menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Transgraniczne przemieszczanie odpadów (transgraniczne przemieszczanie odpadów);(stacjonarnie i on-line) możliwość dofinansowania z BUR dla MMŚP

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Adresaci szkolenia: - Firmy wywożące lub przywożące odpady do Polski lub zainteresowane tą dzielnością; - Osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska / specjaliści ds. ochrony środowiska; - Osoby odpowiedzialne za gospodarkę odpadami / specjaliści ds. gospodarki odpadami; - Sprzedawcy, pośrednicy w obrocie odpadami i surowcami wtórnymi; - Firmy transportujące odpady; - Pełnomocnicy i konsultanci w zakresie ochrony środowiska; - Wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.
Wymagania wstępne
Brak, w szkoleniu mogą wziąć udział uczestnicy nie posiadający jeszcze żadnej wiedzy w przedmiotowym temacie
Program

Program szkolenia:

 • Wstęp (przedstawienie się, zebranie oczekiwań, prezentacja programu)
 • Wprowadzenie merytoryczne
  • Podstawowe akty prawne na poziomie globalnym, europejskim i krajowym
  • Podstawowe definicje
  • Podmioty biorące udział w transgranicznym przemieszczaniu odpadów oraz organy nadzoru
  • Klasyfikacja odpadów (kody odpadów, lista zielona i bursztynowa)
  • Procesy odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania
 • Zasady i obowiązki
  • Wymogi dla transportu odpadów
  • Zasady transgranicznego przemieszczania odpadów w obrębie Wspólnoty Europejskiej i poza jej obszar
  • Procedura informowania dla odpadów z listy zielonej (np. tworzywa sztuczne, złom, sztuczka szklana, makulatura, opony)
  • Procedura uprzedniego zgłoszenia i zgody z listy bursztynowej (odpady niebezpieczne, pojazdy, tworzywa sztuczne, zmieszane odpady komunalne )
  • Gwarancje finansowe i niefinansowe
  • Sprzeciw wobec planowanego międzynarodowego przemieszczenia odpadów
  • BDO – wpis do rejestru i prowadzenie ewidencji odpadów
  • SENT – rejestracja, zgłoszenia i wypełnianie formularzy
  • Sprawozdawczość do GIOŚ
 • Kontrole i odpowiedzialność karna w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów
  • Czym jest nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów
  • Kontrole transgraniczne przemieszczanie odpadów
  • Postępowanie w przypadku stwierdzenia nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów i zwrot odpadów
  • Konsekwencje naruszenia przepisów – sankcje karne
 • Perspektywy zmian w przepisach dotyczących TPO w świetle planowanych przepisów UE
 • Zakończenie: sesja pytania i odpowiedzi, analiza przypadków, podsumowanie

 

Absolwent tego szkolenia: 
 • Definiuje podstawowe pojęcia w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów
 • Klasyfikuje odpady dla potrzeb międzynarodowego przemieszczenia odpadów
 • Ustala procedurę przemieszczenia odpadów
 • Realizuje procedury międzynarodowego przemieszczania odpadów
 • Wypełnia dokumenty wymagane podczas międzynarodowego przemieszczenia odpadów
 • Organizuje obowiązki uczestnika międzynarodowego przemieszczenia odpadów
Prowadzący
Jacek Zatoński - Trener i konsultant z zakresu ochrony środowiska, w tym śladu węglowego. Posiada wiedzę ekspercką m.in. w dziedzinach: obliczania śladu węglowego, zmian klimatu, gospodarki odpadami, ekoinnowacji, geograficznych systemów informacyjnych (mapy, analizy przestrzenne), systemów zarządzania środowiskowego, społecznej odpowiedzialności biznesu i BHP. Absolwent Kształtowania Środowiska Przyrodniczego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tym samym wydziale uzyskał również tytuł doktora nauk o ziemi w zakresie geografii. Od 2006 roku aktywny zawodowo w branży ochrony środowiska. Obejmował stanowiska związane z pracami laboratoryjnymi, geologicznymi, opracowaniami dokumentacji przyrodniczej i dokumentów strategicznych dla gmin, analizami GIS, obsługą firm, wolontariatem pracowniczym itp. Dzięki pracy na różnych stanowiskach oraz współpracy zarówno z biznesem, administracją jak i organizacjami pozarządowymi posiada szeroką wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju. Od 2008 roku zajmuje się profesjonalnie prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony środowiska (ponad 4000 godzin szkoleniowych). Przeszedł roczne szkolenie trenerskie Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (160 godz.). W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody szkoleniowe nastawione na interakcje uczestników, specjalizuje się także w grach symulacyjnych, które sam tworzy.
Forma
Metody szkoleniowe: - Wykład; - Prezentacja multimedialna; - Omawianie przykładów/studia przypadków (case studies); - Dyskusja moderowana; - Rozwiązywanie testów; - Warsztaty wypełniania niezbędnych dokumentów.
Czas trwania
8.15-15.00
Termin / Lokalizacja
 1. 25.04.2024 / Szkolenie on-line
 2. 06.06.2024 / Szkolenie on-line
Cena
690 zł netto/Osobę (848,70 zł brutto)
Zgłoszenie
Transgraniczne przemieszczanie odpadów (transgraniczne przemieszczanie odpadów);(stacjonarnie i on-line) możliwość dofinansowania z BUR dla MMŚP
W cenę wliczono
Cena zawiera: - materiały szkoleniowe; - imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu; - możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia; - możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.
Zdobyta wiedza
Zgodnie z programem szkolenia.
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o uczestnictwie firmowane przez Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Organizator
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.