menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Typologia dłużników i strategie windykacyjne – szkolenie zaawansowane

Kategoria
WINDYKACJA
Typ szkolenia
zamknięte
Profil uczestników
Szkolenie Typologia dłużników i strategie windykacyjne skierowane jest do wszystkich osób, które w swojej pracy mają kontakt z Klientami, Kontrahentami mającymi do czynienia z regulowaniem należności lub odpowiadają za ustalenie strategii windykacji i szkolenia zespołów.
Program

Jak prowadzić proces windykacji, aby przyniósł oczekiwane efekty, a strategia odzyskiwania należności naszej organizacji była sprawna, przebiegała szybko i skutecznie, przy jednoczesnym zachowaniu dobrych relacji z Klientem? 

Temu zagadnieniu poświęcone jest szkolenie HILLWAY Typologia dłużników i strategie windykacyjne.

 

PROGRAM SZKOLENIA


STRATEGIE WINDYKACYJNE

Strategia to kierunek działań zmierzających ku osiągnięciu zakładanego celu. W trakcie tego modułu uczestnicy poznają klasyfikację strategii i kluczowe elementy strategicznego planowania oraz dobiorą działania zgodne z wewnętrznymi celami swojej organizacji. Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące elementy:

 • czynniki wpływające na dobór strategii:
  • człowiek vs. sprawa – z kim i o czym rozmawiam,
  • fakty vs. emocje – czego dotyczy sprawa i jakie emocje temu towarzyszą,
  • wyniki vs. relacje – jakie cele twarde i miękkie stawiam sobie w procesie windykacji,
 • rodzaje strategii windykacyjnych – klasyfikacja możliwych ścieżek postępowania z uwagi na cel i przedmiot windykacji,
 • elementy strategii windykacyjnych – misja przedsiębiorstwa, cele windykacji, dostępne narzędzia windykacyjne, możliwe działania windykacyjne,
 • dobór strategii do zakładanych celów windykacyjnych – case study – określenie celu windykacji oraz zaprojektowanie kolejnych kroków postępowania, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi do konkretnych przypadków wskazanych przez uczestników.

ETAPY SPRAW WINDYKACYJNYCH A PRZYJĘTE STRATEGIE

Zakładane ścieżki postępowań windykacyjnych powinny uwzględniać ogólne wytyczne procesu windykacji, a także dotychczasowe i bieżące zdarzenia w sprawie. W trakcie tego modułu uczestnicy poznają czynniki mające wpływ na postępowanie windykacyjne oraz nauczą się dostosowywać swoje działania do aktualnych potrzeb i zdarzeń. Elementy, które zostaną poruszone w trakcie tego modułu to:

 • determinanty działań w sprawie:
  • rodzaj i zakres windykacji: krótkoterminowa, długoterminowa, cykliczna, monitoring należności,
  • historia sprawy – wydarzenia, które miały miejsce zanim zostały podjęte działania windykacyjne oraz wydarzenia pomiędzy kolejnymi krokami windykacji,
  • status sprawy – reakcje dłużnika na działania windykacyjne: deklaracja, złamana deklaracja, wpłata, reklamacja, odmowa zapłaty, brak kontaktu,
 • zmiany strategii w sytuacjach nieplanowanych – operowanie dostępnymi narzędziami w celu zachowania spójności działań w przypadku niestandardowych zdarzeń: sytuacji losowych, zmian wewnętrznych w organizacji, błędach operacyjnych,
 • dobór strategii do etapu w sprawie – case study – określenie dotychczasowych zdarzeń oraz aktualnego statusu w konkretnych przypadkach wskazanych przez uczestników, określenie możliwych nieprzewidzianych zdarzeń i projektowanie związanych z nimi działań,

TYPOLOGIA DŁUŻNIKÓW VS. STYLE WINDYKACYJNE

Każdą przyjętą strategię windykacyjną należy dostosować nie tylko do zakładanych celów oraz możliwych do wykorzystania narzędzi windykacyjnych, ale także do charakteru prowadzonej sprawy, typu zachowania dłużnika oraz postawy prezentowanej przez windykatora. Na tym etapie uczestnicy poznają typologię dłużników oraz style zachowań Windykatorów i nauczą się dobierać komunikaty adekwatne do rozmówców. Poruszone zostaną następujące elementy:

 • statystyka w służbie windykacji – badania opisujące trendy w spłacalności pod kątem grup dłużników oraz rodzajów wierzytelności,
 • klient z problemem vs. gracz windykacyjny – umiejętne definiowanie faktycznej przyczyny niepłacenia wraz z wachlarzem adekwatnych zachowań windykacyjnych,
 • typowe i nietypowe zachowania dłużników – typologia klientów windykacyjnych wraz z wachlarzem adekwatnych komunikatów,
 • style windykacyjne Windykatorów – typologia zachowań windykacyjnych wraz ze wskazaniem mocnych i słabych stron oraz sposobów korzystania z nich,
 • dobór komunikacji zgodnej ze stylem windykatora do typu dłużnika – case study – określenie typu rozmówców (zarówno dłużnika jak i windykatora)  w konkretnych przypadkach wskazanych przez uczestników oraz dobranie adekwatnego stylu komunikowania się,

WINDYKACJA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW – PRACA Z CASE STUDY

Praca warsztatowa opiera się na analizie case study, które budowane są na podstawie konkretnych przypadków, doświadczanych w codziennej pracy oraz przygotowanych przez uczestników szkolenia, wskazujących na: przedmiot zadłużenia, historię sprawy, aktualny status oraz typ rozmówcy. W trakcie zajęć uczestnicy przeanalizują wskazane przez siebie sprawy, zgodnie z prezentowanymi zagadnieniami dotyczącymi strategii windykacji oraz zaprojektują odpowiednią strategię odzyskania należności. W trakcie tego ćwiczenia zostaną wykorzystane następujące narzędzia:

 • analiza przypadków – pod kątem różnorodnych czynników: typu dłużnika, rodzaju sprawy, postawy windykatora,
 • analiza możliwości i ograniczeń – wynikających z dostępności narzędzi, zakresu wewnętrznych procedur,
 • analiza zysków i strat – przy zastosowaniu wybranych strategii do rozpatrywanego przypadku,
 • projektowanie ścieżek zachowań windykacyjnych pod konkretne przypadki zgłoszone przez uczestnika – praca z case study nad wypracowaniem możliwych do zastosowania niezwłocznie po szkoleniu działań zmierzających ku osiągnięciu założonego celu windykacyjnego.

Szczegółowe informacje o szkoleniu:  http://www.hillway.pl/typologia-dluznikow-i-strategie-windykacyjne-szkolenie/


Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

Zapraszmy do kontaktu!


E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

www.hillway.pl


Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

 

 

Czas trwania
Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).
Lokalizacja
Cena
Do uzgodnienia
Organizator
HILLWAY Training & Consulting Drumlak i Sawicka Sp. J. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.