menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zabezpieczenia płatności i formy rozliczeń w umowach handlowych.

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie kierujemy do: Kadry menedżerskiej, dyrektorów finansowych, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, finansów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów handlowych, a także pracowników banków.
Program

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/ZABEZPIECZENIA_PLATNOSCI.PDF


Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych (1160 zł+23% VAT):
 • WARSZAWA 12.06.2024, 25.09.2024, 25.11.2024


TERMINY REALIZACJI SZKOLEŃ ON-LINE (890 zł+23% VAT):
 • 18.06.2024
 • 30.09.2024
 • 29.11.2024

Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone stacjonarnie lub za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.

Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę:Handlowcy, negocjując umowę starają się znaleźć najlepsze ograniczenie ryzyka finansowego obu stron umowy. Niestety, brak szerokiej wiedzy na ten temat powoduje liczne błędy na etapie negocjowania rodzajów zabezpieczeń, w tym generowanie niepotrzebnych kosztów. Badania wykazują, że większość handlowców nie stosuje zabezpieczeń płatności przy realizacji umowy. W sytuacji, gdy włączają je do umowy, polegają jedynie na jednym, sprawdzonym wcześniej, ale niekoniecznie najlepszym i uzasadnionym kosztowo rozwiązaniu.  Nie można tu polegać na doświadczeniu, bo zmienia się prawo, procedury, ale także zwyczaje w tym zakresie. Naszym celem jest pokazanie, jak działać prawidłowo, argumentować to właściwymi uregulowaniami  i oszczędzić na opłatach z tego tytułu. Oszczędności bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji

Cel szkolenia - dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy:
 • uporządkują wiedzę w obszarze uwarunkowań prawno-zwyczajowych i organizacji procesu rozliczania transakcji handlowych,
 • zdobędą wiedzę na temat doboru rodzaju zabezpieczeń finansowych oraz skutecznego ich negocjowania z kontrahentem,
 • zdobędą wiedzę odnośnie zasad prowadzenia rozmów z bankami na temat zabezpieczeń finansowych, w szczególności  w sytuacji różnych problemów.
 • zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się różnymi formami rozliczeń transakcji i zabezpieczeń finansowych,
 • nabędą umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy składaniu dokumentów w banku, w ramach poszczególnych zabezpieczeń,
 • zdobędą praktyczne umiejętności negocjowania zabezpieczeń finansowych i ich kosztów.
 • nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy o rozliczeniach umów, przepisach i ich aktualizacjach,
 • zdobędą kompetencje w zakresie fachowego porozumiewania się z uczestnikami procesu rozliczenia umowy, w tym z bankami,
 • zdobędą kompetencje rozstrzygania sporów wynikających z posługiwania się różnymi formami rozliczeń i zabezpieczeń

