menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Reklamacje - Dochodzenie i załatwianie reklamacji pomiędzy przedsiębiorstwami (B2B) w kraju i za granicą.

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane do osób odpowiadających za współpracę z dostawcami z działów zakupów, logistyki, handlu; zajmujące się sprzedażą i załatwianiem oraz zajmujących się dochodzeniem reklamacji, współpracą z klientami. Szkolenie kierujemy do każdego, kto w swojej pracy spotyka się z reklamacjami (zgłaszając je lub załatwiając).
Program

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/DOCHODZENIE_I_ZALATWIANIE_REKLAMACJI.PDF


Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych (1160 zł+23% VAT):
 • WARSZAWA 04.06.2024, 01.10.2024

Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (790 zł + 23% VAT):
 • 12.06.2024
 • 11.07.2024
 • 04.10.2024
 • 04.12.2024

Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę:Polska wdrożyła Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady, która w zasadniczy sposób zmieniła zasady dochodzenia i załatwiania reklamacji, a także stworzyła nowe obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie. Wprowadzono szereg bardzo istotnych zmian do Kodeksu cywilnego, które dotyczą stosunków pomiędzy przedsiębiorcami.  Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany dotyczące załatwiania reklamacji zgłaszanych przez małych przedsiębiorców. Nieco wcześniej w istotny sposób zmianie uległy postanowienia o rękojmi, zmianie uległ okres rękojmi i zakres jej obowiązywania.
 • Dla firm, które działają na rynku biznesowym, ale dostarczają produkty lub ich komponenty, które ostatecznie są wprowadzane na rynek konsumpcyjny, ma to szczególne znaczenie, bo sprzedawcy przysługują określone roszczenia regresowe do dostawców, a te są przedmiotem postanowień umownych między partnerami handlowymi. 
 • Dla firm, które dostarczają produkty wykorzystywane wyłącznie na rynku biznesowym, istotne znaczenie mają wprowadzone przy okazji zmiany w zakresie odpowiedzialności z mocy prawa (jak m.in. wspomniana rękojmia), ale także zmiany zasad ustalania odpowiedzialności umownej (zmiany w zakresie gwarancji w Kodeksie cywilnym).  
Zmiany te stwarzają nowe możliwości dochodzenia reklamacji, ale także nowe możliwości ich załatwiania. 
Zmianie uległa także forma zgłoszenia reklamacji. Działając na rynku międzynarodowym, strony zawierające umowy w sferze b2b, muszą sięgać do tzw. odpowiedzialności z mocy prawa, która wygląda różnie w różnych systemach prawnych – rękojmia, niezgodność dostawy z umową, odpowiedzialność na bazie Konwencji CISG, itp. Sprzedający może doprowadzić do zupełnego wyeliminowania swojej odpowiedzialności, poprzez sprytne zapisy w umowie. Kupujący, analogicznie, może domagać się odstąpienia od umowy lub wymiany towaru na nowy, nawet, gdy termin gwarancji już dawno minął. Problemy pojawiają się tu na każdym kroku, przepisy ulegają zmianie, odpowiedzialność jest bardzo dotkliwa, stąd temat wydaje się szczególnie istotny.


Cele szkolenia – dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy:  

 • uporządkują wiedzę na temat systemu prawa cywilnego i właściwych konwencji w zakresie reklamacji i zasad jego wykorzystania w bieżącej pracy,
 • nabędą wiedzę na temat skutecznego analizowania sytuacji reklamacyjnych pod kątem odpowiedzialności stron,
 • nabędą wiedzę odnośnie zasad interpretacji reklamacji, ich dochodzenia i załatwiania,
 • zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się argumentami prawnymi w reklamacjach,
 • zdobędą umiejętności dochodzenia i załatwiania reklamacji, zarówno w zakresie towarów jak i usług,
 • zdobędą praktyczne umiejętności zabezpieczania interesów własnej firmy w klauzulach reklamacyjnych, w tym eliminowania największych zagrożeń. 
 • nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy o reklamacjach w sferze b2b, przepisach i ich aktualizacjach, 
 • zdobędą kompetencje w zakresie fachowego porozumiewania się z uczestnikami rynku krajowego i rynków zagranicznych w zakresie reklamacji,
 • zdobędą kompetencje rozstrzygania sporów wynikających z reklamacji.

