menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Cash flow dla menedżerów

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: Prezesów, Właścicieli Firm, Członków Zarządów, kadry zarządzającej od najwyższego do operacyjnego szczebla Kadry kierowniczej i menedżerskiej, która odpowiedzialna jest za zarządzanie kosztami i samodzielne decyzje dot. firmy, działu (obszary sprzedaży, logistyki, produkcji, inwestycji) Specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie danych dla menedżerów koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Controllingu, Głównych Księgowych, Analityków Kosztów, Pracowników Działów Controllingu i Księgowości Wszystkich osób współpracujących z księgowymi, specjalistami działów finansowych
Wymagania wstępne
Brak.
Program
PŁYNNOŚĆ W FIRMIE – CZEGO DOWIESZ SIĘ Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (CASH FLOW)?
 • Zysk netto czy pieniądze? O co chodzi w biznesie? Charakterystyka krótkoterminowych celów i decyzji w firmie
 • Metody zarządzania wynikiem – model dźwigni operacyjnej
 • Sprawozdanie finansowe jako podstawa oceny płynności finansowej
 • Struktura majątku a źródła jego finansowania – wskaźniki struktury bilansu
 • Statyczne techniki pomiaru płynności finansowej w firmie – wskaźniki pokrycia
 • Kategoria kapitału obrotowego netto
 • Czym jest cykl konwersji gotówki i wskaźniki sprawności gospodarowania?
 • Jak wykorzystać zasoby krótkoterminowe w zarządzaniu płynnością? Modele efektywnego zarządzania
 • Polityka zarządzania zapasami – jak określić optymalny stan magazynowy, prawidłową wielkość zamówienia i partii produkcji.
 • Czym sfinansować wydatki operacyjne? Polityka kredytu kupieckiego i zarządzanie należnościami.
 • Krótkoterminowe źródła finansowania firmy, czyli skąd wziąć pieniądze?
 • Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a ocena ryzyka działalności.
 • Model zapotrzebowania na kapitał pracujący
 • Wyznaczniki strategii zarządzania kapitałem obrotowym
MODEL RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH, CZYLI CO ZAWIERA CASH FLOW.
JAK KONSTRUOWAĆ CASH FLOW, ŻEBY ZAWSZE SIĘ ZGADZAŁ?
 • Podstawa prawna sporządzania rachunku przepływów pieniężnych – czyli kto jest zobligowany do sporządzania dokumentu?
 • Czy warto sporządzać sprawozdanie cash flow?
 • Rentowność i płynność w jednym dokumencie – wielowymiarowość zawartości cash flow
 • Techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
  – metoda bilansowa (pośrednia)
  – metoda kasowa (bezpośrednia)
 • Konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych – trzyczęściowa budowa dokumentu
 • Bilans i RZiS jako źródła informacji dla prawidłowej konstrukcji sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
 • Powiązania z innymi elementami sprawozdania finansowego – skąd brać dane do cash flow?
 • Czy cash flow może nie wyjść? Jak budować sprawozdanie, żeby zawsze się zgadzało?
METODY SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJMETODA BEZPOŚREDNIA KONSTRUKCJI SPRAWOZDANIA
 • Warunki konieczne dla możliwości zastosowania metody bezpośredniej
 • Wpływy i wydatki z działalności operacyjnej
METODA POŚREDNIA SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 • Warunki zastosowania metody pośredniej
 • Wynik finansowy jako baza do przepływów z działalności operacyjnej
 • Korekty wyniku
 • EBITDA w zarządzaniu finansami
 • Przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią wprost ze sprawozdania finansowego
 • Przygotowanie etapowe rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią drogą różnic stanów bilansowych
 • Uzupełnienie informacji w ramach korekt wstępnego rachunku przepływów pieniężnych
POZAOPERACYJNE PARAMETRY KONSTRUKCJI RACHUNKU CASH FLOW
 • Klasyfikacja zdarzeń do odpowiednich kategorii przepływów pieniężnych
 • Przepływy z działalności inwestycyjnej i finansowej a zapisy w ramach działalności operacyjnej
TECHNIKI ANALIZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 • Metody (techniki) analizy finansowej rachunku przepływów pieniężnych – jakie wnioski wyciągać ze sprawozdania?
 • Wskaźniki wystarczalności gotówkowej czyli na co wystarczy gotówki?
 • Znaczenie amortyzacji dla obszarów zarządzania przepływami operacyjnymi.
 • Ocena czynników kształtujących przepływy pieniężne
 • Wykorzystanie wskaźników do efektywnego zarządzania płynnością
 • Udział wyniku i amortyzacji w przepływach pieniężnych – ocena sytuacji
 • Źródła pieniądza w firmie – wpływ efektywności i płynności na zasoby gotówki – znaczenie dla polityki strategicznej i operacyjnej

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

Prowadzący
Ekspert, trener i praktyk z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania kapitałem finansowym. Uznany konsultant, doradca wielu polskich przedsiębiorstw w obszarze poprawy ich kondycji finansowej, analizy procesu inwestycyjnego, cash flow, bilansu. Wspiera top managerów w wyborze właściwej i bezpiecznej ścieżki w zarządzaniu płynnością finansową firmy. Jej zainteresowania finansowe sprowadzają się do wszelkich form analiz w postaci rozlicznych wskaźników, które okazują się kluczem do efektywnego biznesu. Wyznaje teorię, że osiąganie celów firmy prowadzi przez skuteczne wdrożenie technik planowania, zarządzania i kontroli finansowej.
Forma
Metody szkolenia: Szkolenie Cash flow, czyli skuteczne zarządzanie gotówką w firmie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia na temat cash flow wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej trenera. W trakcie zajęć uczestnicy wspierani przez trenera-praktyka, będą pogłębiać swoją wiedzę na temat rachunku przepływów pieniężnych za pomocą ćwiczeń, symulacji, wymiany doświadczeń i dyskusji.
Czas trwania
Szkolenie jednodniowe 26.04.2024 Szkolenie online
Termin / Lokalizacja
 1. 24.04.2024 / online
Cena
790 zł
Zgłoszenie
Cash flow dla menedżerów
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: Podczas szkolenia Cash flow, czyli skuteczne zarządzanie gotówką w firmie dowiesz się: Czemu służy cash flow? Jak zbadać skąd spółka ma pieniądze i na co je wydaje? Jak czytać i właściwie interpretować wszystkie wskaźniki rachunku przepływów pieniężnych? Co oznaczają poszczególne pojęcia pojawiające się w cash flow? Jak interpretować kwoty pojawiające się w cash flow? Jakie są źródła finansowania działalności firmy? Jakie są źródła finansowania inwestycji? Na co firma przeznacza nadwyżki finansowe? Czy firma posiada odpowiednie środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych?
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.