menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


LEAN W MAGAZYNIE I LOGISTYCE

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz specjalistów zajmujących się logistyką i zaopatrzeniem. W szczególności: Kierowników magazynów, magazynierów Szefów ekip logistycznych magazynu Kierowników działów zaopatrzenia Pracowników pionów lub działów logistyki Pracowników działów produkcji
Wymagania wstępne
Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Program
SPRAWDZONE SPOSOBY OPTYMALIZACJI KOSZTÓW MAGAZYNOWANIA I UTRZYMANIA ZAPASÓW, USPRAWNIENIE PRZEPŁYWU TOWARÓW NA PRZYKŁADZIE SKUTECZNYCH WDROŻEŃ

Poznaj skuteczne techniki optymalizacji polityki zakupowo-magazynowej, narzędzia redukcji poziomu zapasu oraz wypracowane podczas audytów usprawnienia, które działają!
Zweryfikuj, czy ilość zapasów jest optymalna, przeanalizuj stany minimalne i maksymalne. Zacznij stosować sprawdzone metody zarządzania zapasami!
Skończ z marnotrawstwem, zacznij optymalizować powierzchnię potrzebną do przechowywania zapasu i skróć czas poszczególnych procesów!
Poznaj nowatorskie wykorzystanie elementów Lean Managment w zarządzaniu gospodarką magazynową. 

PODCZAS SZKOLENIA LEAN W MAGAZYNIE I LOGISTYCE ODPOWIEMY NA PYTANIA:
 • jak wykorzystać Lean Management w magazynach?
 • jak efektywnie wykorzystać filozofię Kaizen, 5S, Kanban w magazynach?
 • gdzie szukać oszczędności i jak redukować koszty magazynowania?
 • jak zoptymalizować procesy magazynowania?
 • jak zmaksymalizować zyski?
 • jak przebudować i udoskonalić istniejący system zarządzania pracą magazynu?
 • jak w praktyce zastosować różne metody kontroli przepływów i zarządzania magazynem?

Uczestnicy szkolenia otrzymują narzędzia w MS EXCEL (narzędzia zawierają gotowe formuły w MS Excel)

 • Narzędzie analiza ABC zapasów
 • Narzędzie analiza XYZ
 • Narzędzie OTIF
 • Narzędzie analiza wielowymiarowa dla firmy handlowej
 • Narzędzie analiza wielowymiarowa dla firmy produkcyjnej
 • Narzędzie analiza wielowymiarowa dla zakupów części zamiennych
 • Narzędzie wyznaczanie Punktu Ponownego Zamówienia, Ekonomicznej Wielkości Zamówienia, Stałego Okresu Zamówienia, zapasu minimalnego i maksymalnego

Dwudniowe warsztaty Lean w magazynie i logistyce prowadzone są w oparciu o część wykładową oraz studia przypadków, udział w grach, symulacjach.

PROGRAM SZKOLENIA:

Lean Management w magazynie. Koncepcja 7 rodzajów Muda oraz powiązane z nią narzędzia Lean przydatne w magazynie

 • Lean i Kaizen w przedsiębiorstwie
 • Założenia Lean w magazynie
 • 7 MUDA w magazynie, różne rodzaje strat w magazynie
 • Narzędzia Lean i ich rola w magazynie

Zasady organizacji 5S w magazynie

 • Metodyka wdrażania i częstotliwość audytów 5 S
 • Selekcja – eliminacja niepotrzebnych towarów, materiałów i części w magazynie
  – Eliminacja nierotów
  – Analiza wizualna i systemowa
  – Raport materiał – urządzenie
  – Raport nierotów
  – Program czerwonej etykiety
 • Systematyka – organizacja przestrzeni magazynowej
  – Analiza ABC przestrzeni magazynowej
  – Dostosowanie objętości składowania do składowanych opakowań
  – Wykorzystanie wizualnych metod kontroli przestrzeni magazynu
 • Sprzątanie
  – Autonomiczne sprzątanie czy też zewnętrzna firma?
  – Organizacja „kącików czystości”
  – Harmonogramowanie sprzątania
  – Ocena wizualna wyposażenie
 • Standaryzacja – budowa procedur i instrukcji
 • Samodyscyplina – przestrzeganie 5 S w magazynie

Organizacji przestrzeni magazynowej z wykorzystaniem 5S.
Case study: na bazie dokumentacji zdjęciowej z przeprowadzonych audytów magazynowych zostaną omówione rzeczywiste przypadki dotyczące m.in. eliminacji zbędnych zapasów, organizacji regałów i optymalizacji składowania. 

