menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


SZKOLENIE ON-LINE: CMR - jak prawidłowo wypełniać List Przewozowy i posługiwać się jego najnowszą wersją? PRAKTYCZNE WARSZTATY (EDYCJA I 2022)

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Do kogo kierujemy nasze szkolenie: osoby odpowiadające w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności z działów transportu, logistyki, handlu, zakupów, sprzedaży pracownicy firm przewozowych w transporcie drogowym, pracownicy firm spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym.wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów handlowych, a także pracowników banków.
Program

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/CML.PDF


SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.


Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
(dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.

Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (790 zł + 23% VAT):

 • 15.05.2024
 • 04.07.2027
 • 25.09.2024
 • 20.11.2024

Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych (1160 zł+23% VAT):
 • WARSZAWA 19.06.2024, 18.09.2024, 13.11.2024

PROGRAM JEST REALIZOWANY W FORMIE PRAKTYCZNYCH WARSZTATÓW. KAŻDY PROBLEM OMAWIANY JEST Z PODANIEM UZASADNIENIA PRAWNEGO I OBOWIĄZUJĄCYCH ZWYCZAJÓW ORAZ INTERPRETACJI. ĆWICZENIA POLEGAJĄ NA PRACY Z DOKUMENTAMI – DO WYPEŁNIENIA I WYPEŁNIONYMI.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. LIST PRZEWOZOWY W KONWENCJI CMR I PRAWIE PRZEWOZOWYM.
 • Jakie postanowienia Konwencji CMR mają zastosowanie do listu przewozowego CMR?
 • Czy Konwencja CMR zawiera wzór listu przewozowego?
 • Jakie informacje muszą koniecznie znaleźć się w liście CMR zgodnie z postanowieniami Konwencji?
 • Jakie informacje zamieszcza się w liście na zasadzie opcjonalnej?
 • Czy list przewozowy może być umową przewozu?
 • Jakie są wzajemne relacje prawne pomiędzy listem przewozowym a zleceniem przewozowym?
 • Czy na liście CMR można zamieścić informacje, których nie było w zleceniu przewozowym?
 • Co się dzieje w sytuacji, gdy list przewozowy nie został wystawiony na dany przewóz?
 • Jak należy bronić się przed zarzutem nieprawidłowego wystawienia listu przewozowego?

2. PRAKTYCZNE UWAGI NA TEMAT WPISÓW DO LISTU PRZEWOZOWEGO.
 • Co może wpisać kierowca do listu przewozowego i jak musi to uzasadnić, żeby jego uwagi zostały wzięte pod uwagę w przypadku sporu?
 • Czy konieczna jest wartość towaru i termin dostawy w liście przewozowym?
 • Czy można przy przewozach krajowych wykorzystać list CMR?
 • Czym różni się list CMR od listu krajowego?
 • Czy dokument WZ może spełniać funkcję listu przewozowego?
 • Jak należy określić towar w liście przewozowym i dlaczego jego nazwa z „systemu” może nie wystarczać?
 • W jaki sposób znieść limity odpowiedzialności przewoźnika w liście przewozowym?
 • Jak należy dokonać deklaracji specjalnego interesu w dostawie towaru i zabezpieczyć się przed niedotrzymaniem terminu dostawy?
 • Co może zrobić przewoźnik, żeby zabezpieczyć swoje interesy w liście przewozowym?
 • Jaka jest rola kierowcy w wypełnieniu listu przewozowego?

3. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA NAJNOWSZEJ WERSJI LISTU CMR SPORZĄDZONA PRZEZ IRU - TWÓRCĘ LISTU CMR.
 • Na czym polegają zmiany w najnowszej wersji listu CMR?
 • Co to jest IRU i dlaczego stworzyła kolejną wersję listu CMR?
 • Kto powinien wypełnić list przewozowy CMR?
 • Które części listu przewozowego powinien wypełnić przewoźnik, a które nadawca?
 • Czy wskazując przewoźnika należy wskazać przewoźnika umownego czy faktycznego (podwykonawcę)?
 • Do czego służą poszczególne kopie listu CMR?
 • Czy konieczny jest numer listu i kraj wystawienia?
 • Kogo należy rozumieć jako nadawcę towarów, w szczególności w sytuacji zlecania transportu przez kupującego?
 • Jaka jest różnica pomiędzy nadawcą a załadowcą towarów?
 • Gdzie wpisać podmiot zawierający umowę z przewoźnikiem?
 • Czy nadawca i odbiorca mogą być tym samym podmiotem?
 • Czy odbiorca musi być stroną umowy przewozu?
 • Czy można w liście ukryć nadawcę czy odbiorcę towarów, gdy wynika to ze względów biznesowych?
 • W jakich sytuacjach można wymagać wpisania godzin otwarcia magazynów?
 • Czy można do listu CMR dopisać określone dane później?