PROGRAM SZKOLENIA

1. ANALIZA SYMPTOMÓW ZŁEGO STANDINGU FINANSOWEGO PARTNERA.
 • Rozpoznawanie symptomów złego standingu finansowego partnera i eliminowanie zagrożeń.
 • Opinie bankowe i raporty wywiadowni handlowych.
 • Analiza dokumentów udostępnianych przez partnera.
 • Dobór zabezpieczeń w zależności od oceny wiarygodności i zwyczajów płatniczych partnera.
2.TERMIN PŁATNOŚCI W UMOWIE.
 • Nowelizacja Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i jej wpływ na odroczoną płatność.
 • Maksymalny termin płatności w zależności od prawa właściwego w umowie.
 • Maksymalny termin płatności w umowach krajowych.
 • Bezpieczny termin płatności nie zagrożony odsetkami.
 • Konsekwencje prawne niedotrzymania terminu płatności i ryczałt na odzyskiwanie należności.
 • Nowe rodzaje odsetek ze szczególnym uwzględnieniem odsetek w transakcjach handlowych.
 • Odsetki maksymalne i konsekwencje prawne ich przekroczenia.
3. SPOSOBY ROZLICZEŃ Z PARTNEREM HANDLOWYM.
 • Uregulowania prawne w zakresie sposobów rozliczeń umów.
 • Dokumentowe sposoby rozliczeń.
 • Zwyczaje handlowe UCP600 oraz URC522.
 • Zasady przygotowywania instrukcji negocjacyjnych w zakresie sposobów płatności.
 • Hierarchia preferencji w zakresie sposobów płatności dla sprzedającego i kupującego.
 • Rachunek zastrzeżony i powierniczy.
4. SPOSOBY ZABEZPIECZEŃ UMÓW Z PARTNEREM HANDLOWYM.
 • Uregulowania prawne w zakresie zabezpieczeń finansowych umów.
 • Zwyczaje bankowe dotyczące gwarancji URDG 758.
 • Zwyczaje dotyczące standy ISP98.
5. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA I PŁATNOŚĆ TYPU BPO.
 • Istota akredytywy dokumentowej i sytuacje, w których może być korzystna lub należy jej unikać.
 • Najczęściej wykorzystywane rodzaje akredytywy i ich aktywne negocjowanie.
 • Akredytywa typu revolving credit i zasady jej odnawiania.
 • Obrona przed odrzucaniem dokumentów i procedura postępowania wobec banku.
 • Metody obniżania kosztów akredytywy.
 • Nowy rodzaj płatności BPO opracowany przez ICC i SWIFT oraz jego praktyczne zastosowania.
6. INKASO DOKUEMNTOWE D/P i D/A.
 • Inkaso D/A i D/P oraz związane z nimi zabezpieczenia.
 • Zasady stosowania inkasa bezpośredniego (direct).
 • Wykorzystanie inkasa spedytorskiego.
7. GWARANCJE BANKOWE I UBEZPIECZENIOWE.
 • Gwarancje bankowe i pozabankowe.
 • Poręczenie jako forma gwarancji, w tym awale.
 • Zastosowanie regwarancji.
 • Klauzule nieodwołalności, bezwarunkowości i płatności na pierwsze żądanie beneficjenta.
8. WYKORZYSTANIE WEKSLI JAKO ZABEZPIECZENIA.
 • Wykorzystanie weksli w zabezpieczeniach płatności oraz pułapki związane z wekslami.
 • Weksel własny a trata.
 • Zasady posługiwania się deklaracją wekslową.
 • Indosowanie weksli i płacenie wekslami (analiza ryzyk i klauzul wekslowych).
 • Zasady uzyskiwania kredytu dyskontowego z wykorzystaniem weksla.
9. FAKTORING, FORFAITING I UBEZPIECZENIE KREDYTU KUPIECKIEGO.
 • Porównanie warunków factoringu.
 • Faktoring pełny i częściowy – analiza problemu regresu w factoringu.
 • Ubezpieczenia kredytu kupieckiego.
 • Wykorzystanie forfaitingu.
10. NIEKONWENCJONALNE FORMY ZABEZPIECZEŃ I UZGODNIENIA UMOWNE.
 • Blokada rachunku bankowego.
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie.
 • Zabezpieczanie płatności na bazie art. 777 kpc. jako alternatywa dla weksla.
 • Zastaw zwykły i rejestrowy według Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
 • Formułowanie warunków kredytu kupieckiego.
 • Niebezpieczeństwa i pułapki wynikające z form zabezpieczeń płatności.
 • Pułapki wynikające z kosztów i prowizji oraz zabezpieczenia w tym zakresie w umowie.
 • Najskuteczniejsze formy rozliczeń i zabezpieczeń w różnych sytuacjach kontraktowych.
 • Formułowanie klauzul płatności w umowach krajowych i zagranicznych.
 • Wykorzystanie form rozliczeń w późniejszym dochodzeniu roszczeń i windykacji.

Analiza przypadków (case study):

 • praktyczna analiza zabezpieczeń finansowych umów oraz formularzy akredytyw w systemie SWIFT
 • praktyczna analiza błędów popełnianych przy realizacji zabezpieczeń i negocjacjach z bankami
 • praktyczna analiza błędów w dokumentach finansowych i wekslach

Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco. Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

DODATKOWO:
 • Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu przez Internet.
 • Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.

INFORMACJE DODATKOWE:


CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA STACJONARNEGO WYNOSI 1160 zł. netto + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w w segregatorze + długopis, obiad, przerwy kawowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia. Cena po okresie promocji: 1260 + 23% VAT.


Zakwaterowanie:
pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach/apartamentach będących w ich pobliżu. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt. Koszt noclegu nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.


Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych (BUR-PARP EFS).
Harmonogram wszystkich szkoleń:  https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/ATL_HARMONOGRAM_SZKOLEN_OTWARTYCH.pdf

Szkolenia zamknięte organizowaliśmy dla: 

ABB Sp. z o.o., ALSTOM Power Sp. z o.o., ALTADIS POLSKA S.A., ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o., Backer OBR Sp. z o.o., Bahlsen Polska Sp. z o.o., Bank Ochrony Środowiska S.A., BARLINEK S.A., BE & K Europe Sp. z o.o., BELL P.P.H.U., Capgemini Polska Sp. z o.o., RADWAR S.A. , Dedra-Exim Sp. z o.o., Dora – Metal Sp. z o.o., Energoserwis S.A., Elektrociepłownie Warszawskie S.A., Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o., Fabryka Porcelany „Wałbrzych” S.A., Famot Pleszew Sp. z o.o., Federal-Mogul Bimet S.A., Federal – Mogul Gorzyce S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Kronospan Polska, Grupa Lotos S.A., Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Huta Zawiercie S.A., Huta Pokój S.A., „HOLDING-ZREMB” Gorzów S.A., IMPEL S.A., INCO-VERITAS S.A., International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o., KAN Sp. z o.o. Kompania Piwowarska S.A., Kongskilde Polska Sp. z o.o., Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., MAN Trucks Sp. z o.o., Maersk Polska Sp. z o.o., Marsh Sp. z o.o., Merck Sp. z o.o., Metalpol Węgierska Górka Sp. z o.o., Neapco Europe Sp. z o.o., Opel Polska Sp. z o.o., OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, ORLEN OIL  Sp. z o.o., PCC Rokita S.A., Philips Lighting Poland S.A., PKN Orlen S.A., POCH S.A., Polcotton Sp. z o.o., PORTA KMI Poland Sp. z o.o., Przemysłowe Centrum Optyki S.A., Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych „KOMEX” Sp. z o.o.,  PP „Porty Lotnicze”, PFLEIDERER GRAJEWO S.A., PFLEIDERER PROSPAN S.A., RADMOR S.A., Ryłko Sp. z o.o., Sanitec Koło Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o., STOMIL S.A., Tedrive Poland Sp. z o.o., TI Poland Sp. z o.o., TZMO S.A., Valvex S.A., VOLVO Polska Sp. z o.o., Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o.,  Wood-Mizer Industries Sp. z o.o., Wrigley Poland Sp. z o.o., Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. Südzucker Polska S.A., ZAK S.A., ZENTIS POLSKA  Sp. z o.o.

Prowadzący
Dr Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał przez ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, pracując w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi oraz analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Prowadził negocjacje handlowe z przedstawicielami różnych kultur, na wszystkich kontynentach. Autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Eksport w przedsiębiorstwie” (2016), „Zakupy w przedsiębiorstwie” (2016) „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”
Forma
Wykład, case study, dyskusja.
Czas trwania
Jeden dzień: 10.00-16.00
Termin / Lokalizacja
 1. 25.09.2024 / Warszawa, Hotel Ibis Stare Miasto ul. Muranowska 2
 2. 25.11.2024 / Warszawa, Hotel Ibis Stare Miasto ul. Muranowska 2
Cena
1160 zł. netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Zabezpieczenia płatności i formy rozliczeń w umowach handlowych.
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obiad, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe + długopis, zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Zdobyta wiedza
Cel szkolenia - dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy: uporządkują wiedzę w obszarze uwarunkowań prawno-zwyczajowych i organizacji procesu rozliczania transakcji handlowych, zdobędą wiedzę na temat doboru rodzaju zabezpieczeń finansowych oraz skutecznego ich negocjowania z kontrahentem, zdobędą wiedzę odnośnie zasad prowadzenia rozmów z bankami na temat zabezpieczeń finansowych, w szczególności w sytuacji różnych problemów. zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się różnymi formami rozliczeń transakcji i zabezpieczeń finansowych, nabędą umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy składaniu dokumentów w banku, w ramach poszczególnych zabezpieczeń, zdobędą praktyczne umiejętności negocjowania zabezpieczeń finansowych i ich kosztów. nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy o rozliczeniach umów, przepisach i ich aktualizacjach, zdobędą kompetencje w zakresie fachowego porozumiewania się z uczestnikami procesu rozliczenia umowy, w tym z bankami, zdobędą kompetencje rozstrzygania sporów wynikających z posługiwania się różnymi formami rozliczeń i zabezpieczeń
Certyfikaty
Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.