menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Dyscyplinowanie pracowników – jak skutecznie i zgodnie z prawem egzekwować wykonywanie pracy, stosować kary porządkowe i inne środki dyscyplinujące?

Kategoria
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie Dyscyplinowanie pracowników – kogo zapraszamy?: Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr Szefów Zespołów Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
Wymagania wstępne
Brak wymagań.
Program
STOSOWANIE KAR PORZĄDKOWYCH, RYZYKO PRZEKROCZENIA UPRAWNIEŃ I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZEZ KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI.

Dyscyplinowanie pracowników i udzielanie kar wymaga od menedżerów znajomości przepisów kodeksu pracy i ściśle określonych procedur postępowania. W przeciwnym wypadku mogą narazić się na zarzut przekroczenie uprawnień, mobbingu, dyskryminacji.

Nie wiesz jak zgodnie z prawem postępować z pracownikami, którzy:
odmawiają wykonania poleceń
zaniedbują swoje obowiązki i popełniają rażące błędy
nadużywają zwolnień lekarskich
często prowadzą rozmowy na tematy prywatne w trakcie pracy
nie przestrzegają zasad bhp
spóźniają się do pracy
często popełniają te same błędy
jawnie działają na szkodę pracodawcy?

Chcesz działać w granicach prawa?
Chcesz poznać swoje prawa i obowiązki w trudnych sytuacjach z pracownikami?
Chcesz wiedzieć jak uniknąć oskarżeń o mobbing, przekraczanie uprawnień, stronniczość przy dyscyplinowaniu pracowników?
Chcesz poznać zmiany w kodeksie pracy 2022/2023, które wpłyną na zasady dyscyplinowania i kontroli pracowników?
Chcesz wiedzieć jak uzasadniać wypowiedzenia o pracę na czas określony zgodnie z projektem kodeksu pracy 2022?
Jak kontrolować trzeźwość pracowników? Jaki jest obecny stan prawny i co przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu pracy?
Jak dyscyplinować pracowników przy korzystaniu z nowych uprawnień – urlop opiekuńczy, urlop z powodu działania siły wyższe, jeżeli niezbędna jest jego natychmiastowa obecność w pracy?
Jak kontrolować pracę wykonywaną zdalnie? Jaki jest obecny stan prawny i co przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu pracy?

Nasz Ekspert podpowie jak egzekwować od pracowników wykonywanie obowiązków bez naruszania przepisów prawa, a w skrajnych przypadkach stosować kary i inne skuteczne środki dyscyplinujące.
Na przykładach przedstawi najczęściej popełniane błędy przez pracodawców w zakresie nakładania kar porządkowych i prowadzenia rozmów dyscyplinujących, które mogą skutkować ich uchyleniem przez sąd pracy.

DZIĘKI NASZEMU SZKOLENIU DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW DOWIESZ SIĘ:

Jakie są prawne granice podporządkowania pracownika pracodawcy?
Jak zgodnie z prawem wydawać polecenia służbowe, egzekwować wykonywanie obowiązków przez pracowników i nie narazić się za zarzuty mobbingu, czy dyskryminacji?
Kiedy można wymierzyć pracownikowi karę porządkową?
Czy menedżerowie mogą patrzeć przez palce na naruszanie obowiązków przez pracowników? Czy mogą za to ponieść odpowiedzialność?
Jak reagować na odmowę wykonania polecenia, na „NIE” pracownicze? –  wskażemy zgodne z prawem schematy postępowania dla menedżerów.
Jak w granicach prawa dyscyplinować pracowników nie wykonujących bądź nieprawidłowo wykonujących pracę?
Jak skutecznie i zgodnie z literą prawa zabezpieczyć się przed kradzieżą cennych zasobów firmowych oraz egzekwować odpowiedzialność za powierzone mienie firmy?
Jak stosować kary porządkowe i nie narazić się na odpowiedzialność wykroczeniową?
Jak dyscyplinować pracowników zdalnych, jak w granicach prawa monitorować jakość pracy zdalnej?
W jakich sytuacjach można zastosować najbardziej dotkliwe środki dyscyplinujące – kary pieniężne?
Jak ukarać nietrzeźwego pracownika?
Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną pracodawcy?
Czy pracodawca może obciążyć pracownika kosztami zniszczonego, bądź zagubionego mienia należącego do firmy?
Jakie środki zastosować wobec pracownika nie przestrzegającego przepisów i zasad bhp?
Jak reagować gdy pracownik publikuje nieprawdziwe lub obraźliwe treści na temat pracodawcy lub przełożonych w internecie/mediach społecznościowych?
Jak powinno wyglądać wysłuchanie pracownika przed nałożeniem kary?
Czy dopuszczalna jest kumulacja kar porządkowej i pieniężnej (pozbawienie premii)?
Kiedy i jak stosować notatki służbowe?
Czy dopuszczalna jest odmowa przyznania premii lub pomniejszenie jej wysokości jako forma „kary” dla pracownika?
Jakie są najczęściej popełniane błędy przez kierujących pracownikami przy nakładaniu kar – na co uważać by nie działać bezprawnie?