4. ĆWICZENIA W WYPEŁNIANIU NAJNOWSZEJ WERSJI LISTU CMR Z UWZGLĘDNIENIEM RÓŻNYCH SYTUACJI PRZEWOZOWYCH.
 • Jak wypełnić poszczególne pola nowej wersji listu przewozowego CMR?
 • Jakie instrukcje może w liście CMR wpisać załadowca?
 • Czy można wymagać postojów wyłącznie na parkingach strzeżonych i czy wymaga to dopłaty do przewoźnego?
 • Co może dać sformułowanie zakazu przeładunku i co w sytuacji gdy będzie on konieczny?
 • Czy w uwagach załadowcy można wymagać od przewoźnika ubezpieczenia cargo?
 • Czy kierowca może napisać, że nie sprawdził i nie przeliczył towaru?
 • Kiedy pomimo braku sprawdzenia towaru przewoźnik i tak odpowiada za uszkodzenia i ubytki?
 • Czy zastrzeżenia przewoźnika nie potwierdzone przez załadowcę są ważne i zwalniają go od odpowiedzialności z tytułu naniesionych uwag?
 • Jak wskazać kolejnych przewoźników i w którym momencie należy to pole wypełnić?
 • Jak potwierdza na liście przejęcie towaru kolejny przewoźnik?
 • Czy kolejny przewoźnik może wnieść zastrzeżenia do stanu towaru?
 • Jakie dokumenty dodatkowe uwidacznia się w liście CMR?
 • Gdzie należy dokonać deklaracji wartości towaru i kiedy należy to zrobić?
 • Jak sformułowana deklaracja znosi limit odpowiedzialności przewoźnika na utratę i ubytki?
 • W jaki sposób w liście zabezpieczyć dochodzenie roszczeń z tytułu niedotrzymania terminu dostawy?
 • Jak znieść limity odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy?
 • Jakie informacje zamieszcza się na odwrocie listu przewozowego?

5. INTERPRETACJA RÓŻNYCH PROBLEMÓW WYNIKAJĄCYCH Z POSŁUGIWANIA SIĘ CMR W NAJNOWSZYM BRZMIENIU.
 • Kwestia zgodności danych listu przewozowego ze zleceniem przewozowym i rozstrzyganie związanych z tym sprzeczności (który dokument jest ważniejszy)?
 • Czy niezgodność wpisanego numeru rejestracyjnego pojazdu z rzeczywistością może stanowić poważny problem?
 • Jakie są wolnienia przewoźnika od odpowiedzialności zgodnie z Konwencją CMR i czy należy na nie powołać się w liście przewozowym?
 • Jakie są różnice w zwolnieniach od odpowiedzialności przy przewozach krajowych i międzynarodowych?
 • Jak przewoźnik powinien zapisać możliwość przewozu pojazdem odkrytym?
 • Na czym polegają szczególne ustalenia pomiędzy nadawcą a przewoźnikiem w liście CMR?
 • Jak powinien potwierdzić dostawę w liście przewozowym odbiorca?
 • Czy w przypadku zastrzeżeń do stanu towaru przy odbiorze należy wpisać to do listu CMR czy wystarczy protokół?
 • Czy potrzebne są podpisy i pieczątki na liście CMR czy są inne możliwości potwierdzania?
 • Do czego służy część pozaumowna listu przewozowego CMR i jakie informacje można tam umieścić?
 • Jak wykorzystać list przewozowy w procesie reklamacji?
 • Czy zawsze w przypadku reklamacji należy dołączyć oryginał listu przewozowego?

6 CO ULEGNIE ZMIANIE PO WPROWADZENIU LISTU PRZEWOZOWEGO CMR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, TZW. eCMR?

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:
 • Wypełnianie listów przewozowych – listu CMR i listu krajowego z dokładną analizą poszczególnych rubryk.
 • Analiza przykładów zapisów w liście CMR – błędnych i prawidłowych - na przykładach.
 • Analiza dokumentów i ich zapisów odpowiadających praktycznym sytuacjom, wskazanym na zdjęciach z załadunku, rozładunku, trasy przewozu.

Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. Przy jednorodnej grupie (zainteresowanej np. tylko transportem drogowym) istnieje możliwość skupienia się na zagadnieniach przydatnych grupie. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco.

 

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.

NOWOŚC!  Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.


INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
 • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
 • 10:00 – 13:00 Zajęcia część I
 • 13:00 – 14:00 przerwa na lunch
 • 14:00 – 16:00 Zajęcia część II

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 790 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 890 zł. netto + 23% VAT

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i BUR-PARP.

