menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Kategoria
FINANSE PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni, pracownicy działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli
Wymagania wstępne
brak
Program

Miejsce i termin szkolenia

Szkolenie online lub Warszawa (Centrum)
 Godziny: 9:00 - 15:00

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym ostatnich zmian.

Udział w szkoleniu umożliwi wyjaśnienie wątpliwości dotyczących osób objętych odpowiedzialnością, w tym kierownika jednostki i upoważnionych pracowników, czynów stanowiących naruszenie dyscypliny, jak również orzekanych za nie kar oraz postępowania.

 

Metoda

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, akty prawne, kazusy, orzecznictwo komisji orzekających, połączony z dyskusją na temat rozwiązań problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Zalety szkolenia online:

Dostęp na żywo do trenera z możliwością zadawania pytań przez mikrofon lub czat, widok prezentacji, eksperta oraz czatu, bezpłatne konsultacje poszkoleniowe.

Wykładowca

Prawnik, ekspert  w  zakresie  finansów  publicznych i środków unijnych, absolwent rachunkowości (studia podyplomowe), konsultant  podatkowy, otwarty przewód doktorski w Katedrze Prawa Finansowego UMCS,  wykładowca prawa finansowego, autor  publikacji m.in.  na  łamach  „Przeglądu  Podatkowego". Doradca kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, środków unijnych, zarządzania i organizacji, zamówień publicznych, rozliczania podatku VAT w sektorze publicznym  oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wybrane szkolenia z zakresu finansów publicznych prowadzone w ostatnich latach przez wykładowcę:

Finanse publiczne w praktyce 

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego 

Dotacje w sektorze publicznym 

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

Budżet zadaniowy 

 Na zlecenie ACC Training & Consulting Group realizował projekty szkoleniowe m.in. dla: Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Najwyższej Izby Kontroli.

 

Program szkolenia

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.)

2. Ostatnie zmiany wprowadzone w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych: 

  - podwyższenie od 2022 r. kwoty minimalnej, poniżej której czyn nie stanowi naruszenia, do kwoty 4 434,58 zł;

  - okoliczności wyłączające odpowiedzialność, związane z wpływem lub skutkami pandemii COVID-19

3. Osoby ponoszące odpowiedzialność:

    - odpowiedzialność kierownika jednostki z tytułu nieprawidłowego prowadzenia gospodarki finansowej oraz za niewykonanie lub nienależyte       wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej

    - odpowiedzialność głównego księgowego za niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli 

    - odpowiedzialność pracowników, których obowiązki oparte są na odrębnych ustawach, np. ustawie o służbie cywilnej, ustawach samorządowych

    - odpowiedzialność osób upoważnionych przez kierownika w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, rachunkowości, realizacji projektów unijnych oraz udzielania zamówień publicznych 

    - prawidłowość oraz skuteczność udzielanych upoważnień jako warunek odpowiedzialności osób upoważnionych

4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności prawnej (odpowiedzialność karna, karna skarbowa, cywilna, pracownicza).

5. Najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi.

6. Rozstrzygnięcia w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

7. Przesłanki uwzględniane przy dochodzeniu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wymierzaniu kary.

8. Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych.

   a) należności publiczne (Skarbu Państwa, JST lub jednostki)

   b) rozliczenia z właściwym budżetem

   c) dokonywanie wydatków: upoważnienie,  dotacje, środki unijne

   d) opłacanie publicznoprawnych składek i wpłat

   e) zaciąganie i wykonywanie zobowiązań

   f) zamówienia publiczne 

   g) udzielanie koncesji na roboty budowlane i usługi

   h) inwentaryzacja i sprawozdawczość budżetowa

   i) zaniechanie audytu wewnętrznego

   j) kontrola zarządcza

  k) wstępna kontrola finansowa

9. Charakterystyka poszczególnych czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

10. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przesłanki ich stosowania: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

11. Przedawnienie oraz zatarcie ukarania.

12. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów.

13. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych – zakres podmiotowy obowiązku, treść zawiadomienia i konsekwencje braku złożenia zawiadomienia.

14. Czynności podejmowane przez rzecznika dyscyplinarnego.

15. Obowiązki komisji orzekających.

16. Prawa i obowiązki obwinionego.

17. Przegląd orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tendencje interpretacyjne, wybrane orzeczenia dotyczące m.in. kontroli zarządczej i odpowiedzialności osób prawidłowo upoważnionych).

 

 

Prowadzący
Prawnik, ekspert w zakresie finansów publicznych i środków unijnych, absolwent rachunkowości (studia podyplomowe), konsultant podatkowy, otwarty przewód doktorski w Katedrze Prawa Finansowego UMCS, wykładowca prawa finansowego, autor publikacji m.in. na łamach „Przeglądu Podatkowego". Doradca kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, środków unijnych, zarządzania i organizacji, zamówień publicznych, rozliczania podatku VAT w sektorze publicznym oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wybrane szkolenia z zakresu finansów publicznych prowadzone w ostatnich latach przez wykładowcę: Finanse publiczne w praktyce - cykl szkoleń 2009 - 2020 r. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego - cykl szkoleń 2010 - 2020 r. Dotacje w sektorze publicznym - cykl szkoleń 2014 - 2020 r. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - cykl szkoleń 2008-2020 r. Budżet zadaniowy - cykl szkoleń 2010 – 2020 r., w tym szkolenia w ramach projektów szkoleniowych Ministerstwa Finansów (2010 i 2015) Na zlecenie ACC Training & Consulting Group realizował projekty szkoleniowe m.in. dla: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Najwyższej Izby Kontroli.
Forma
online/stacjonarne
Czas trwania
1 dzień, godz. 9-15
Termin / Lokalizacja
  1. 01.08.2024 / Szkolenie online / Warszawa
  2. 13.08.2024 / Szkolenie online / Katowice
Cena
650 zł
Zgłoszenie
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
W cenę wliczono
650 zł - cena szkolenia online zawiera: udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia) materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf) certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf) 770 zł - cena szkolenia stacjonarnego zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia) materiały szkoleniowe w formie papierowej w segregatorach, notatniki, długopisy certyfikat dla uczestników szkolenia w formie papierowej, przerwy kawowe, obiad bezpłatne konsultacje poszkoleniowe Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest poznanie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Udział w szkoleniu umożliwi wyjaśnienie wątpliwości dotyczących osób objętych odpowiedzialnością, w tym kierownika jednostki i upoważnionych pracowników, czynów stanowiących naruszenie dyscypliny, jak również orzekanych za nie kar oraz postępowania.
Certyfikaty
Wydajemy certyfikaty uczestnikom szkolenia
Organizator
ACC Training & Consulting Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.