menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Raportowanie o uwolnieniach i transferach zanieczyszczeń oraz o transferach odpadów w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PR(PRTR); możliwość dofinansowania z BUR dla MMŚP

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Adresaci szkolenia: - Osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska / specjaliści ds. ochrony środowiska; - Pracownicy zakładów posiadających pozwolenia zintegrowane lub chcących takowe uzyskać; - Doradców i konsultantów z zakresu ochrony środowiska Wszystkie pozostałe osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.
Wymagania wstępne
Brak (w szkoleniu mogą wziąć udział Uczestnicy nie posiadający jeszcze żadnej wiedzy w przedmiotowym temacie).
Program
Program szkolenia
 • Wstęp (przedstawienie się, zebranie oczekiwań, prezentacja programu)
 • Wprowadzenie merytoryczne
  • Podstawowe akty prawne na poziomie europejskim i krajowym
  • Podstawowe definicje
  • Zakłady, rodzaje działalności, substancje oraz progi wydajności, do których ma zastosowanie rozporządzenie E-PRTR
  • Organy nadzoru
 • Zasady sporządzenia raportów rocznych
  • Rejestracja w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
  • Zakres raportu
  • Sposoby pozyskiwania danych i ustalania wielkości
  • Emisje do powietrza
  • Emisje do wód
  • Emisje do ziemi
  • Transfer odpadów i ścieków
 • Omówienie przykładowego raportu wprowadzonego do systemu
 • Powiązanie z raportowaniem do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE) oraz sprawozdawczością za korzystanie ze środowiska
 • Kontrole i odpowiedzialność karna
 • Zakończenie: sesja pytania i odpowiedzi, analiza przypadków, podsumowanie


Absolwent tego szkolenia

 • Wykorzystuje zapisy najważniejszych aktów prawnych dotyczących PRTR
 • Definiuje podstawowe pojęcia w zakresie PRTR
 • Rozróżnia i klasyfikuje działalności objęte obowiązkiem sprawozdawczym PRTR
 • Wypełnia sprawozdanie PRTR
Prowadzący
Jacek Zatoński - Trener i konsultant z zakresu ochrony środowiska. Posiada wiedzę ekspercką m.in. w dziedzinach: emisji do powietrza oraz obliczania śladu węglowego, zmian klimatu, gospodarki odpadami, ekoinnowacji, geograficznych systemów informacyjnych (mapy, analizy przestrzenne), systemów zarządzania środowiskowego, społecznej odpowiedzialności biznesu i BHP. Absolwent Kształtowania Środowiska Przyrodniczego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tym samym wydziale uzyskał również tytuł doktora nauk o ziemi w zakresie geografii. Od 2006 roku aktywny zawodowo w branży ochrony środowiska. Obejmował stanowiska związane z pracami laboratoryjnymi, geologicznymi, opracowaniami dokumentacji przyrodniczej i dokumentów strategicznych dla gmin, analizami GIS, obsługą firm, wolontariatem pracowniczym itp. Dzięki pracy na różnych stanowiskach oraz współpracy zarówno z biznesem, administracją jak i organizacjami pozarządowymi posiada szeroką wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju. Od 2008 roku zajmuje się profesjonalnie prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony środowiska (ponad 4000 godzin szkoleniowych). Przeszedł roczne szkolenie trenerskie Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (160 godz.). W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody szkoleniowe nastawione na interakcje uczestników, specjalizuje się także w grach symulacyjnych, które sam tworzy.
Forma
Metody szkoleniowe: - Wykład; - Prezentacja multimedialna; - Omawianie przykładów/studia przypadków (case studies); - Dyskusja moderowana.
Czas trwania
9.00-14.00 (plus możliwość bezpośrednich, zdalnych konsultacji dla Uczestników 14.00-16.00)
Termin / Lokalizacja
 1. 14.06.2024 / Szkolenie on-line (WEBINARIUM)
Cena
790 zł netto (848,70 brutto)/Osobę
Zgłoszenie
Raportowanie o uwolnieniach i transferach zanieczyszczeń oraz o transferach odpadów w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PR(PRTR); możliwość dofinansowania z BUR dla MMŚP
W cenę wliczono
Cena zawiera: - materiały szkoleniowe; - imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu; - możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia; - możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.
Zdobyta wiedza
Zgodnie z programem szkolenia. Plus wiedza zdobyta podczas 14 dni przeznaczonych na bezpłatne konsultacje e-mailowe z Prowadzącym. Szczegółowe cele szkolenia (zdobyta wiedza i umiejętności) zostały opisane na stronie https://www.cp.org.pl/2019/07/szkolenie-prtr.html
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o uczestnictwie.
Organizator
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.