Szkolenia zamknięte organizowaliśmy dla:

ABB Sp. z o.o., ALSTOM Power Sp. z o.o., ALTADIS POLSKA S.A., ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o., Backer OBR Sp. z o.o. Bahlsen Polska Sp. z o.o., Bank Ochrony Środowiska S.A., BARLINEK S.A., BE & K Europe Sp. z o.o., BELL P.P.H.U., Capgemini Polska Sp. z o.o., RADWAR S.A., DB Schenker Rail Polska S.A. Dedra-Exim Sp. z o.o., Dora – Metal Sp. z o.o., Energoserwis S.A., Elektrociepłownie Warszawskie S.A., Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o., Fabryka Porcelany „Wałbrzych” S.A., Famot Pleszew Sp. z o.o., Federal-Mogul Bimet S.A., Federal – Mogul Gorzyce S.A., FTT Wolbrom S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Topem Sp. z o.o., Hutchinson Poland Sp. z o.o., INTERPRINT Polska Sp. z o.o., Kronospan Polska, Grupa Lotos S.A., Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Huta Zawiercie S.A., Huta Pokój S.A., „HOLDING-ZREMB” Gorzów S.A., IMPEL S.A., INCO-VERITAS S.A., International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o., KAN Sp. z o.o. Kompania Piwowarska S.A., Kongskilde Polska Sp. z o.o., Lublindis Sp. z o.o., Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., MAN Trucks Sp. z o.o. Maersk Polska Sp. z o.o., Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., Marsh Sp. z o.o., Merck Sp. z o.o., Metalpol Węgierska Górka Sp. z o.o., Neapco Europe Sp. z o.o.  Opel Polska Sp. z o.o., OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, ORLEN OIL  Sp. z o.o., PCC Rokita S.A., P.H. Alfa-Elektro Sp. z o.o.,  Philips Lighting Poland S.A.     PKN Orlen S.A., POCH S.A., Polcotton Sp. z o.o., PORTA KMI Poland Sp. z o.o., Przemysłowe Centrum Optyki S.A., Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych „KOMEX Sp. z o.o.,  PP „Porty Lotnicze”, PFLEIDERER GRAJEWO S.A., PFLEIDERER PROSPAN S.A. RADMOR S.A., Remontowa Hydraulic Systems Sp. z o.o., Ronal Polska Sp. z o.o.  Ryłko Sp. z o.o., Sanitec Koło Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o., Spedimex Sp. z o.o., STOMIL S.A., Tedrive Poland Sp. z o.o.,TI Poland Sp. z o.o., TZMO S.A., Valvex S.A.  VOLVO Polska Sp. z o.o., Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o,  Wood-Mizer Industries Sp. z o.o., Wrigley Poland Sp. z o.o., Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. Südzucker Polska S.A.,  ZAK S.A., ZENTIS POLSKA  Sp. z o.o.

Prowadzący
Dr Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym. Pracował jako prezes przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, ostatnio jako szef zespołu ekspertów Banku Światowego. Pracuje też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Szkoleniami handlowymi zajmuje się od 30 lat. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi, analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań, dochodzenia roszczeń i reklamacji. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców, autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Eksport w przedsiębiorstwie” (2016), „Zakupy w przedsiębiorstwie” (2016) „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”
Forma
ON-LINE; Warsztaty, wykład, odpowiedzi na pytania, studia przypadków. Możliwość kontaktu z trenerem po szkoleniu przez 30 dni od daty szkolenia (Internet).
Czas trwania
Jeden dzień: 10.00-16.00
Termin / Lokalizacja
 1. 25.09.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 2. 20.11.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
Cena
790 zł.netto + 23% VAT
Zgłoszenie
SZKOLENIE ON-LINE: CMR - jak prawidłowo wypełniać List Przewozowy i posługiwać się jego najnowszą wersją? PRAKTYCZNE WARSZTATY (EDYCJA I 2022)
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
Zdobyta wiedza
Cel szkolenia – dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy: - poznają procedury w zakresie posługiwania się listem przewozowym CMR i listem krajowym, - zostaną zaznajomieni z argumentami prawnymi dotyczącymi listów przewozowych, zawartych w Konwencji CMR i Prawie przewozowym, - przećwiczą oficjalne zasady wypełniania listu przewozowego CMR, opracowane przez twórcę tego listu, - poznają najczęściej występujące błędy przy wypełnianiu listu przewozowego CMR i listu krajowego, - będą świadomi konsekwencji popełnianych błędów i koncepcji obrony przed nimi, - poznają zasady wykorzystania listu przewozowego w procesie reklamacyjnym i załatwiania sporów pomiędzy zleceniodawcą, spedytorem, przewoźnikiem, dalszymi przewoźnikami oraz odbiorcą.
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.