menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


MENEDŻER DOSKONAŁY - ADVANCED MANAGEMENT 3.0

Kategoria
ZARZĄDZANIE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: Program polecamy kadrze kierowniczej: menedżerom, którzy w swojej pracy spotykają się z potrzebą wdrażania nowych rozwiązań, technologii, produktów lub pracują w firmach dynamicznie przeobrażających się i podlegających restrukturyzacjom.
Wymagania wstępne
Brak.
Program

Jak wygrywać w świecie narastającej złożoności i hiperkonkurencji w permanentnej zmianie?

 • najnowsze techniki i modele zwiększające efektywność pracy menedżera i zespołów (m.in. Nonaka, Kaplan-Norton, Stolarzewicz, Covey, Drucker)
 • skuteczność jako element uzyskiwania przewagi menedżerskiej i budowania autorytetu
 • najefektywniejsze obszary uwagi menedżerskiej umożliwiające sprawną realizację strategii w organizacji
 • podnoszenie własnej skuteczności i efektywności – diagnoza i wnioski

Gra menedżerska „Singapurskie GP” – specjalnie zaprojektowana gra wykorzystująca elementy prakseologii oraz ekonomii behawioralnej pozwalająca na doświadczenie własnej skuteczności oraz najczęściej popełnianych błędów

Menedżer doskonały – zestaw psychologicznych narzędzi wspierających efektywność szefa. Analiza własnych zachowań, słabe i mocne strony na podstawie osobistych doświadczeń uczestników.

 • Jakie są moje obszary do pracy, co chcę zmienić? – diagnoza i wnioski.
 • Budowanie autorytetu. Jak inspirować innych? – diagnoza i wnioski.
 • Mapa rozwoju menedżerskiego.
 • Lider i Przywódca, a Nadzorca i Egzekutor – czy charyzmy można się nauczyć?

Ćwiczenie: „Audyt potencjału menedżera” – poznanie i praca na osobistych zasobach menedżera, doskonalenie wysokich kompetencji menedżerskich.

Menedżer czy przywódca?

 • Kiedy zespołowi potrzebny jest menedżer, a kiedy menedżer musi przyjąć rolę przywódcy?
 • Jak budować swój autorytet i wiarygodność? – dobre praktyki.
 • Modele przywództwa. Czy jestem przywódcą? – test autodiagnozy.

Ćwiczenie: „Diagnoza stylu przywództwa” – poznanie i praca na osobistych zasobach menedżera, doskonalenie wysokich kompetencji menedżerskich oraz jedno z najnowszych narzędzi dla przywódców na Polskim rynku – „Leadership versatility index” – poszukiwanie własnej ścieżki przywództwa

„Budowanie mostów”, czyli komunikacja w zespole.

 • Analiza własnego sposobu komunikacji i najczęściej stosowanych zwrotów i wyrażeń oraz niewerbalnych zachowań.
 • Jak budować skuteczny przekaz posługując się słowami? – dobre praktyki.
 • Skuteczne oddziaływanie słowem, skuteczne argumentowanie – techniki retoryczne.
 • Mocne pytania i mocne komunikaty – narzędzia wywierania wpływu.
 • Jak oddziaływać na emocje?

KWESTIONARIUSZ: Autodiagnoza własnych możliwości komunikacyjnych, czyli sprawdzenie czy na pewno wszyscy mnie precyzyjnie rozumieją?

Gra symulacyjna „Nowy samochód służbowy” – sposoby budowania prawidłowej komunikacji w zespole

Percepcja i jej błędy – skuteczność wynikająca z umiejętnej oceny rzeczywistości

 • Błędy percepcji w analizie potencjału pracownika i zespołu
 • Błędy percepcji w analizie potencjału organizacji
 • Błędy percepcji i ich wykorzystanie w procesach wywierania wpływu
 • Techniki zakrzywiania rzeczywistości stosowane przez Jobsa, Muska i innych

Symulacje „Mind 3.0” pozwalające na doświadczanie nie istniejącej rzeczywistości opartej na błędach percepcji.

Uzyskiwanie skuteczności poprzez efektywną informację zwrotną – jak budować rozwojowy feedback? Menedżer mistrzem informacji zwrotnej.