Poznasz przykłady naruszeń i scenariusze postępowań w zakresie dyscyplinowania pracowników.
Wyjaśnimy sytuacje najbardziej konfliktowe i sporne wymagające zdecydowanych reakcji ze strony kierowników i menedżerów (możliwość odmowy udzielenia urlopu, polecanie pracy w godzinach nadliczbowych, kontakt z pracownikiem poza godzinami pracy, reagowanie lidera na nieprzestrzeganie czasu pracy przez pracownika, możliwości dokonywania zmiany harmonogramu pracy, usprawiedliwianie nieobecności, odpracowanie nieobecności).

Otrzymasz katalog szybkich, przemyślanych rozwiązań dla kierujących pracownikami.

Prowadzący
Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy z ponad 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu kontroli przestrzegania prawa pracy i bhp w firmach i instytucjach, kierownik Sekcji Nadzoru i Kontroli, oskarżyciel publiczny z ramienia PIP w postępowaniach sądowych. Od 1997 jego aktywność koncentruje się na prowadzeniu szkoleń dla menedżerów i pracodawców z zakresu obowiązków i odpowiedzialności osób kierujących pracownikami. Brał aktywny udział w postępowaniach skargowych. Rozpatrywał skargi wnoszone do PIP na pracodawców oraz skargi dot. nieprawidłowego rozpatrywania skarg pracowników przez Inspektorów. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Instytucie Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek kapituły corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadził kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy największych pracodawców, biorących udział w konkursie. Nadzorował realizację kontroli tematycznych – przeprowadzanych przez inspektorów PIP – z zakresu czasu pracy oraz outsourcingu pracowniczego. Samodzielnie przeprowadził kilkaset kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy. Przewodniczył zespołowi tematycznemu czasu pracy i wynagrodzeń, działającemu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.Wprowadza i audytuje regulaminy wynagradzania, premiowania, pracy, w tym regulaminy pracy zdalnej oraz funduszu socjalnego. Prowadzi szkolenia z zakresu poprawy bezpieczeństwa pracy dla dużych zakładów produkcyjnych: Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A., instytucji ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie oraz ogólnopolskich organizacji związkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy. Na zlecenie pracodawców prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych. Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy.
Forma
krótkie wykłady, instrukcje trenera, omówienie dokumentów, dyskusja moderowana, case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników, prezentacja ciekawych i kontrowersyjnych interpretacji i orzecznictwa.
Czas trwania
Szkolenie jednodniowe: 9.02.2024 Szkolenie online 19.04.2024 Szkolenie online
Termin / Lokalizacja
  1. 19.04.2024 / online
Cena
790 zł
Zgłoszenie
Dyscyplinowanie pracowników – jak skutecznie i zgodnie z prawem egzekwować wykonywanie pracy, stosować kary porządkowe i inne środki dyscyplinujące?
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
weryfikacja zapisów firmowych aktów wewnętrznych prawa pracy
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.