menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


PRAWO CELNE - Reguły Pochodzenia Towarów - zasady stosowania w obrocie towarowym w ramach UE i z krajami trzecimi

Kategoria
PRAWO CELNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Do kogo kierujemy nasze szkolenie: osoby odpowiedzialne w każdej firmie za przygotowanie zgłoszeń celnych i dokumentacji celnej a także zgłoszeń INTRASTAT, agenci celni, kadra kierownicza pomiotów zarządzająca obrotem towarowym, która powinna mieć wiedzę w tym zakresie.
Wymagania wstępne
UWAGA: zgłaszając udział w szkoleniu prosimy uczestników o zadeklarowanie grupy towarów z jakimi Państwa firma ma do czynienia w obrocie towarowym.
Program

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) 
https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/REGULY_POCHODZENIA_TOWAROW.PDF


Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych (1160 zł+23% VAT):
 • WARSZAWA 14.06.2024, 07.10.2024, 04.12.2024

Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (790 zł + 23% VAT):
 • 17.06.2024
 • 04.10.2024
 • 05.12.2024


PROGRAM SZKOLENIA:

UWAGA: zgłaszając udział w szkoleniu prosimy uczestników o zadeklarowanie grupy towarów z jakimi Państwa firma ma do czynienia w obrocie towarowym.


1. Przepisy ogólne – podstawowe definicje.
 • Podstawowe informacje na temat regulacji prawnych stosowanych w obrocie towarowym w ramach UE i w kontakcie z krajami trzecimi.

2. Reguły pochodzenia towarów:

2.1  Pochodzenie niepreferencyjne

 • sposoby dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia,
 • świadectwa niepreferencyjne – uniwersalne,
 • Regulacje odnośnie stosowania uproszczonej procedury wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia:-
  zwykły tryb i tryb „In blanco”,
  - ułatwienia dla podmiotów AEO.
 • stosowanie uniwersalnego świadectwa na potrzeby odbiorców z krajów trzecich:
  - zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia,
  - sposoby dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia,
  - niewystarczające obróbki i przetworzenie do uzyskania pochodzenia,
  - towary wystarczająco przetworzone.
2.2  Pochodzenie preferencyjne
 • Umowy o strefach wolnego handlu
 • Definicje:
  - niewystarczające obróbki i przetworzenie
  - wystarczająca obróbka i przetworzenie
  - zasada transportu bezpośredniego
 • Świadectwa przewozowe EUR.1 i deklaracje na fakturze, stosowanie świadectwa EUR-MED i deklaracji na fakturze EUR-MED z uczestnikami Partnerstwa eurośródziemnomorskiego,
 • UE-Turcja - stosowanie świadectw A.TR – określenie statusu towaru, pochodzenia - EUR.1 i deklaracje na fakturze.
 • Przykłady podobieństwa i różnic w niektórych umowach o wolnym handlu między UE a np. Rep. Korei, Japonią, Kanadą,Wietnamem, UK i innymi.
 • Umowy z krajami stowarzyszonymi np. z Ukrainą.
 • Stosowanie procedury „upoważnionego eksportera”.
  - złożenie wniosku,
  - uzyskanie pozwolenia i nadanie numeru.
 • Unijne wytyczne dotyczące ważności dowodów pochodzenia.
 • WIP -wiążąca informacja o pochodzeniu.
 • System zarejestrowanych eksporterów (REX) - system dokumentowania pochodzenia towarów za pomocą oświadczeń o pochodzeniu.
 • Wpływ klasyfikacji towarów na ustalenie pochodzenia towarów:
  - przykłady,
  - praktyczne wskazówki.

2.3  Potwierdzanie wspólnotowego statusu towarów:
 • rola deklaracji T2L.

2.4 Reguły pochodzenia w dostawach i nabyciach unijnych na potrzeby późniejszego eksportu i systemu INTRASTAT:
 • deklaracje długoterminowe i jednorazowe,
 • stosowanie świadectwa INF- 4.

Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę:
Reguły pochodzenia są jednym z elementów kalkulacyjnych, na podstawie których wyliczane są należności celne. Pochodzenie towaru to inaczej przynależność towaru do konkretnego kraju lub regionu, a ponieważ towar może mieć inne pochodzenie niż kraj, z którego został przywieziony, ważne jest precyzyjne ustalenie jego pochodzenia. Dlatego też pochodzenie towaru jest ustalane w oparciu o reguły pochodzenia , które są jednolite w całej Unii Europejskiej.
Szeroko rozumiane reguły pochodzenia dotyczą nie tylko zasad ustalania kraju, z którego towar pochodzi, ale również zasad dokumentowania tego pochodzenia oraz innych wymogów jakie muszą być spełnione, takich jak np. zasada bezpośredniego transportu.
Reguły pochodzenia pełnią istotną rolę w systemie unijnego prawa celnego z uwagi na zróżnicowanie stawek w taryfie celnej. Wybór właściwej stawki jest uzależniony od pochodzenia towaru. Zróżnicowanie to jest wynikiem szeregu umów międzynarodowych, których stroną jest UE.
Preferencyjne pochodzenie towarów dotyczy również krajów rozwijających się i najmniej rozwiniętych, objętych  Ogólnym System Preferencji (GSP).


INFORMACJE DODATKOWE


CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA STACJONARNEGO WYNOSI 1090 zł. netto + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w w segregatorze + długopis, dodatkowe materiały do pobrania on-line, obiad, przerwy kawowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia. Cena po okresie promocji: 1190 zł. netto+ 23% VAT.

Zakwaterowanie: pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach/apartamentach będących w ich pobliżu. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt. Koszt noclegu nie jest wliczony w cenę szkolenia.Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i BUR-PARP.


Pełny harmonogram szkoleń:  https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/ATL_HARMONOGRAM_SZKOLEN_OTWARTYCH.pdf
Prowadzący
Długoletni stały współpracownik ATL z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w organach celnych (GUC a następnie Pion Celny Ministerstwa Finansów. Jeden z najlepszych ekspertów w Polsce. Szkolenia prowadzi od początku lat dziewięćdziesiątych. W tym czasie przeszkolił kilka tysięcy osób. Z racji zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji, aktywnie uczestniczył we wdrażaniu dyrektyw UE i opracowywaniu zmian w Prawie Celnym, przez co wiedza, jaką przekazuje jest jak najbardziej aktualna. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za kompetencje, profesjonalizm, elastyczność, umiejętności dydaktycznego przekazu.
Forma
Wykład, odpowiedzi na pytania, studia przypadków. Możliwość kontaktu z trenerem po szkoleniu (Internet) przez 30 dni od daty szkolenia.
Czas trwania
Jeden dzień: 10.00 – 16.00
Termin / Lokalizacja
 1. 07.10.2024 / Warszawa, Hotel Ibis Stare Miasto ul. Muranowska 2
 2. 04.12.2024 / Warszawa, Hotel Ibis Stare Miasto ul. Muranowska 2
Cena
1090 + 23% VAT
Zgłoszenie
PRAWO CELNE - Reguły Pochodzenia Towarów - zasady stosowania w obrocie towarowym w ramach UE i z krajami trzecimi
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w w segregatorze + długopis, dodatkowe materiały do pobrania on-line, obiad, przerwy kawowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Zdobyta wiedza
Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy: Uporządkują swoją wiedzę na temat systemu prawa i zasad jego wykorzystania w zakresie stosowania reguł pochodzenia. zapoznają się z kompendium wiedzy odnośnie stosowania w praktyce reguł pochodzenia na podstawie konkretnych umów. nabędą umiejętności radzenia sobie z problemami wynikającymi z ustaleniem pochodzenia produktów uzyskanych z różnych komponentów i surowców pochodzących i niepochodzących. zdobędą praktyczne umiejętności w podejściu do różnych nietypowych przesyłek pod kątem skompletowania dokumentów do zastosowania stawek preferencyjnych. nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy w zakresie umów o strefach wolnego handlu i Generalnym Systemie Preferencji. uzyskanie pewności siebie w zakresie przygotowania, wypełniania i przesłania zgłoszeń celnych lub INTRASTAT wraz właściwymi załącznikami pod względem poprawności ustalonego pochodzenia zadeklarowanego towaru.
Certyfikaty
Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.