 • Kiedy, jak i w jakich sytuacjach feedback spełnia swoją rolę?
 • Zagadnienia, które poruszamy w feedbacku. Jak informować, motywować i rozwijać pracowników?
 • Informacja zwrotna – zastosowanie „Komunikatu JA”
 • Jak konstruować feedback. Struktura feedbacku.
 • Feedback konstruktywny – pozytywny i negatywny.
 • Skuteczny feedback techniką ZEEP. Kiedy stosować i kiedy jest nieskuteczny?
 • Korzyści z feedbacku – dla pracownika, dla szefa.

Ćwiczenia symulacyjne „Give me a feedback” pozwalające na wyćwiczenie prawidłowych nawyków w zakresie przekazywania informacji zwrotnej dobremu pracownikowi, przekazywaniu konstruktywnej uwagi osobie popełniającej błędy oraz osobie naruszającej wyznaczone granice.

Coachingowy styl zarządzania – wyższy poziom zarządzania zespołem i poszczególnymi pracownikami.

 • Na czym polega skuteczność narzędzi coachingowych
 • Efektywne struktury do rozmów menadżerskich
 • Menadżer jako towarzysz na drodze osiągania celu pracownika
 • Podstawowe metody pracy nad przekonaniami pracownika oraz poziomem jego wewnętrznej motywacji
 • Mocne pytania w coachingowym stylu zarządzania oraz metody poprawnego ich zadawania
 • Prowadzenie skutecznej rozmowy coachingowej z pracownikiem?

Prowadzenie rozmów z wykorzystaniem narzędzi coachingowych zwiększających skuteczność działania zespołu i pojedynczych pracowników.

Menedżer mistrzem motywowania zespołu i siebie samego – najskuteczniejsze praktyczne metody motywowania zespołów

 • Ryba psuje się od góry – czyli motywacja własna Szefa zespołu. Jak kierować własną motywacją? – Autodiagnoza własnego kodu motywacyjnego.
 • Wykorzystanie teorii pól komfortu do warunkowania oczekiwanych zachowań
 • Jak budować zaangażowanie pracowników zwiększające efektywność działania?
 • Praktyczny model komponentów motywacyjnych Stolarzewicza
 • Jak skłonić zespół i pojedynczych pracowników do realizacji planu, do przekraczania oczekiwań przełożonego i współpracowników a także do przekraczania standardów firmy?
 • Jak wyzwolić entuzjazm u przeciętnych pracowników i zachęcić do pracy oportunistów?
 • Jak stosować motywatory, które pozwolą wydobyć potencjał z każdego pracownika i skutecznie realizować cele zespołu? Co motywuje Twój zespół? Motywatory i demotywatory – zbiór praktycznych technik

Ćwiczenia motywacyjne: „Motywacja alpinisty”, „metafory motywacyjne”, „ActionPlan motywacyjny”, „Mapa motywatorów i demotywatorów wraz z benchmarkiem.

Menedżer mistrzem rozwiązywania konfliktów i trudnych sytuacji w zespole. Kształtowanie postaw, umiejętność rozwiązywania konfliktów i napięć między pracownikami. 

Budowa mind-mapy trudnych sytuacji menadżerskich w pracy z zespołem

 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w zespole (opór, niechęć, konflikt, agresja, brak kreatywności, bierność)
 • Od konfliktu do współpracy. Jak skutecznie rozwiązywać spory w zespole?
 • W co grają ludzie? Gry stosowane w konflikcie i skuteczne metody wychodzenia z nich.

Ćwiczenie „Menedżer spętany” pokazujące w jaki sposób – rutynowe metody poszukiwania rozwiązań nie wspierają skuteczności wraz z action planem na przyszłość.

Trudne sytuacje z pracownikami w pracy Menedżera

 • Radzenie sobie z „trudnym pracownikiem” (brak zaangażowania, roszczeniowość, konfliktowość)
 • Co zrobić w sytuacji, gdy menedżer nakrył pracownika na kłamstwie?
 • Jak zachować się w przypadku publicznej krytyki decyzji menedżera przez pracownika?
 • Jak reagować na podważanie autorytetu Szefa za jego plecami?

