menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Jak wygrywać przetargi w 2024 r. – nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – szkolenie dla wykonawców. (online)

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie dla wykonawców i dostawców ubiegających się o zamówienia publiczne, pracowników działów sprzedaży przygotowujących oferty do przetargów, innych osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych.
Program

1. Procedury udzielania zamówień publicznych: krajowa i unijna.

2. Zasady udzielania zamówień:

 • zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, proporcjonalność, przejrzystość,
 • najlepsza jakość i najlepsze efekty zamówienia,
 • bezstronność i obiektywizm zamawiającego,
 • jawność, w tym pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • pisemność - nowa definicja,
 • prowadzenie postępowania w języku polskim.

4. Gdzie szukać informacji o zamówieniach - plan postępowań o udzielenie zamówień:

 • miejsca publikacji, obowiązek aktualizacji, wzór.

5. Wykonawca zamówienia publicznego:

 • zmieniona definicja wykonawcy,
 • wspólne ubieganie się o zamówienia publiczne.

6. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami:

 • rozszerzenie elektronizacji na zamówienia klasyczne poniżej progów unijnych,
 • forma oferty poniżej i powyżej progów unijnych,
 • miniPortal - zasady działania bezpłatnego narzędzia tymczasowego udostępnionego przez UZP,
 • udostępnianie dokumentacji postępowania,
 • zwrot materiałów wykonawcom.

7. Procedura unijna (powyżej progów unijnych) dla zamówienia klasycznego:

 • podział zamówienia na części,
 • klauzule społeczne – umowa o pracę w zamówieniach na usługi i roboty budowlane,
 • wadium,
 • opis przedmiotu zamówienia i przedmiotowe środki dowodowe, opis dyskryminujący – kiedy można go zakwestionować, oferty równoważne,
 • wykluczenie wykonawcy z postępowania - przyczyny i dokumentowanie wykluczenia, w tym tzw. procedura self-cleaning,
 • warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie,
 • udostępnienie zasobów przez inny podmiot,
 • zasady żądania i uzupełniania podmiotowych środków dowodowych, w tym jednolity europejski dokument zamówienia,
 • przetarg nieograniczony, specyfikacja warunków zamówienia (SWZ),
 • składanie i otwarcie ofert,
 • ocena ofert, w tym poprawianie omyłek, przesłanki odrzucania ofert,
 • wybór najkorzystniejszej oferty, w tym kryteria oceny ofert,
 • zakończenie postępowania, w tym przesłanki unieważnienia postępowania.

8. Procedura krajowa (poniżej progów unijnych) dla zamówienia klasycznego:

 • kwalifikacja podmiotowa wykonawców,
 • tryb podstawowy i jego trzy warianty,
 • wybór najkorzystniejszej oferty.

9. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie:

 • forma umowy,
 • klauzule niedozwolone,
 • waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • zmiana umowy,
 • podwykonawstwo.

10. Środki ochrony prawnej – kiedy można kwestionować działania zamawiającego:

 • odwołanie: dopuszczalność odwołań dla zamówień krajowych, podmioty uprawnione do wnoszenia odwołań,
 • skarga: sąd zamówień publicznych, podmioty uprawnione do wnoszenia skarg, wysokość opłaty.

11. Pozasądowe rozwiązywanie sporów.

Prowadzący
Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych regularnie od 2000 r. do chwili obecnej. Od 2011 r. przeprowadził szkolenia w wymiarze ponad 5300 godzin. Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę: ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni), Zamówienia publiczne – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni), Zamówienia publiczne o wartości do 30 000 euro, Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych, Kontrola zamówień publicznych, Kurs – specjalista ds. zamówień publicznych (3 dni), Jak wygrywać przetargi - szkolenie dla wykonawców. Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego, SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska. Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych: Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009), współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS, Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".
Forma
Interaktywny wykład w oparciu o liczne przykłady z praktyki (prezentacja multimedialna), ćwiczenia praktyczne rozpatrujące różne przypadki występujące przy startowaniu w przetargach oraz wyjaśniające najbardziej kontrowersyjne zagadnienia. Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny zamówień publicznych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.
Czas trwania
2 dni, godz. 9:00 - 15:00.
Termin / Lokalizacja
 1. 01.08.2024 / Szkolenie online / Warszawa
 2. 05.09.2024 / Szkolenie online / Poznań
 3. 01.10.2024 / Szkolenie online / Katowice
Cena
1090 zł
Zgłoszenie
Jak wygrywać przetargi w 2024 r. – nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – szkolenie dla wykonawców. (online)
W cenę wliczono
1090 zł - cena szkolenia zawiera: udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia) materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf) certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf) konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć. Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %. Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest dostosowany do państwa potrzeb. Oferta specjalna: Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie. Uwaga! Promocje nie łączą się.
Zdobyta wiedza
Na szkoleniu zostaną omówione aspekty praktyczne elektronizacji zamówień publicznych. Dowiecie się Państwo m.in.: jak przygotować najkorzystniejszą ofertę i nie popełnić błędu, w jakim zakresie wykonawca może posłużyć się potencjałem innych podmiotów kiedy można uzupełnić dokumenty, czy nie jest to zmiana treści oferty kiedy zamawiający może zatrzymać wadium, kiedy zamawiający może wykluczyć wykonawcę z postępowania jak sprawdzić czy zamawiający nie faworyzuje innej firmy, kiedy następuje odrzucenie oferty, kiedy można się odwołać i złożyć skargę.
Certyfikaty
TAK
Organizator
ACC Training & Consulting Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.