menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Podatek VAT w branży TSL – praktyka, najnowsze zmiany i orzecznictwo, ze szczególnym uwzględnieniem fakturowania, kluczowe zagadnienia KSEF, skutki odroczenia terminu wejścia w życie obowiązkowego KSE

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie dedykowane jest dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych i pracowników działu handlu przedsiębiorstw z sektora TSL.
Program


Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki)
https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/VAT_W_BRANZY_TSL.PDF


Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (690 zł + 23% VAT):
 • 14.05.2024 (SZKOLENIE POTWIERDZONE)
 • 05.06.2024
 • 13.09.2024
 • 16.10.2024

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.


Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt


Celem szkolenia jest: przekazanie oraz utrwalenie wiedzy na temat zasad rozliczania podatku VAT w branży TSL (transport-spedycja-logistyka) przez polskich przedsiębiorców. Zasady są omawiane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa unijnego i polskiego oraz zgodnie z interpretacją stosowaną przez TSUE, polskie sądy administracyjne i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.


Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy będą potrafili rozróżniać i stosować prawidłowe rozliczania podatku VAT w branży TSL przez polskich przedsiębiorców, będą potrafili rozróżniać i definiować miejsce opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, podatnika zobowiązanego do rozliczenia podatku, stawkę podatku, dokumentację konieczną do rozliczenia podatku, obowiązki związane z wystawianiem faktur oraz korygowaniem faktur, sposób opodatkowania usług specyficznych dla branży TSL, usług kompleksowych, sposoby przeliczenia kursów walut obcych, nabędą wiedzę, w jakich aktach prawnych poszukiwać zasad odliczania podatku, będą potrafili wyszukać i analizować stanowiska i interpretacje organów podatkowych oraz sądów administracyjnych  w zakresie konkretnych problemów podatkowych. 


PROGRAM SZKOLENIA:


1. Czynności w branży TSL a opodatkowanie VAT:
 •  transport, spedycja, magazynowanie, przechowywanie, usługi logistyczne,
 •  kiedy rozróżnienie rodzaju usług ma znaczenie?
 •  czynności opodatkowanie i nieopodatkowane VAT.

2. Zasady ustalania miejsca świadczenia usług:
 •  zasady ogóle; ich zastosowanie w branży TSL,
 •  reguły szczególne dotyczące transportu towarów,
 •  zasady szczególne dotyczące transportu osób,
 •  usługi pomocnicze do usług transportowych,
 •  import i eksport usług,
 •  stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej: rozszerzenie działalności poza państwo siedziby,
 •  miejsce świadczenia usług refakturowanych.

3. Obowiązek podatkowy:
 •  zastosowanie regulacji VAT do usług TSL,
 •  obowiązek podatkowy w imporcie usług oraz w eksporcie usług,
 •  czy usługi transportowe mogą stanowić usługę ciągłą?

4. Podstawa opodatkowania:
 •  sposób określania podstawy opodatkowania,
 •  refakturowanie kosztów a koszt dodatkowy usługi,
 •  zasady przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej.
5. Odliczenie podatku naliczonego:
 •  warunki skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego,
 •  kiedy faktura warunkuje skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego?
 •  odliczenie podatku VAT w przypadku kart paliwowych, skutki wyroku TSUE w sprawie C-235/18,
 •  zwrot zagranicznego VAT.

6. Stawka podatku:
 •  pojęcie międzynarodowego transportu osób i towarów,
 •  przesłanki zastosowania stawki VAT 0% dla transportu międzynarodowego,
 •  usługi związane z eksportem,
 •  usługi związane z importem,
 •  transport międzynarodowy ze stawką VAT 0% – omówienie szeregu praktycznych przypadków,
 •  dokumentacja wymagana do zastosowania stawki VAT 0% - dla transportu związanego z eksportem i importem,
 •  stawka VAT 0% do części usługi transportowej w kontekście wyroku NSA z 7.05.2021 r., sygn. I FSK 466/18,
 •  stawka VAT 0% a podwykonawstwo usług transportowych/ spedycyjnych w kontekście wyroku TSUE z 29.06.2017 r.     w sprawie C-288/16,
 •  stawka podatku w przypadku refakturowania usług.

