menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Negocjacje w zarządzaniu projektami - 3-dniowe warsztaty praktyczne pozwalające na uzyskanie indywidualnej charakterystki stylu negocjacyjnego. Zakopane (z zakwaterowaniem).

Kategoria
NEGOCJACJE
Typ szkolenia
otwarte
Program

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu: Negocjacje w zarządzaniu projektami - 3-dniowe warsztaty praktyczne pozwalające na uzyskanie indywidualnej charakterystki stylu negocjacyjnego. Zakopane (z zakwaterowaniem).

 

 

Grupa docelowa:

Szkolenie w szczególności kierowane jest do:

·obecnych i przyszłych kierowników projektów,

·uczestników zespołów realizujących projekty w organizacjach,

·menedżerów zaangażowanych w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu.

·przedstawicieli Biur Projektów.

Szkolenie to jest propozycją dla osób zarówno realizujących projekty, jak również dla osób bez doświadczenia, które dopiero przygotowują się do zarządzania swoim pierwszym przedsięwzięciem.

 

Cel szkolenia:

Umiejętność negocjowania ma nieocenione znaczenie dla wszystkich kierowników projektu i liderów zmian. Negocjują oni nie tylko warunki umów z poszczególnymi dostawcami i kontrahentami, ale także przez cały cykl życia projektu muszą skutecznie negocjować z głównymi interesariuszami, klientami i członkami swoich zespołów – tak, aby zrealizować wymagania i zakres projektu. 
Warsztat pomoże zrozumieć, jak analizować styl negocjowania, jak rozwiązywać pojawiające się konflikty i wykorzystywać je dla swoich celów oraz jak skutecznie prowadzić same negocjacje w zależności od etapu danego projektu. Naszą ambicją jest przedstawienie nie tylko i wyłącznie samego procesu negocjacyjnego, ale pokazanie na praktycznych przykładach biznesowych jakie taktyki negocjacyjne mogą być stosowane i jakie rodzą one konsekwencje. Uczestnicy uzyskają wiele cennych wskazówek i informacji zwrotnych od trenera, który na co dzień realizuje projekty i zarządza bardzo często sprzecznymi oczekiwaniami.

 

Korzyści dla uczestników:

• Uzyskanie przez uczestników podstawowych umiejętności negocjacyjnych w warunkach realizowanego projektu. 
• Przygotowanie elastycznego stanowiska, bezpieczne otwarcie, identyfikacja impasu oraz wybór właściwej taktyki jego przełamania. 
• Manipulacje negocjacyjne dla kierowników projektu i obrona przed chwytami manipulacyjnymi. 
• Uzyskanie indywidualnej charakterystyki stylu negocjacyjnego. 
• Zdobycie umiejętności radzenia sobie z manipulacją ze strony partnerów negocjacyjnych oraz skuteczne i etyczne wywieranie na nich wpływu.

 

Metodologia:

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

·Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.

·Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy prowadzeniu projektów, w ramach których wykorzystywano analizę biznesową.

·Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

 

Trener:

Trener:

Specjalizacja trenerska:

Przedsiębiorca, menadżer, trener biznesu i doradca z dziesięcioletnim stażem w zakresie zarządzania organizacjami i zespołami projektowymi. Członek Zarządu Agencji Rozwoju Innowacji SA, odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie usług z zakresu komercjalizacji wiedzy i transferu technologii. Doradzał przy opracowaniu kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych wprowadzających do oferty firm nowe produkty i usługi. Współtworzył kilkanaście strategii rozwoju firm i instytucji publicznych, strategii komercjalizacji wynalazku i pozyskania inwestora. Zwolennik ciągłego i dobrze zaplanowanego doskonalenia organizacji w oparciu o zestaw narzędzi dobranych indywidualnie do jej sytuacji i potrzeb.

 

Trener:

Specjalizacja trenerska:

Trener biznesu, menedżer projektów, coach, wykładowca i konsultant HR. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich. Ekspert w zakresie zarządzania projektami, zarządzania ludźmi w organizacji i przywództwa.  Prowadzi szkolenia z zarządzania projektami wg. istniejących na rynku nowoczesnych metodyk dopasowanych do  specyfiki projektu, firmy i branży. Autor wielu publikacji w prasie specjalistycznej i serwisach internetowych.  Zwycięzca Plebiscytu „Porady praktyków 2013” portalu Treco.pl. Finalista konkursu „Mówca znakomity” („Gazeta Wyborcza w Poznaniu, 2007r.). Twórca wielu programów rozwojowych.  Absolwent Politechniki (mgr inż.) i kilku studiów podyplomowych (zarządzanie – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, , komunikacja i promocja w biznesie – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,  polsko-niemieckich menedżerskich studiów podyplomowych – Centrum Doskonalenia Zarządzania we Wrocławiu i programu studiów podyplomowych MBA ZZL w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu). Posiada certyfikaty trenerskie Akademii Trenera grupy Hause of Skiils, dyplom ukończenia warsztatów trenerskich w Centrum Szkoleniowym JET Szymona Kudły oraz w firmie Nowe Motywacje. 
Główni klienci: PKO BP, PZU, BPH, Banki Spółdzielcze, TP S.A., STU ERGO HESTIA, PESA.

 

Program szkolenia:

I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
• Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się. 
• Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
• Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.