 

PROGRAM SZKOLENIA: 


1. ZABEZPIECZANIE MOŻLIWOŚCI SKUTECZNYCH REKLAMACJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH. 
 • Na czym polega odpowiedzialność z mocy prawa (rękojmia) a na czym odpowiedzialność umowna (gwarancja)? Co zmieniło się w tym zakresie?
 • Jak dochodzić reklamacji z wykorzystaniem Konwencji CISG?
 • Jaka jest możliwość zmian i kształtowania warunków rękojmi i gwarancji?
 • Gdzie szukać uzasadnień reklamacji, a gdzie zwolnienia od odpowiedzialności?
 • Do kogo zgłaszać reklamacje? Kiedy odpowiada sprzedawca, a kiedy producent?
 • Jakich terminów należy bezwzględnie przestrzegać? Ile jest czasu na zajęcie stanowiska?
 • Na czym polega "dualność" systemu reklamacyjnego?
 • Jak firmę można pozbawić rękojmi i jak może przed tym się bronić, nawet pomimo zgody w umowie?
 • Kiedy wyłączenie rękojmi w oświadczeniu gwarancyjnym jest nieskuteczne, a kiedy skuteczne? 

2. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z DOWODZENIEM ZASADNOŚCI REKLAMACJI.
 • Co to jest wada tkwiąca w samym towarze, a co to jest wada ukryta?
 • Jak uzasadnić brak zgodności towaru z umową?
 • Na czym polega wada istotna? Jaka jest interpretacja sądowa pojęcia "wady istotnej"?
 • Jak obalić twierdzenie, że wada jest nieistotna, bo jest wadą naprawialną?
 • Czego może żądać kupujący, gdy wada jest istotna?
 • Czy skuteczne są reklamacje zgłaszane w przypadku wad nieistotnych?
 • Jak rozstrzygnąć problem, gdy zdania klienta i sprzedawcy odnośnie wady są odmienne? 

3. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z ZAŁATWIANIEM REKLAMACJI.
 • Jakie terminy ma firma wobec drugiej firmy na odpowiedź oraz na załatwienie reklamacji, w tym na naprawę?
 • Czy sprzedawca musi uznać żądanie wymiany wadliwego towaru na nowy, jeżeli byłby skłonny do jego naprawy?
 • Kiedy sprzedawca może sam zaproponować sposób załatwienia reklamacji, a kiedy jest zmuszony podporządkować się decyzji klienta?
 • Kiedy klienta można odesłać do producenta a kiedy do wyspecjalizowanego serwisu?
 • Jak bronić się przed ponoszeniem dodatkowych kosztów lub odpowiedzialnością za szkodę po stronie klienta? 
 • Jak…? czy…? kiedy? - odpowiedzi na problemy zgłaszane przez uczestników.

ANALIZA PRZYPADKÓW (CASE STUDY):
 • analiza drogi postępowania w konkretnych przypadkach reklamacyjnych (symulacja procesu reklamacyjnego)
 • dobór argumentów prawnych w przypadkach reklamacyjnych.

Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco.

DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.

NOWOŚC!  Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na minimum 10 dni przed jego terminem.INFORMACJE DODATKOWE:


CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 1160 zł. netto + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obiad, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe w w segregatorze + długopis,  zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 1260 zł. netto + 23% VAT

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych (BUR-PARP EFS).