7. Faktura w branży TSL:
 •  treść i elementy faktury,
 •  termin na wystawienie faktury,
 •  prawidłowe reguły ustalania kursu waluty na fakturze,
 •  faktury korygujące i noty korygujące – zasady wystawienia,
 •  duplikaty faktur,
 •  faktury ustrukturyzowane – wprowadzenie,
 •  mechanizm podzielonej płatności a usługi TSL,
 •  samofakturowanie: ułatwienie czy dodatkowa komplikacja?

8. Slim VAT 3 a branża TSL:
 •  regulacje dotyczące właściwego kursu waluty dla faktur korygujących,
 •  zmiany w zakresie WDT i WNT.
9. Krajowy System e-Faktur (KSeF) – założenia:
 • koncepcja faktury ustrukturyzowanej (e-faktury),
 • model clearance,
 • schemat i forma e-faktury,
 • nowa forma a formy dotychczasowe; różnica pomiędzy e-fakturą a fakturą elektroniczną,
 • zakres zastosowania e-faktur,
 • faktury wyłączone z obowiązków wysyłki do KSeF,
 • harmonogram z uwzględnieniem planów odroczenia KSeF,
 • przechowywanie faktur.

10. Kto będzie zobowiązany do stosowania e-faktur ustrukturyzowanych?
 • podatnicy zobowiązani - konsekwencje ogłoszenia przez MF odroczenia terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF,
 • podatnicy zobowiązani od 1.01.2025 r.,
 • podmioty zagraniczne rozliczające VAT w Polsce,
 • wysyłanie e-faktur do kontrahentów zagranicznych.

11. Krajowy System E-faktur (KSEF) jako rozwiązanie dobrowolne:
 • okres testowy,
 • e-faktura po stronie wystawcy i odbiorcy,
 • czy można wystawić bez zgody nabywcy?
 • wysyłka w razie braku zgody odbiorcy,
 • czy można wysłać do KSeF jedynie wybrane faktury?
 • dodatkowe zachęty; szybszy zwrot VAT.

12. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje


INFORMACJE DODATKOWE
SZKOLENIE ON-LINE:

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
 • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
 • 10:00 – 11:30 zajęcia część I
 • 11:30 – 11:45 przerwa
 • 11:45 – 13:15 zajęcia część II
 • 13.15 – 13.40 przerwa
 • 13.40 – 15.00 zajęcia część III

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 690 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 790 zł. netto + 23% VAT

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)


Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i BUR-PARP.
Prowadzący
Doradca podatkowy, prawnik, specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego i podatku VAT, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw z różnorodnych branż, autor publikacji dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT, rekomendowany doradca w zakresie podatku akcyzowego – w oparciu o rankingi Rzeczpospolitej z 2020 r. i z 2022 r.
Forma
Wykład + panel dyskusyjny: pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.
Czas trwania
Jeden dzień: 10.00 – 16.00
Termin / Lokalizacja
 1. 05.06.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 2. 13.09.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 3. 16.10.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
Cena
690 zł.netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Podatek VAT w branży TSL – praktyka, najnowsze zmiany i orzecznictwo, ze szczególnym uwzględnieniem fakturowania, kluczowe zagadnienia KSEF, skutki odroczenia terminu wejścia w życie obowiązkowego KSE
W cenę wliczono
Szkolenie on-line: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest: przekazanie oraz utrwalenie wiedzy na temat zasad rozliczania podatku od towarów i usług w międzynarodowym obrocie towarowym wykonywanym przez polskich przedsiębiorców. Zasady są omawiane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa unijnego i polskiego oraz zgodnie z interpretacją stosowaną przez TSUE, polskie sądy administracyjne i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Certyfikaty
Szkolenie on-line: Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.