menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Studium handlu zagranicznego - skuteczny specjalista ds. współpracy z zagranicą.

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
zamknięte
Profil uczestników
Kadra menedżerska, pracownicy działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, wszystkie osoby odpowiedzialne za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów z partnerami zagranicznymi.
Wymagania wstępne
Brak
Program

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 228533523, tel. kom.: 607 573 053

Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę:


Wiele przedsiębiorstw z powodzeniem działa na rynku globalnym, dokonując zarówno wysyłek za granicę, jak i kupując tam potrzebne produkty. Umowy zawierane z partnerem zagranicznym są szczególnie ważnym rodzajem umów, ze względu na różnorodność rozwiązań prawnych, zwyczajowych oraz uwarunkowania kulturowe. 
Należy pamiętać, że konwencje międzynarodowe mają pierwszeństwo przed ustawami, regulującymi te kwestie. Polska, wstępując do UE uznała ponadto pierwszeństwo prawa UE nad rozwiązaniami krajowymi. Na handlowca spadł więc obowiązek poruszania się w bardzo skomplikowanym, ulegającym ciągłym zmianom systemie. 
Brak szerokiej wiedzy na ten temat powoduje liczne błędy na etapie negocjowania i realizacji takich umów, w tym generowanie niepotrzebnych ryzyk i kosztów. Nie można tu polegać na doświadczeniu, bo zmieniają się nie tylko uwarunkowania prawne (poufność, prawa autorskie), procedury (transport multimodalny, nowe dokumenty, formy rozliczeń, itp.), ale także zwyczaje w tym zakresie (Incoterms, UCP, URDG, itp.). 

Naszym celem jest pokazanie, jak dokonać właściwych zabezpieczeń w umowach, które pozwolą uniknąć niepotrzebnych kosztów dla obu partnerów, w sytuacji powstania sporu. Oszczędności bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.

Do kogo kierujemy nasze szkolenie:Kadry menedżerskiej, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów z partnerami zagranicznymi.

Cele szkolenia - dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy:
 • będą znali: zasady prowadzenia handlu zagranicznego, nowe uregulowania prawno-zwyczajowe, które mogą być wykorzystane do zabezpieczenia interesów firm słuchaczy w zawieranych umowach, 
 • uzyskają praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów na różnych rynkach,
 • otrzymają praktyczne wskazówki, jak negocjować umowy z partnerem zagranicznym, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach, 
 • uzupełnią i uporządkują podstawową wiedzy o handlu z zagranicą, dokumentach, sposobach rozliczeń, bazach dostawy, źródłach poszukiwania i weryfikacji partnera,
 • poznają najnowsze zmiany w procedurach transportowych i ubezpieczeniowych, 
 • nabędą umiejętności negocjowania z partnerami zagranicznymi z różnych krajów z uwzględnieniem specyfiki kulturowej i najskuteczniejszych taktyk negocjacyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

SESJA I.
WEJŚCIE W STOSUNKI HANDLOWE I WYBÓR OGÓLNEJ KONCEPCJI KONTRAKTU. 

DZIEŃ 1. ANALIZA RYNKU ZAGRANICZNEGO I ETAP OFERTOWY. 
 • Źródła informacji o rynkach zagranicznych. 
 • Nawiązanie stosunków handlowych. 
 • Sprawdzanie wiarygodności partnera. 
 • Etap ofertowy. Dokumenty. Aspekty prawne. 
 • Problem uzgodnień ustnych i mailowych w obrocie z zagranicą. 
 • Analiza przypadków (case study) – zawarcie umowy w formie oferty. 

DZIEŃ 2. WYBÓR OGÓLNEJ KONCEPCJI KONTRAKTU. 
 • Preferencje i decyzje w zakresie bazy dostawy. 
 • Incoterms 2010 i inne zbiory uzansów – omówienie reguł i ryzyk. 
 • Wybór finansowych zabezpieczeń i rozliczenia kontraktu. 
 • Akredytywa dokumentowa wg. zwyczajów UCP 600. 
 • Inkaso dokumentowe wg. zwyczajów URC 522. 
 • Gwarancje, ubezpieczenia i niekonwencjonalne metody zabezpieczeń. 
 • Analiza przypadków (case study) – omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych. 

SESJA II.
ZABEZPIECZENIA W KLAUZULACH KONTRAKTOWYCH I PROCEDURY TRANSPORTOWE. 

