menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


PRAWO PRACY DLA ZARZĄDZAJĄCYCH PRACOWNIKAMI W 2024 ROKU. NOWE UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW, KTÓRE MUSISZ ZNAĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ MENEDŻERÓW PO ZMIANACH KODEKSU PRACY.

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr Szefów Zespołów Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
Wymagania wstępne
Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Program
JAK ZMIENIONE PRZEPISY KODEKSU PRACY WPŁYNĄ NA OBOWIĄZKI ZARZĄDZAJĄCYCH PRACOWNIKAMI? JAKIE SĄ NOWE UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW? JAK REAGOWAĆ W TRUDNYCH SYTUACJACH, CO WOLNO PRACOWNIKOWI, A CZEGO NIE MOŻE KIEROWNIK? – WARSZTATY I STUDIA PRZYPADKÓW.

Zarządzasz pracownikami, działem, firmą?
W ostatnim czasie nastąpiło sporo rewolucyjnych zmian w prawie pracy, które musisz znać!
Zachowaj czujność i bądź na bieżąco z nowościami, wyeliminuj błędy, które najczęściej popełniają kierujący pracownikami!
Zadbaj o aktualną wiedzę na temat rewolucyjnych zmian, które wpłynęły na organizację pracy w Twoim dziale i sprawdź jak zmieniła się Twoja odpowiedzialność!

Przed Tobą nowe, trudne zadania związane ze zmianami kodeksu pracy, dotyczące badania trzeźwości, kontroli pracowników podczas pracy zdalnej, zmian organizacji i form pracy, przesunięć kadrowych, zmian w urlopach pracowniczych, grafikach czasu pracy i inne działania, które mogą skutkować roszczeniami ze strony pracowników!

Podczas spotkania z doświadczonym Sędzią Sądu Pracy, dowiesz się między innymi:

 • co o ostatnich zmianach w kodeksie pracy powinien wiedzieć każdy kierownik, menedżer?
 • w jaki sposób zmiany Kodeksu pracy wpłynęły na obowiązki i uprawnienia kierowników?
 • jakie są nowe uprawnienia pracownicze w zmienionych przepisach?
 • jak je stosować w praktyce?  
 • jak badać trzeźwość zgodnie z nowymi przepisami i nie narazić się na zarzuty ze strony pracowników? Kiedy kierownik nie dopuszcza pracownika do wykonywania pracy?
 • jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie pracy zdalnej?
 • na co uważać przy organizacji pracy zdalnej?
 • jak dyscyplinować i kontrolować pracownika w pracy zdalnej?
 • w jakich sytuacjach pracownik będzie mógł skorzystać z urlopu opiekuńczego?
 • jak stosować w praktyce nowe uprawnienia – zwolnienie z powodu siły wyższej w pilnej sprawie rodzinnej oraz urlop opiekuńczy?
 • czy pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek pracownika o zastosowanie elastycznej organizacji czasu pracy?
 • jakie są dopuszczalne granice i metody kontrolowania pracowników, co jest legalne, a co zabronione prawem?
 • jak prawidłowo zaplanować pracę, tworzyć  grafiki i kiedy może dojść do zmiany grafików?
 • kiedy pracownik może legalnie odmówić wykonania polecenia, powstrzymać się od pracy?
 • co z nadgodzinami kierownika? czy istnieje pojęcie nienormowanego czasu pracy kierownika?
 • kiedy i w jaki sposób możesz powierzyć pracownikowi inną pracę niż umówiona?
 • jak radzić sobie z wyjściami prywatnymi pracownika? Jak je ewidencjonować i jakie  stosować zasady odpracowywania?
 • jak i kiedy przesunąć urlop wypoczynkowy, odwołać pracownika z urlopu?
 • jakie znaczenie ma plan urlopowy?
 • Jak zmusić pracownika do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego?
 • jak planować pracę i czas odpoczynku?
 • jakie błędy popełniają najczęściej kierownicy przy wypowiedzeniu umowy o pracę?
 • czego się wystrzegać w zarządzaniu pracownikami – za co kierownik ponosi odpowiedzialność?
 • o jakie dokumenty bezwzględnie musisz zadbać jako przełożony rozliczając czas pracy, udzielając zwolnień?

Szkolenie Prawo Pracy dla zarządzających pracownikami poprowadzi doświadczony Sędzia Sądu Pracy. Na praktycznych przykładach przedstawione zostaną najczęściej popełniane błędy i zaniedbania w stosowaniu Prawa Pracy przez menedżerów i kierowników zarządzających pracownikami, które grożą konsekwencjami sądowymi i poważnymi karami.

PROGRAM SZKOLENIA:

Zarządzanie firmą, działem, pracownikami to ogromny egzamin dla kierowników. Będąc na pierwszym froncie walki o utrzymanie firmy muszą podejmować trudne decyzje kadrowe, których skutki mogą odczuć z opóźnieniem, w postaci pozwów pracowniczych oraz sporów zbiorowych.