Wizualizacja w magazynie

 • Etykiety a szybkość kompletacji
 • Organizacja przestrzeni magazynowej przy pomocy znaków poziomych – oznaczenie miejsc ruchu i składowania
 • Zarządzanie poziomem zapasu przy pomocy znaków poziomych – wizualne KANBANY
 • Kody kolorystyczne
 • Tablice cieni w magazynie

Metody wizualnego zarządzania magazynem

Lean przestrzeni magazynowej – analiza i projektowanie wykorzystania przestrzeni magazynowej

 • Analiza dotychczasowego layoutu w magazynie
 • Analiza analizowanie dotychczasowej lokalizacji wg rotacji
 • Projektowanie nowego layoutu

Na podstawie dostarczonych danych bazujących na rozwiązaniach w zakresie zaprojektowania istniejącego magazynu, uczestnicy w grupach projektują layout magazynu. Na podstawie tych projektów zostają omówione wady i zalety poszczególnych rozwiązań.

Zasady podwyższania efektywności zagospodarowania magazynu

 •  Metody zwiększające efektywność wykorzystania przestrzeni magazynowej, zagęszczanie regałów
 • Automatyzacja magazynowania – podwyższenie efektywności czy też nie?
 • Regały przesuwne
 • Regały przepływowe, pełnopaletowe i do składowania jednostkowego
 • Urządzenia wspomagające magazynowanie
 • Antresole
 • Podwyższanie efektywności pracy wózków widłowych

Zapewnienie efektywnego zarządzania magazynem, sprawnego przepływu wymaga zastosowania rozwiązań optymalizujących objętość magazynu. Na bazie dokumentacji zdjęciowej i filmów przedstawimy różne rozwiązania m.in. regały przepływowe, przesuwne, wózki systemowe, automatyczne układnice i sortery, itd.
Na bazie doświadczeń prowadzącego, zostaną omówione wady i zalety każdego z tych rozwiązań.

Automatyczna identyfikacja i jej wpływ na efektywność pracy magazynu

 • Kody EAN
 • Kody QR
 • Kody RFID
 • Kody RFID a poprawa bezpieczeństwa i efektywności działania wyposażenia magazynowego

RFID nie tylko jako narzędzie identyfikacji przepływu materiału, ale również sterowanie magazynem i poprawy bezpieczeństwa pracy przy ręcznych kompletacjach

Przyczyny powstawania zapasu

 • Miejsca i przyczyny powstawania zapasu w przedsiębiorstwie
 • Zapasy w magazynach
 • Składowanie rozproszone na produkcji
 • Zapas jako produkcja w toku
 • Zapasy nieewidencjonowane

Utrzymanie i gospodarowanie zapasem w magazynie. Czy zapas to rzeczywista MUDA czy też nie?

 • Funkcjonalna klasyfikacja zapasów
 • Wyznaczanie optymalnego poziomu zapasu dla każdej z grup
 • Zapas bezpieczeństwa, sposoby ustalania
 • Kategoryzacja zapasów metodą ABC
 • Kategoryzacja zapasu metoda XYZ
 • Macierz ABC-XYZ
 • Wielowymiarowa analiza zapasu
 • Metody sterowania zapasem ROP, EOQ i MSOZ

Ćwiczenie, w którym uczestnicy planują lokalizację zapasu
Kategoryzacja zapasu metoda XYZ
Macierz ABC-XYZ
Wielowymiarowa analiza zapasu
Ćqwiczenie: Uczestnicy będą określać poziom istotności poszczególnych grup zapasów ze względu na ich wartość oraz odchylenie od średniego zapotrzebowania. Ta sama analiza przypadków pozwoli im określić również poziom minimalny i maksymalny zapasu.
Wszystkie przypadki będą obliczane przy pomocy dedykowanych narzędzi opracowanych w MS Excel.