Szkolenia zamknięte organizowaliśmy dla

• ABB Sp. z o.o. • Aesculap Chifa Sp. z o.o., • Agencja Celna Anneberg Sp. z o.o., • Agencja Mienia Wojskowego, • ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o., • ALSTOM Power Sp. z o.o., • ALTADIS POLSKA S.A., • ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o., • ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o., • AXTONE S.A., • Backer OBR Sp. z o.o., • Bahlsen Polska Sp. z o.o., • Bank BGŻ BNP Paribas S.A., • Bank Ochrony Środowiska S.A., • BARLINEK S.A., • Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., • BE & K Europe Sp. z o.o., • BELL P.P.H.U., • Bischof + Klein Polska GmbH, • BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., • Capgemini Polska Sp. z o.o., • CAN-PACK S.A. FPN w Bydgoszczy, • CAT LC Polska Sp. z o.o., • Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o., • CIECH S.A., • CLIP Logistyka Sp. z o.o., • CTL Logistics Sp. z o.o., • CZACH-POMIAR Sp. z o.o., • Dajar Sp. z o.o., • Davis Poland Sp. z o.o. Sp. K., • DB Cargo Polska S.A., • DB Logistic Sp. z o.o., • DB Schenker Rail Polska S.A., • DBI Plastics Sp. z o.o., • Dedra-Exim Sp. z o.o., • DEMIURG s.c., • DONE Deliveries Misiek i Wspólnicy sp.j., • DONE Deliveries Sp. z o.o. Sp. k., • DREXIA Tomasz Wojtasik, • Dora – Metal Sp. z o.o., • Energoserwis S.A., • Elektrociepłownie Warszawskie S.A., • Fabryka Maszyn „Bumar-Koszalin” S.A., • Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o., • Fabryka Porcelany „Wałbrzych” S.A., • Famot Pleszew Sp. z o.o., • Farby KABE Polska Sp. z o.o., • Federal-Mogul Bimet S.A., • Federal – Mogul Gorzyce S.A., • Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A., • Geis PL Sp. z o.o., • FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o., • Geis PL Sp. z o.o., • General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o., • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, • Glencore Polska Sp. z o.o., • Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” Sp. z o.o., • Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., • Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., • Grupa Topex Sp. z o.o., • GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Sp. P., • Grupa Lotos S.A., • Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., • Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o., • Haas Group International Sp. z o.o., • Huta Zawiercie S.A., • Huta Pokój S.A., • „HOLDING-ZREMB” Gorzów S.A., • Hobas System Polska Sp. z o.o., • Hutchinson Poland Sp. z o.o., • Igepa Polska Sp. z o.o,. • ILS Sp. z o.o., • IMPEL S.A., • INCO-VERITAS S.A., • International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o., • IMPRESS DECOR POLSKA Sp. z o.o., • INTERPRINT Polska Sp. z o.o., • IPSEN LOGISTICS Sp. z o.o., • KABAT TYRE Sp. z o.o. sp.j., • KAN Sp. z o.o., • Keller Polska Sp. z o.o., • Kerry Polska Sp. z o.o., • Kompania Piwowarska S.A., • Kongskilde Polska Sp. z o.o., • KONIG TRANS SPEDITION Sp. z o.o., • Korporacja KGL S.A., • Kurita Polska Sp. z o.o., • Lagardere Travel Retail Sp. z o.o., • Lublindis Sp. z o.o., • Leica Geosystems Sp. z o.o., • Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., • MA Polska S.A., • MA Polska S.A. Tychy Zakład w Kielcach • MAN Bus Sp. z o.o., • MAN Trucks Sp. z o.o., • Maersk Polska Sp. z o.o., • Marsh Sp. z o.o., • Merck Sp. z o.o., • Metalpol Węgierska Górka Sp. z o.o., • MFO S.A., • ML Sp. z o.o., • Mondi Świecie S.A., • Monosuisse Sp. z o.o., • Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, • Neapco Europe Sp. z o.o., • NOVOL Sp. z o.o., • Opel Polska Sp. z o.o., • OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, • ORLEN OIL Sp. z o.o., • ORLEN KolTrans Sp. z o.o., • Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, • PCC Rokita S.A., • P.H. Alfa-Elektro Sp. z o.o., • PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o., • Philips Lighting Poland S.A., • Perre René Sp. z o.o., • PKN Orlen S.A., • PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o., • PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., • POCH S.A., • Polcotton Sp. z o.o., • Polmlek Sp. z o.o., • Polpharma Biologics S.A., • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, • Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., • PORTA KMI Poland Sp. z o.o., • POZ-BRUK Sp. z o.o. Sp. J. • Przemysłowe Centrum Optyki S.A., • Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych „KOMEX” Sp. z o.o., • PP „Porty Lotnicze”, • PFLEIDERER GRAJEWO S.A., • PFLEIDERER PROSPAN S.A., • RADWAR S.A., • RADMOR S.A., • REJS Sp. z o.o., • Rhenus Logistics S.A., • Remontowa Hydraulic Systems Sp. z o.o., • Ronal Polska Sp. z o.o., • Ryłko Sp. z o.o., • Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie Res-Drob Sp. z o.o., • Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., • Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o., • SaMASZ Sp. z o.o., • Sanitec Koło Sp. z o.o., • Schattdecor Sp. z o.o., • Schneider Electric Transformers Poland Sp. z o.o., • Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o., • Siemens Sp. z o.o., • Skandius Sp. z o.o., • Solid Logistics Sp. z o.o., • SP Medical Sp. z o.o., • Spedimex Sp. z o.o., • STOMIL S.A., • Stora Enso Poland S.A., • Südzucker Polska S.A., • Sünkel Śruby Sp. z o.o., • SUN GARDEN POLSKA Sp. z o.o. sp.k., • Tedrive Poland Sp. z o.o., • TEMPO TP Sp. z o.o. Sp.k., • TI Poland Sp. z o.o., • TOTAL Polska Sp. z o.o., • TOYA S.A., • Toyota Tsusho Europe S.A., • TPV Displays Sp. z o.o., • Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., • Transcargo sp. z o.o., • TRW Polska Sp. z o.o., • TUiR Warta S.A., • TUnŻ Warta S.A., • TZMO S.A., • UNIFEEDER A/S S.A. Oddział w Polsce, • Valvex S.A., • Vesuvius Poland Sp. z o.o., • VGL Group Sp. z o.o., • VOLVO Polska Sp. z o.o., • WAMA AB, • Werner Kenkel Sp. z o.o., • Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o., • Wood-Mizer Industries Sp. z o.o., • Wrigley Poland Sp. z o.o., • Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., • Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., • Wrocławskie Zakłady Zielarskie„Herbapol” S.A., • Versalis International Societe Anonyme S.A. Oddział w Polsce, • VESUVIUS Poland Sp. z o.o., • Yara Poland Sp. z o.o., • Zakłady Aparatury Chemicznej Chemet S.A., • Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., • Zakłady Produkcji Cukierniczej Vobro, • Zbych-Pol & Mobet Sp. z.o.o., • ZENTIS POLSKA Sp. z o.o. • ZMG Sp. z o.o.

