menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


SENT - OD PODSTAW: System Monitorowania Przewozu Towarów (SENT). ODPADY, WĘGIEL, LPG, OLEJ OPAŁOWY, TOWARY ROLNE I INNE TOWARY WRAŻLIWE.

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenia skierowane jest do: - prowadzących przedsiębiorstwa transportowe, - zarządzających transportem w przedsiębiorstwie, - dyspozytorów i planistów, kierowników transportu, - spedytorów, magazynierów - osób zajmujących się organizacją przewozów nienormatywnych, - kierowców realizujących przewozy nienormatywne, - firm ubezpieczeniowych, - oraz do osób, które pragną poszerzyć wiedzę z tematyki niniejszego szkolenia.
Program
UWAGA: 
Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/MONITOROWANIE_PRZEWOZU_TOWAROW_SENT_OD_PODSTAW.PDF


Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych (1160 zł netto +23% VAT):
 • KATOWICE 20.06.2024, 20.09.2024, 22.11.2024

Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (760 zł + 23% VAT):
 • 24.05.2024
 • 25.06.2024
 • 28.08.2024
 • 27.09.2024
 • 29.10.2024

PROWADZĄCY: Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych.
Prowadzi szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne.

Celem szkolenia jest:

- Wskazanie do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy.
- Zapoznanie uczestników z system monitorowania przewozów drogowych.
- Przekazanie wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach.
- Wypracowanie i omówienie najlepszych rozwiązań.


PROGRAM SZKOLENIA:


1. OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE:
 • cel wprowadzenia „pakietu drogowego”,
 • zakres obowiązywania ustawy,
 • przepisy wykonawcze do ustawy o monitorowaniu przewozów.

2. PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W USTAWIE:
 • numer referencyjny,
 • podmiot wysyłający,
 • podmiot odbierający.

3. TOWARY PODLEGAJĄCE MONITOROWANIU: W RUCHU KRAJOWYM, DWUSTRONNYM, TRANZYCIE:
 • towary objęte monitorowaniem wg klasyfikacji CN,
 • produkty  z kodów CN 2710 i CN 3403,
 • oleje roślinne z kodów CN od 1507 do 1517,
 • towary z pozycji CN 2905 i 3824,
 • towary z pozycji CN 2701 – węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla i CN 2704 – koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy,
 • odpady,
 • nowe towary: produkty rolne, produkty medyczne (leki) objęte SENT.

4. MONITOROWANIE  PRZEWOZU GAZU LPG (CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu)
 • zwolnienia,
 • dodatkowe obowiązki odbiorcy,

5. ZASADY WYWOZU NIEKTÓRYCH LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH

6. MONITOROWANIE PRZEWOZU TOWARÓW KOLEJĄ.

7. OBOWIĄZKI PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W DROGOWYM I KOLEJOWYM PRZEWOZIE TOWARÓW ORAZ PODMIOTÓW DOKONUJĄCYCH OBROTU PALIWAMI OPAŁOWYMI:
 • obowiązki WYSYŁAJĄCEGO,
 • obowiązki PRZEWOŹNIKA,
 • obowiązki ODBIERAJĄCEGO.

8. STOSOWANIE SENT- GEO I ZSL (GPS).
 • obowiązki przewoźników,
 • obowiązki kierowców.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW PRZEWIDZIANYCH W PRZEPISACH USTAWY.

10. SANKCJE PRZEWIDZIANE W USTAWIE:
 • zasady określania wysokości kary pieniężnej,
 • rodzaje kar, sankcje karne za niedostarczenie zgłoszonego towaru.
 • niższa kara lub brak kary pieniężnej, w przypadku gdy nie doszło do uszczupleń podatków.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA.

11. KORZYSTANIE Z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych I Usługi „e-Przewóz”.

12. SENT – MECHANIZMY I ZASADY:
 • upoważnienia, dokumentacja czynności,
 • tworzenie konta osoby fizycznej,  Id-SISC osoby fizycznej,
 • rejestracja podmiotu,
 • rejestracja reprezentacji osoby fizycznej.