Controling zapasów

 • Kalkulacja kosztów utrzymania zapasu
 • Wskaźniki związane z utrzymaniem zapasu
 • Logistyczne KPI w obszarze zapasów i ich pomiar

Ćwiczenie: wpływ kosztów zapasów na decyzje zakupowe

Sposób kalkulacji kosztów utrzymania zapasu. Przedstawione zostaną także KPI dotyczące efektywności zarządzania magazynem i zapasem. Wszystkie analizowane przykłady operacją się o gotowe autorskie narzędzia opracowane w MS Excel.

Logistyczne planowanie potrzeb – LRP

 • Planowanie Potrzeb Materiałowych – MRP
 • Zrównoważanie przepływów w ramach LRP

Ćwiczenie: Planowanie zapasu przy pomocy MRP.
W jaki sposób w oparciu o metodę MRP zarządzać zapasem i optymalizować jego strukturę?
Na bazie przygotowanego przypadku przedstawione zostanie sterowanie zapasem z uwzględnieniem takich parametrów jak minimalna partia dostawy, liczba sztuk w opakowaniu i inne.

Just in Time.

KANBAN. A może działać bez zapasu i bez magazynu? 

 • Rola magazynu w KANBAN – zmiana przestrzeni magazynu i zakresu obowiązków pracowników magazynowych
 • Karty KANBAN i ich przepływ
 • Organizacja dostaw materiałów i kitów w KANBAN

Na bazie dokumentacji zdjęciowej i filmów odpowiemy na pytanie jak funkcjonują przedsiębiorstwa pracujące na minimalnym poziomie zapasu w magazynach – JIT i w magazynach międzyoperacyjnych KANBAN. W ramach tego ostatniego systemu zostanie omówiona zmiana w sposobie pracy organizacji i wyposażeniu magazynu pracującego na potrzeby KANBAN.

 

Prowadzący
Doktor zarządzania, pracownik Katedry Logistyki Akademii Ekonomicznej, ze specjalizacją analiza kosztów, optymalizacja procesów zakupowych, logistyka magazynowa, logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki, strategie zakupowe. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.
Forma
Metody szkolenia: – wykłady (około 30% czasu) – analiza przypadków – ćwiczenia Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci warsztatów, w trakcie szkolenia Lean w magazynie i logistyce wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych. Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownym casem (przypadkiem). Uczestnicy na tej podstawie mogą, pod kontrolą prowadzącego szkolenie, przeprowadzić symulację rozwiązania określonego problemu czy to związanego z gospodarką zapasami, obsługą klienta, czy też transportem.
Czas trwania
Szkolenie dwudniowe: 20-21.06.2024 Szczyrk / Hotel Skalny***
Lokalizacja
Cena
1599 zł
Zgłoszenie
LEAN W MAGAZYNIE I LOGISTYCE
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch. Jesteś zainteresowany noclegiem organizowanym przez nas? Skontaktuj się z nami!
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: Stworzenie podstaw do podejmowania w zakresie sterowania magazynem Przedstawienie sposobów wykorzystania filozofii Lean Managment w magazynach Identyfikowanie i eliminowanie obszarów o najwyższym poziomie marnotrawstwa Optymalizacja poziomu zapasów i konstrukcja ich przepływu – świadoma redukcja i skuteczne zarządzanie Pokazanie zasad alokacji zapasu w magazynie Określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych Pokazanie zasad inwentaryzacji Pokazanie zasad odpowiedzialności materialnej pracowników Pokazanie zasad konstrukcji przepływu zapasu przez magazyn
Certyfikaty
Zaświadczenie o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.