Prowadzący
Dr Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał przez ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, pracując w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi oraz analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Prowadził negocjacje handlowe z przedstawicielami różnych kultur, na wszystkich kontynentach. Autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja i reklamacje.”(2017), „Eksport w przedsiębiorstwie” (2016), „Zakupy w przedsiębiorstwie” (2016), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”
Forma
wykład, case study, dyskusja
Czas trwania
Jeden dzień, 10.00-16.00
Termin / Lokalizacja
 1. 01.10.2024 / Warszawa, Hotel Ibis Stare Miasto ul. Muranowska 2
Cena
1160 zł. netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Reklamacje - Dochodzenie i załatwianie reklamacji pomiędzy przedsiębiorstwami (B2B) w kraju i za granicą.
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obiad, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe w segregatorze + długopis, zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Zdobyta wiedza
Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy: uporządkują wiedzę na temat systemu prawa cywilnego i właściwych konwencji w zakresie reklamacji i zasad jego wykorzystania w bieżącej pracy, nabędą wiedzę na temat skutecznego analizowania sytuacji reklamacyjnych pod kątem odpowiedzialności stron, nabędą wiedzę odnośnie zasad interpretacji reklamacji, ich dochodzenia i załatwiania, zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się argumentami prawnymi w reklamacjach, zdobędą umiejętności dochodzenia i załatwiania reklamacji, zarówno w zakresie towarów jak i usług, zdobędą praktyczne umiejętności zabezpieczania interesów własnej firmy w klauzulach reklamacyjnych, w tym eliminowania największych zagrożeń. nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy o reklamacjach w sferze b2b, przepisach i ich aktualizacjach, zdobędą kompetencje w zakresie fachowego porozumiewania się z uczestnikami rynku krajowego i rynków zagranicznych w zakresie reklamacji, zdobędą kompetencje rozstrzygania sporów wynikających z reklamacji.
Certyfikaty
Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.