Czy wiesz?
1. Jakie są obowiązki osoby kierującej procesem pracy? Jakie są granice uprawnień? Za co i jaką może ponieść odpowiedzialność? Jakie wykroczenia może popełnić menedżer w związku z nowymi uprawnieniami pracowniczymi i jaka może być jego odpowiedzialność?
2. Jak badać trzeźwość zgodnie z nowymi przepisami i nie narazić się na zarzuty ze strony pracowników? W jakich warunkach należy przeprowadzić badanie? Kiedy i na jakich warunkach pracodawca może sprawdzać zawartość środka działającego podobnie do alkoholu? Jakie mogą być konsekwencje wyciągnięte w stosunku do pracownika? – zmiany w zakresie kar porządkowych. Gdzie należy przechowywać informację o wyniku badania? Jak postąpić w razie podejrzenia.
3. Które z nowych przepisów powinieneś znać jako kierownik? – wybrane najważniejsze przepisy.
4. Kiedy szkolenia są wliczane do czasu pracy według nowego przepisu art. 94 ze zn. 13 Kp? Jak należy rozumieć szkolenia niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku? Kto ponosi koszty takiego szkolenia?
5. Że pracownik będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy, zatrudnienie w pełnym wymiarze i jak pracodawca powinien z takim wnioskiem postąpić? Co jeżeli taki wniosek trafi do kierownika?
6. Jak prawidłowo udzielać zwolnienia z powodu siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem?
7. Jak prawidłowo udzielać urlopu opiekuńczego?
8. Jak prawidłowo udzielać innych zwolnień: opieki, na oddanie krwi, urlopu na żądanie? Czy te uprawnienia mają charakter bezwzględny? Czy można ich odmówić i kiedy?
9. Że został wydłużony okres, w którym pracownik wychowujący dziecko może wyrazić zgodę między innymi na pracę nadliczbową? Jak prawidłowo stosować to uprawnienie pracownicze.
10. Czy wiesz, że pracownik wychowujący dziecko do lat 8 może zażądać elastycznej organizacji pracy? Co to jest elastyczna organizacja pracy? Kiedy możesz odmówić?
11. Jak prawidłowo stosować system przerywanego czasu pracy, ruchomy rozkład czasu pracy i różne godziny rozpoczynania pracy, w ramach nowego uprawnienia pracowniczego.
12. Jak prawidłowo stosować pracę zdalną okazjonalną?
13. Jakie są niedopuszczalne praktyki w pracy zdalnej, które mogą powodować roszczenia pracownika, w tym o rozliczenie nadgodzin? Na co uważać i na co nie wolno się zgadzać.
14. Jakie są dodatkowe przerwy od pracy po zmianach przepisów kodeksu pracy? Komu przerwy przysługują? Czy przerwy można kumulować?
15. Jakimi regułami rządzi się grafik? Jak prawidłowo zaplanować pracę, tworzyć  grafiki  (harmonogramy) w okresach niedoboru pracy, absencji pracowników?
16. Kiedy wolno zmienić grafiki pracy i kiedy jest to niedopuszczalne? W jaki sposób i w jakim terminie  informować pracowników o zmianach grafików?
17. Jakie są zasady prawidłowego zrównoważenia uszczuplonego odpoczynku dobowego, gdzie i  jak dokonać  adnotacji? Czy jest dopuszczalne, aby pracownik zakończył pracę z wezwania na dyżurze i ponownie rozpoczął pracy po mniej niż 11 godzinach?
18. Czy należy rozliczyć brak odpoczynku tygodniowego?
19. W jaki sposób i w jakim terminie  informować pracowników o zmianach grafików?
20. W jaki sposób prawidłowo rozliczać pracę w godzinach nadliczbowych? 
21. Jakie niedopuszczalne praktyki grożą roszczeniami pracowników o nadgodziny?
22. Jak prawidłowo rozliczać pracę w nadgodzinach, wolne dni – szósty dzień pracy, niedzielę i święta?
23. Czy i kiedy kierownik ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych? Czy istnieje pojęcie nienormowanego czasu pracy kierownika?
24. Jak traktować przekazywanie zmian, udział w zebraniach przed rozpoczęciem pracy, obecność kierownika do opuszczenia zakładu pracy przez ostatniego pracownika? Czy jest to czas pracy?
25. Co to są „czarne nadgodziny”?
26. Czy nadgodziny trzeba wyraźnie polecić? Czy polecenie musi być pisemne?
27. Jak traktować przekazywanie zmian z punktu widzenia czasu pracy? – przykłady w orzecznictwie. 
28. Jak prawidłowo udzielać przerw od pracy?
29. Jak egzekwować brak dyscypliny pracy w zakresie rozkładu czasu pracy? Jak postępować ze spóźnieniami, wydłużeniem przerwy , opuszczeniem zakładu pomimo sprzeciwu pracodawcy?
30. O jakie dokumenty bezwzględnie musisz zadbać jako przełożony rozliczając czas pracy, zgadzając się na wyjścia, zwalniając pracownika od pracy?
31. Jaki jest wpływ badań profilaktycznych na wykonywanie pracy?