 

II. NEGOCJACJE W WARUNKACH REALIZOWANEGO PROJEKTU.
• Mapa wpływu interesariuszy i identyfikacja sprzecznych interesów. 
• Metody negocjowania z kluczowymi interesariuszami - czyli jak wdrożyć strategię WIN-WIN.
• Wyniki procesu negocjacji i ich wpływ na miary efektywności projektu. 
• Problemy i sposoby ich rozwiązywania poprzez negocjacje pojawiające się na różnych etapach cyklu życia projektu

 

III. STRATEGIE NEGOCJACYJNE DOPASOWANE DO ŚRODOWISKA PROJEKTOWEGO. 
• Cel negocjacji – od tego zaczynamy. 
• Ustalenie priorytetów – nie wszystko jest tak samo dla nas istotne. 
• Przygotowanie miejsca i czasu negocjacji.
• Analiza stron negocjacji. 
• Sposoby rozwiązywania konfliktów.
• Strategie i taktyki negocjacyjne.
• Utrata zaufania – czyli na co powinniśmy zwracać uwagę. 
• Potrzeba wygrania - jak osiągnąć sukces w „białych rękawiczkach”. 
• Reakcje emocjonalne - jak wdrożyć w życie sztukę opanowania. 

 

IV. ETAPY PROCESU NEGOCJACYJNEGO W PROJEKTACH. 
• Proces negocjacyjny – krok po kroku do osiągnięcia porozumienia. 
• Schemat spotkania negocjacyjnego – kilka cennych wskazówek praktycznych.
• Ustalenie potrzeb i możliwości partnera.
• Ustalenie kwestii spornych i wspólnych.
• Stosowanie technik wpływu społecznego w negocjacjach.
• Przyjmowanie strategii w zależności od celu.
• Kluczowe reguły w negocjacjach. 

 

V. DEFINIOWANIE NAJLEPSZEJ ALTERNATYWY DLA POROZUMIENIA Z INTERESARIUSZAMI W PROJEKCIE.
• Zasady określania BATNY.
• Ustalenie potrzeby negocjowania – nie zawsze jesteśmy na to gotowi. 
• Wykorzystywanie BATNY w poszczególnych etapach procesu negocjacyjnego. 
• BATNA partnera negocjacyjnego – klucz do osiągnięcia przewagi w negocjacjach. 
• Strategia negocjacyjna: konkurencyjna, rzeczowa i partnerska. 
• Negocjacje twarde lub miękkie – czyli jak dobierać style, aby osiągnąć optymalne rozwiązanie? 

 

VI. OSIĄGANIE OBUSTRONNYCH KORZYŚCI POPRZEZ DEFINIOWANIE RÓŻNIC STANOWISK. 
• Wyjaśnianie obszarów interesów i wypracowywanie dostępnych wariantów. 
• Negocjowanie w ramach zespołu projektowego. 
• Negocjacje z dostawcami zewnętrznymi. 
• Negocjowanie pomiędzy zespołami. 
• Monitorowanie dialogu i koncentracja na właściwym jakościowo procesie negocjacyjnym. 
• Wyjaśnianie wszystkich obszarów interesów i formułowanie racjonalnych wniosków. 

 

VII. NEGOCJACJE WE WŁASNYM PROJEKCIE – ANALIZA SYTUACJI I WYPRACOWYWANIE WŁAŚCIWYCH SCENARIUSZY POSTĘPOWANIA. 
• Analiza sytuacji i definiowanie oczekiwań.
• Definiowanie własnych ograniczeń w projekcie i zapewnienie odpowiedniej komunikacji kryteriów brzegowych. 
• Przewidywanie sytuacji partnera negocjacyjnego – czyli jak wykorzystać drzewa decyzyjne do kreowania właściwej pozycji negocjacyjnej. 

 

VIII. DOCHODZĄC DO „TAK” I UNIKAJĄC „NIE”– STRATEGIA PRZEŁAMYWANIA IMPASU W NEGOCJACJACH. 
• Reguła wzajemnego szacunku i zrozumienia interesów – jak pogodzić różne stanowiska? 
• Umiejętność mówienia i słuchania – bez tego nie ma negocjacji. 
• Sytuacje trudne w negocjacjach – od właściwej diagnozy i zrozumienia interesów zależy sukces dwóch stron negocjacyjnych. 
• Błędy negocjacyjne – czyli jak budować tzw. „mosty zwodzone”. 

 

IX. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – PODSUMOWANIE. 
• Podsumowanie procesu negocjowania w projektach i zmianach biznesowych. 
• Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu.
• Zakończenie szkolenia.

 

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Szczegółowa agenda wydarzenia:
Dzień I :
Przyjazd do hotelu i zakwaterowanie uczestników (doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00).
Kolacja.
Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).

Dzień II :
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 10.00-18.00.
Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).
Kolacja.

Dzień III :
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).
Kolacja.

Dzień IV :
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
Podsumowanie wydarzenia, wręczenie dyplomów Uczestnikom szkolenia, wyjazd z hotelu.

 

Inwestycja:

2390 zł netto (+23% VAT) 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje również:

·         3 noclegi w Zakopanem w pokoju 2-osobowym (za dopłatą 490 zł możliwość rezerwacji pokoju 1-osobowego)

·         pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu

·         możliwość korzystania z atrakcji oferowanych przez hotel (basen, sauna)

·         dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego Hotelu.

Dodatkowe informacje dotyczące warunków finansowych:
2090 zł netto - udział w szkoleniu bez zakwaterowania (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat, przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad w każdym dniu szkolenia);
2390 zł netto - udział w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem w pokoju 2-osobowym (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu);
2880 zł netto - udział w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem w pokoju 1-osobowym (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu). 

Czas trwania
4 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 26.08.2024 / Zakopane i Online 26-29/08
  2. 15.10.2024 / Zakopane i Online 15-18/10
Cena
2390 zł netto
Zgłoszenie
Negocjacje w zarządzaniu projektami - 3-dniowe warsztaty praktyczne pozwalające na uzyskanie indywidualnej charakterystki stylu negocjacyjnego. Zakopane (z zakwaterowaniem).
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.