Ćwiczenia „Sytuacyjny Ping-Pong” oraz „Action Hard” pozwalające na doświadczenie trudnych sytuacji w pracy Menedżera i nabycie skutecznych metod radzenia sobie z tymi sytuacjami.

Manipulacje stosowane przez pracowników. Jak je rozpoznać i się przed nimi skutecznie chronić?

 • Ujawnianie kłamstwa i manipulacji
 • Jak odczytywać intencje innych?
 • Asertywne radzenie sobie z presją i manipulacją.
 • Narzędzia wywierania wpływu stosowane przez Liderów? Czy mogę je zastosować do mojego zespołu? W jaki sposób wywierać wpływ na pracowników?

Ćwiczenia i testy umożliwiające ocenę poziomu podatności na wpływ oraz ukazujące znajomość metod i technik wywierania wpływu społecznego.

 

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.


 

Prowadzący
Trener szkoleń menedżerskich Adam Stolarzewicz Doświadczony psycholog biznesu (20 lat ponad 15.000 h treningów), uznany akredytowany Superwizor (CSA Accredited, EMCC Accredited, ICF Approved) i certyfikowany Coach, doświadczony Executive&Business Coach, wieloletni ekspert w obszarze HR oraz rozwoju kadry menedżerskiej, praktyk biznesu. Coach pracujący z wyższą kadrą menedżerską, politykami i osobami publicznymi. Pierwszy Polak, który uzyskał najwyższą akredytację Coach-Supervisor prestiżowej londyńskiej Coaching Supervision Academy.
Forma
Metody szkolenia: Szkolenie Menedżer doskonały składa się z 3 modułów: Teoretycznego, który pozwala ugruntować swoją wiedzę i zrozumieć interdyscyplinarność własnej natury (20% czasu szkolenia) Analitycznego, którego celem jest analiza wybranych case study przedstawiających w 100% naturalne sytuacje zarejestrowane na materiale VIDEO (40% czasu szkolenia) Praktycznego, związanego z prawdziwym treningiem poza strefą własnego komfortu. Trening jest tak prowadzony przez trenera aby sprawdzić przede wszystkim charakter (postawa), pewność siebie, asertywność, podatność na wpływ ze strony innych i umiejętność wpływania na innych, komunikowania swoich stanowisk i perswadowania, zarządzania emocjami, itp. W trakcie treningu stworzone są naturalne warunki do działań zmierzających do naturalnych (nie scenkowych) zachowań uczestników, po to aby móc dać każdemu obiektywną informację zwrotną. Emocje oraz postawy uczestników wpływają na innych w trakcie treningu. Zaletą treningu jest jego naturalność, ponieważ to uczestnicy tworzą jego zasady. Zaangażowanie w trening gwarantuje uzyskanie obiektywnej odpowiedzi dotyczącej dalszych obszarów rozwoju i pracy nad sobą.
Czas trwania
Szkolenie dwudniowe: 21-22.03.2024 Ustroń / Hotel Olympic****Wellness&SPA 13-14.06.2024 Ustroń / Hotel Olympic****Wellness&SPA
Lokalizacja
Cena
1599 zł
Zgłoszenie
MENEDŻER DOSKONAŁY - ADVANCED MANAGEMENT 3.0
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch. Jesteś zainteresowany noclegiem organizowanym przez nas? Skontaktuj się z nami!
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: Uczestnicy szkolenia Menedżer doskonały: zdobędą wiedzę z zakresu świadomego przywództwa i stworzą własny katalog osobistych zasobów liderskich poszerzą wiadomości z zakresu komunikacji interpersonalnej pozwalające na lepsze i bardziej świadome zarządzanie i kierowanie ludźmi, oparte przede wszystkim o autorytet poznają techniki zarządzania zespołem i będą potrafili dopasować do fazy, w której znajduje się zespół wypracują skuteczne narzędzia pozwalające na zbudowanie korzystnych relacji w zespole wpływających na motywację i realizację zadań na możliwie wysokim poziomie zapoznają się metodami i narzędziami motywacji pracowników w oparciu o style osobowości i style kierowania nabędą umiejętności zarządzania sytuacją konfliktową, poznają narzędzia radzenia sobie z presja i manipulacją przećwiczą techniki skutecznego przekazywania podwładnym informacji trudnych i niepopularnych
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.