menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


PRZEPISY PRAWA KRAJOWEGO I UE W ZAKRESIE F-GAZÓW I SZWO Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRAWNYCH, M.IN. ZWIĄZANE Z CRO I BDS - szkolenie praktyczne

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Podczas tego praktycznego szkolenia uzyskasz informacje na temat przepisów prawa krajowego i UE w zakresie F-gazów i SZWO z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych, w tym m.in. obowiązków dotyczących operatorów urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i przeciwpożarowych zawierających substancje zubażające warstwę ozonową lub niektóre fluorowane gazy cieplarniane, w tym: - Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych (SZWO) albo co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC), - Bazy Danych Sprawozdań o ww. substancjach, Nawet jeśli tylko używasz takich urządzeń, ale także jeśli je produkujesz bądź prowadzisz obrót ww. substancjami lub zawierającymi je urządzeniami, albo prowadzisz serwis urządzeń, odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie ww. gazów - ta część szkolenia jest dla Ciebie. Dowiesz się m.in. o najnowszych, istotnych zmianach prawnych.
Wymagania wstępne
Brak
Program
Program szkolenia:
 1. Wprowadzenie.
 2. Aktualne, najważniejsze wymogi prawa UE i prawa krajowego (ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonowa oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z rozporządzeniami) w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową.
 3. Obowiązki operatorów i podmiotów w świetle obowiązujących przepisów oraz konkretne ich przykłady.
 4. Centralny Rejestr Operatorów (część praktyczna dla operatorów i serwisantów).
 5. Obowiązki sprawozdawcze (krajowe i UE).
 6. Baza Danych ze Sprawozdań (część praktyczna).
 7. Omówienie konkretnych przykładów, zastosowań przepisów.
 8. Planowane zmiany przepisów.
 9. Podsumowanie oraz dyskusja.
Prowadzący
1. Wieloletni ekspert w zakresie tworzenia przepisów prawa krajowego i prawa UE w zakresie ochrony środowiska. Specjalista w zakresie przepisów dotyczących branży chłodnictwa i klimatyzacji. Uznany wykładowca i prelegent na konferencjach/szkoleniach krajowych i międzynarodowych; 2. Ekspert w zakresie zarządzania i prowadzenia baz: Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) i Bazy Danych Sprawozdań (BDS), z doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu projektów modernizacyjnych baz danych. Od kilku lat prowadzi szkolenia i jest prelegentem na konferencjach poświęconych branży chłodnictwa i klimatyzacji.
Forma
Prezentacja multimedialna, omawianie przykładów/studia przypadków (case studies), dyskusja moderowana
Czas trwania
9,00-15,00
Termin / Lokalizacja
 1. 26.06.2024 / ON-LINE
Cena
690 zł netto (848,70 zł brutto) / Osobę
Zgłoszenie
PRZEPISY PRAWA KRAJOWEGO I UE W ZAKRESIE F-GAZÓW I SZWO Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRAWNYCH, M.IN. ZWIĄZANE Z CRO I BDS - szkolenie praktyczne
W cenę wliczono
Cena zawiera: *materiały szkoleniowe, *serwis kawowy (dotyczy udziału stacjonarnego), *lunch (dotyczy udziału stacjonarnego), *imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu, *możliwość konsultacji z Prowadzącymi przez godzinę bezpośrednio po szkoleniu, * możliwość e-mailowego zadawania pytań Prowadzącym przez 7 dni po zakończeniu szkolenia.
Zdobyta wiedza
Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć: * jakie obowiązki wynikają z krajowych i unijnych przepisów o SZWO i F-gazach oraz jakie są najnowsze zmiany prawne w tym zakresie?, * jakich urządzeń i systemów ppoż dotyczy baza CRO?, * jakich substancji/mieszanin zawartych w urządzeniach i systemach ppoż dot. obowiązek prowadzenia karty w bazie CRO oraz jakie są progi zawartości substancji, po których osiągnięciu należy prowadzić karty urządzeń?, * jakie informacje należy uwzględniać w kartach urządzeń i w kartach systemów ppoż.?, * jakie są obowiązki operatorów urządzeń zawierających f-gazy lub substancje kontrolowane dot. nadzoru nad tymi urządzeniami, * jakich podmiotów dotyczy obowiązek raportowania w ramach bazy BDS. Po tym szkoleniu będziesz umieć: * rejestrować się w bazie CRO/BDS, * zakładać karty urządzeń, * dokonywać poprawnie wpisów w kartach urządzeń, * przeliczać zawartość danego f-gazu lub mieszaniny f-gazów na ekwiwalent CO2.
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, z programem szkolenia oraz listą uzyskanych kompetencji
Organizator
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.