13. Zasady rejestracji zgłoszeń w PUESC (transakcje krajowe, WNT/import, WDT/eksport):
 • rejestr zgłoszeń, 
 • zasady korzystania ze strony PUESC.
 • formularze  SENT 100/200/300/400/500.

14. WYPEŁNIANIE ZGŁOSZEŃ SENT,
 • rejestracja zgłoszeń, 
 • formularze  SENT 100/200/300/400/500,
 • anulowanie, aktualizacja, uzupełnianie i zamykanie zgłoszeń SENT,
 • sprawdzanie statusu i ważności zgłoszenia.

15. PROCEDURA AWARYJNA:
 • zasady postępowania w przypadku niedostępności systemu,
 • instrukcja,
 • wzory dokumentów.

16. PROJEKTOWANE ZMIANY W PRZEPISACH.

17. PODSUMOWANIE, PYTANIA, DYSKUSJA.


DODATKOWO:
 • Uczestnicy otrzymują praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze + dodatkowo materiały w wersji elektronicznej – aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez Internet).

INFORMACJE DODATKOWE:


Cena promocyjna szkolenia stacjonarnego wynosi 1160 zł. netto
+ 23% VAT i obejmuje:
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze + długopis, dodatkowe materiały do pobrania on-line, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe. 

Cena po okresie promocji: 1260 + 23% VAT

Czas trwania szkolenia stacjonarnego: 10.00-16.00

Zakwaterowanie: pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach/apartamentach będących w ich pobliżu. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.


Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Podczas szkoleń zamkniętych, program szkolenia może zostać dostosowany do potrzeb Klienta. Może zostać połączony z innymi programami (np. mocowanie ładunków, przewozy nienormatywne, czas pracy kierowców).

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych (BUR-PARP EFS).


UWAGA:Pełna oferta szkoleń znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/ATL_HARMONOGRAM_SZKOLEN_OTWARTYCH.pdf
Prowadzący
Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych. Prowadzi szkolenia w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne. Wykonawca projektów szkoleniowych zamkniętych m.in. dla.: CAN-PACK S.A., CAT LC Polska Sp. z o.o., CTL Logistics Sp. z o.o., Fabryka Maszyn „Bumar-Koszalin” S.A. Grupa WISS, FPN w Bydgoszczy, HOBAS System Polska Sp. z o.o., Keller Polska Sp. z o.o., MA Polska S.A., MAN Bus Sp. z o.o., MAN Trucks Sp. z o.o., ORLEN KolTrans Sp. z o.o., PKP LHS Sp. z o.o., POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. J., TOTAL Polska Sp. z o.o., Vesuvius Poland Sp. z o.o., Zakłady Aparatury Chemicznej CHEMET S.A.
Forma
Warsztaty.
Czas trwania
Jeden dzień, 10.00-16.00
Termin / Lokalizacja
 1. 20.09.2024 / Katowice, Hotel Park Inn by Radisson Katowice****, ul. Bytkowska 1a
 2. 22.11.2024 / Katowice, Hotel Park Inn by Radisson Katowice****, ul. Bytkowska 1a
Cena
1160 zł.netto + 23% VAT
Zgłoszenie
SENT - OD PODSTAW: System Monitorowania Przewozu Towarów (SENT). ODPADY, WĘGIEL, LPG, OLEJ OPAŁOWY, TOWARY ROLNE I INNE TOWARY WRAŻLIWE.
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe + długopis, dodatkowe materiały do pobrania on-line, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest: - Wskazanie do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy. - Zapoznanie uczestników z system monitorowania przewozów drogowych. - Przekazanie wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach. - Wypracowanie i omówienie najlepszych rozwiązań.
Certyfikaty
Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.