32. Czy wiesz, że możesz pracownika wnioskować o skierowanie na badania profilaktyczne przed terminem badań? Kiedy możesz to zrobić? Jak postąpić w sytuacji utraty przez pracownika zdolności do pracy?
33. Kiedy i w jaki sposób możesz powierzyć inna pracę niż umówiona?
34. Jakie polecenia możesz wydać pracownikowi w ramach zajmowanego stanowiska? Czy wszystkie obowiązki muszą być spisane w zakresie czynności?
35. Czy możesz sporządzać notatki służbowe, gdzie je przechowywać oraz jaka może być ich treść?
36. Jak radzić sobie z wyjściami prywatnymi pracownika? W jaki sposób i kiedy ustalać odpracowania?
37. Jakie znaczenie ma plan urlopów i kart urlopowych?
38. Jak i kiedy przesunąć urlop wypoczynkowy, odwołać z urlopu?
39. Czy i kiedy pracodawca może jednostronne udzielić  urlopu zaległego i bieżącego?
40. Czy można i na jakich zasadach  na gruncie udzielić urlopu bez zgody pracownika.
41. Kiedy sobą odpowiedzialna popełnia wykroczenie przeciwko prawu do urlopu wypoczynkowego? Jakie są niedopuszczalne praktyki kierowników na przykładach.
42. Czy możesz udzielić urlopu wypoczynkowego bez badań profilaktycznych? Problematyka niezdolności do pracy a udzielenie urlopu.
43. Jak ewidencjować czas wykonywania badań przez pracownika? Czy pracownik po wykonaniu badań ma wrócić do pracy?
44. Jak postąpić w przypadku przerwania pracy z powodu niezdolności do pracy pracownika (złego samopoczucia)?
45. Czy samowolne podjęcie pracy przez pracownika na urlopie przerywa urlop?
46. Czy możesz wnioskować o zwolnienie z pracy pracownika: z powodu częstych absencji, braku wydajności, utraty zaufania, krytyki przełożonego, odmowy wykonania polecenia, nadużycia zwolnienia lekarskiego i pod jakimi warunkami?
47. Czy masz obowiązek przeprowadzania z pracownikiem rozmów dyscyplinujących? Czy masz obowiązek informowania, że „źle” wykonuje pracę? Czy informując pracownika o konsekwencjach możesz narażać się na zarzut mobbingu z jego strony? Jak zgodnie z prawem przeprowadzić spotkanie podczas którego zostanie nałożona kara porządkowa czy wręczone wypowiedzenie umowy?
48. Jakie są konsekwencje pracy pracownika na zwolnieniu lekarskim, dyżurze, urlopie?
49. Kiedy pracownik może legalnie odmówić wykonania polecenia, powstrzymać się o wykonywania pracy?
50. Jak prawidłowo stosować tryb ukarania karą porządkową? Jak wysłuchać pracownika? Jakie najczęściej w tym zakresie popełniane są błędy skutkujące uchyleniem kary przez sąd pracy. 
51. Jak egzekwować przestrzeganie przez pracowników bhp, czyli jeden z wielu obowiązków osób kierujących procesem pracy?
52. Dlaczego tak ważna jest prawidła organizacja pracy, w tym równomierne obciążenie pracą, dyżurami, nadgodzinami?
53. Czy sam możesz być ofiarą mobbingu ze strony podległego pracownika?
54. Czy niewłaściwe traktowanie pracowników może być przyczyną  rozwiązania umowy o pracę. Zniechęcanie  pracowników do pracy przez przełożonego w orzecznictwie SN

Prowadzący
Wieloletni Sędzia Sądu Pracy Znany i doświadczony wykładowca akademicki. Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa. Autorka licznych artykułów: „Nowelizacja Kodeksu pracy”, „Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”, „Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”, „Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”. Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów największych firm w Polsce KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Do tej pory z jej kursów prawa pracy skorzystało kilka tysięcy menedżerów z największych firm w Polsce. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności.
Forma
Metody szkolenia online: Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.
Czas trwania
Szkolenie jednodniowe online: 26.01.2024 Szkolenie online 22.03.2024 Szkolenie online 17.05.2024 Szkolenie online 20.06.2024 Szkolenie online
Lokalizacja
Cena
790 zł
Zgłoszenie
PRAWO PRACY DLA ZARZĄDZAJĄCYCH PRACOWNIKAMI W 2024 ROKU. NOWE UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW, KTÓRE MUSISZ ZNAĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ MENEDŻERÓW PO ZMIANACH KODEKSU PRACY.
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym.
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z istotnymi zmianami w Prawie Pracy, które czekają pracodawców w 2019 roku oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do efektywnego zarządzania działem, firmą, podejmowania trudnych decyzji, rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.