i realizacja sankcji w przypadku uporczywego łamania zasad.
Trudne sytuacje związane z udzielaniem informacji zwrotnych (opór pracownika, zaprzeczanie)

Trudne rozmowy o rozstaniu. Zwolnienie pracownika.

Kwestia zwolnienia z pracy nie jest łatwe dla żadnej ze stron w niej uczestniczących. Do pracodawcy i menedżera należy zadbanie, by proces ten przebiegał prawidłowo nie tylko pod kątem formalnym, ale i personalnym. Z opinii osób, które zostały zwolnione wynika, iż najważniejsze dla nich było w jaki sposób dokonano zwolnienia i jak im to zakomunikowano. Dlatego właściwe przeprowadzenie tego procesu skutkuje zarówno mniejszym naruszeniem poczucia wartości pracownika, jak i lepszym postrzeganiem przez zwolnionego pracownika byłego pracodawcy i zapobiega późniejszemu krytycznemu wypowiadaniu się o organizacji. Wpływa również znacząco na atmosferę w zespole, który pozostał i który powinien pracować ze stałym zaangażowaniem.

Jak profesjonalnie prowadzić rozmowę dotyczącą zwolnienia?
Etapy prowadzenia rozmowy ze zwalnianym pracownikiem.
Jakich tematów nigdy nie należy poruszać w rozmowach ze zwalnianym pracownikiem.
Trudne sytuacje przy zwalnianiu. Jak być w zgodzie z sobą i wyjść z twarzą z trudnych sytuacji.
Zwolnienie bez świadczenia pracy i ze świadczeniem pracy w okresie wypowiedzenia.
Pozostał zespół – jak pracować z zespołem po zwolnieniu?

Prowadzący
Psycholog ze specjalnością psychologia biznesu. Należy do czołówki trenerów w Polsce, certyfikowany trener TTT University of Wales. Od 1992 roku prowadzi treningi i warsztaty z elementami coachingu dla kadry zarządzającej i menedżerskiej z zakresu zarządzania zespołami poruszające zagadnienia skutecznego przywództwa, kierowania zespołem, komunikacją w zespole, rozwiązywaniem trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju osobistego. Łącznie przeprowadziła dla kadry zarządzającej i menedżerskiej około kilkuset projektów, w tym dla największych instytucji sektora bankowego m.in. BRE Bank SA, NBP, Kredyt Bank SA, PKO BP, PKO SA, organizacji rynkowych m. in. PGE SA, Polkomtel SA, Magna Polska, Star Foods Ltd., Netia SA, Air Products Polska Sp. z o.o. Pełniła funkcję merytorycznego lidera projektu w zakresie zarządzania zespołem i rozwoju menedżerskiego, który obejmował ponad 5 tysięcy osób – kadry zarządzającej i kierowniczej.
Forma
Szkolenie Trudne rozmowy z pracownikami prowadzone jest z zastosowaniem licznych, ciekawych ćwiczeń grupowych na platformie ZOOM, w podziale na pokoje. Poprzez twórczą dyskusję, pracę własną uczestników, udział w interaktywnych ćwiczeniach Uczestnicy skutecznie rozwijają kluczowe umiejętności menedżerskie. Możesz liczyć na: modelowanie zachowań, ćwiczenia indywidualne, scenki sytuacyjne w małych grupach, dyskusja moderowana, indywidualny feedback trenera
Czas trwania
Szkolenie jednodniowe: 14.02.2024 Szkolenie online 10.04.2024 Szkolenie online 12.06.2024 Szkolenie online
Termin / Lokalizacja
 1. 12.06.2024 / online
Cena
790 zł
Zgłoszenie
TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI - PRZYWÓDZTWO NA PIERWSZEJ LINII
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
SZKOLENIE TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI – CELE I KORZYŚCI: Masz kłopoty z udzielaniem feedback’u zespołowi bądź pojedynczym pracownikom? Nie potrafisz budować przejrzystych komunikatów? Nie wykorzystujesz siły informacji zwrotnej do budowania relacji z pracownikami? Nie wiesz co powiedzieć by zmotywować pracowników i pobudzić do działania? Masz trudność w dostosowaniu komunikatów do pracowników w różnym wieku? Nie radzisz sobie z obiekcjami i różnicą zdań? Nadszedł czas na poznanie i przećwiczenie siły feedback’u! Feedback pomoże: udzielać pochwał inspirujących do działania, przekazywać konstruktywną krytykę, wyrażać opinię, informować o oczekiwaniach i motywować pracowników. Jeśli Twoi pracownicy: nie wykonują lub zbyt długo wykonują zlecone zadania prowadzą rozmowy na tematy prywatne w trakcie pracy spóźniają się do pracy wiecznie popełniają te same błędy krytykują Twoje pomysły na forum używają wulgaryzmów w odniesieniu do innych pracowników musisz nauczyć się przekazywać silną informację zwrotną!
Certyfikaty
Elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.