DZIEŃ 1. PRAWNE ASPEKTY KLAUZUL KONTRAKTOWYCH. 
 • Ustalanie zasadniczych elementów kontraktu – wymagania prawne i zwyczajowe. 
 • Weryfikacja zasad reprezentacji firmy partnera – konsekwencje dla ważności kontraktu. 
 • Ograniczanie ryzyka zmienności cen i kursów. 
 • Ogólne Warunki Umów – zasady ich tworzenia, analizy i negocjowania. 
 • Specyfika negocjowania kar umownych i odpowiedzialności na zasadach ogólnych. 
 • Niebezpieczeństwa w klauzulach kontraktowych – wykrywanie i neutralizowanie. 
 • Analiza przypadków (case study) – analiza zapisów w kontraktach na przykładach. 

DZIEŃ 2. PROCEDURY TRANSPORTOWE I UBEZPIECZENIOWE. 
 • Najistotniejsze postanowienia Konwencji przewozowych. 
 • Zawieranie umów transportowych w eksporcie i imporcie. 
 • Dokumentacja transportowa w różnych gałęziach transportu. 
 • Zasady negocjowania gestii transportowej w umowach handlowych. 
 • Procedury reklamacyjne w transporcie – sposoby postępowania i najnowsze zmiany. 
 • Ubezpieczenia cargo w handlu zagranicznym. 
 • Analiza przypadków (case study) – posługiwanie się dokumentacją transportową. 

SESJA III. 
SPECYFIKA NEGOCJACJI Z KUPCAMI Z RÓŻNYCH KRAJÓW. REKLAMACJE ZAGRANICZNE I SPRAWY SPORNE. 

DZIEŃ 1. REKLAMACJE ZAGRANICZNE I SPRAWY SPORNE. 
 • Postępowanie reklamacyjne w obrocie z zagranicą. 
 • Dochodzenie i załatwianie roszczeń na bazie Konwencji CISG. 
 • Ujednolicone zasady odpowiedzialności za dostarczony towar w ramach UE. 
 • Certyfikacja zgodności i uznawanie norm. 
 • Postępowanie arbitrażowe i sądowe w sporze z partnerem zagranicznym. 
 • Analiza przypadków (case study) – rozwiązywanie reklamacji zagranicznej. 

DZIEŃ 2. SPECYFIKA NEGOCJACJI Z KUPCAMI Z RÓŻNYCH KRAJÓW. 
 • Specyfika podejścia do negocjacji w różnych kulturach. 
 • Taktyki negocjowania kontraktów przez sprzedającego i kupującego. 
 • Negocjacje korespondencyjne, przez sieci komputerowe i przy wspólnym stole rokowań. 
 • Skuteczne metody przełamywania impasu w negocjacjach. 
 • Reagowanie na taktyki negocjacyjne stosowane przez partnera. 
 • Ćwiczenia praktyczne – negocjowanie rzeczywistego kontraktu przy wspólnym stole rokowań.

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.  DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet. Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań na minimum 10 dni przed szkoleniem. 


Szkolenia zamknięte 
– jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych PARP.
 
Prowadzący
Dr Wojciech Budzyński.Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał przez ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, pracując w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi oraz analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań. Prowadził negocjacje handlowe z przedstawicielami różnych kultur. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Eksport w przedsiębiorstwie” (2016), „Zakupy w przedsiębiorstwie” (2016) „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”
Forma
wykład, case study, dyskusja.
Czas trwania
3 Seseje x 2 dni
Lokalizacja
Cena
Do uzgodnienia
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zdobyta wiedza
dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy: będą znali: zasady prowadzenia handlu zagranicznego, nowe uregulowania prawno-zwyczajowe, które mogą być wykorzystane do zabezpieczenia interesów firm słuchaczy w zawieranych umowach, uzyskają praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów na różnych rynkach, otrzymają praktyczne wskazówki, jak negocjować umowy z partnerem zagranicznym, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach, uzupełnią i uporządkują podstawową wiedzy o handlu z zagranicą, dokumentach, sposobach rozliczeń, bazach dostawy, źródłach poszukiwania i weryfikacji partnera, poznają najnowsze zmiany w procedurach transportowych i ubezpieczeniowych, nabędą umiejętności negocjowania z partnerami zagranicznymi z różnych krajów z uwzględnieniem specyfiki kulturowej i najskuteczniejszych taktyk negocjacyjnych.
Certyfikaty
Dyplom ukończenia Studium z wpisanym pełnym programem merytorycznym.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.