menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych.

Kategoria
ZARZĄDZANIE FINANSAMI
Typ szkolenia
zamknięte
Profil uczestników
Kadra zarządzająca przedsiębiorstw: dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, pracownicy działów analiz, kierownicy średniego szczebla, pracownicy banków, wszystkie osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe.
Wymagania wstępne
W trakcie zajęć mogą być przydatne kalkulatory.
Program

PROGRAM SZKOLENIA


1. Cel działalności przedsiębiorstwa.
 • Wartość przedsiębiorstwa jako syntetyczny miernik realizacji strategicznego celu finansowego przedsiębiorstwa.
 • Utrzymanie płynności jako wyraz realizacji operacyjnego celu funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 • Rola zarządzającego finansami w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
2. Planowanie i prognozowanie finansowe w przedsiębiorstwie.
 • Planowanie finansowe.
 • Prognozowanie zdarzeń gospodarczych.
 • Proste modele prognostyczne stosowane przy prognozowaniu danych finansowych.
3. Wartość pieniądza w czasie.
 • Wartość przyszła (procent składany).
 • Wartość obecna (dyskonto).
 • Płatność roczna (renta kapitałowa).
 • Renta wieczysta.
4. Metody oceny projektów inwestycyjnych i ich ograniczenia.
 • Zaktualizowana wartość netto – NPV.
 • Zdyskontowany okres zwrotu.
 • Wewnętrzna stopa zwrotu – IRR.
 • Średnia księgowa stopa zwrotu.
 • Indeks rentowności.
 • Przykład oceny opłacalności projektów inwestycyjnych przy zastosowaniu metod dyskontowych.
5. Ryzyko w decyzjach finansowych.

6. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa.

7. Określanie kosztu kapitału przedsiębiorstwa.
 • Metody określania kosztu kapitału.
 • Koszt kapitału własnego (model Gordona, model CAPM).
 • Koszt zadłużenia długoterminowego w formie obligacji.
 • Koszt zobowiązań krótkoterminowych.
 • Średni ważony koszt kapitału (WACC).
 • Mechanizm korzyści podatkowej.
8. Model progu rentowności i jego zastosowanie do podejmowania decyzji.

9. Dźwignia finansowa i operacyjna.

10. Optymalna struktura kapitałowa przedsiębiorstwa.
 • Model Millera-Modiglianiego.
 • Wpływ struktury kapitału na stopę zysku i poziom ryzyka.
 • Polityka dywidend.
11. Kryteria i procedury oceny zdolności kredytowej dłużników stosowane przez banki.
 • Rodzaje kredytów udzielanych przez banki.
 • Zasady stosowane przez wierzycieli przy udzielaniu kredytów lub pożyczek.
 • Niezbędna dokumentacja, jej weryfikacja i analiza.
 • Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.
 • Zasady realizacji umów kredytowych.
 • Spłata kredytu.


SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA GRUP JUŻ OD 5 OSÓB – JEŻELI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI REALIZACJĄ TEGO SZKOLENIA W SWOJEJ FIRMIE PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053
Prowadzący
dr Marek Nowak Doktor nauk ekonomicznych (SGH). Stypendysta Fulbrighta w ramach programu Master of International Business Studies, University of South Carolina, Columbia, USA. Zajmuje się problematyką szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw a w szczególności takimi zagadnieniami, jak: analiza sprawozdań finansowych, biznes plan, finanse dla niefinansistów, ocena projektów inwestycyjnych, ocena wiarygodności kontrahenta, rachunkowość zarządcza, ustalanie kosztu kapitału, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie kapitałem obrotowym, zarządzanie wartością firmy. Od ponad 25 lat prowadzi szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw a także dla kandydatów na biegłych rewidentów. Wieloletni współpracownik Związku Maklerów i Doradców gdzie prowadził zajęcia z analizy finansowej na kursach przygotowujących do zdania egzaminów na doradców inwestycyjnych. Autor licznych artykułów i opracowań z dziedziny finansów. Prelegent na konferencjach naukowych. Współpracował z wydawnictwem WIG Press w zakresie tłumaczenia książek z zakresu finansów przedsiębiorstw z języka angielskiego na język polski. Prowadził liczne projekty szkoleniowe między innymi dla: Anwil, Ball Packaging Europe Radomsko, Bosch Service, Citi Handlowy, Deloitte & Touche, Delphi, Frito Lay, General Motors Poland, GlaxoSmithKline, Imperial Tobacco, Kompania Piwowarska, Kostrzyn Paper, Kredyt Bank, Kronospan Mielec, Lentem, Metsa Tissue, Nationwide, Optex, Philip Morris, Philips Lighting Poland, Pliva Kraków, Polkomtel, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Polski Handel Spożywczy, PKN Orlen, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Real, Ruch, Siemens, Tesco Polska, Bakalland, Vattenfall, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.
Forma
Wykład, dyskusja z uczestnikami, rozwiązywanie praktycznych problemów.
Czas trwania
I DZIEŃ 10.00-10.05 - powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia 10.05-13.00 - pierwsza część szkolenia 13.00-14.00 - przerwa obiadowa 14.00-17.00 - druga część szkolenia II DZIEŃ 09.00-09.05 - powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia 09
Lokalizacja
Cena
1390
Zgłoszenie
Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych.
W cenę wliczono
Wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zdobyta wiedza
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z finansowymi aspektami procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz z metodami strategicznego zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie. Program szkolenia koncentruje się przede wszystkim na uświadomieniu uczestnikom konkretnych możliwości i ograniczeń jakie wiążą się ze stosowaniem metod oceny projektów inwestycyjnych, wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestowania kapitału oraz kosztu jego pozyskania. Nacisk został położony na interpretację wyników obliczeń i możliwości zastosowania w praktyce omawianych metod. Nabyta wiedza: poznanie podstawowych narzędzi i technik oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, ich zalet, wad i ograniczeń w stosowaniu praktycznym, poznanie metod ustalania kosztu kapitału. Nabyte umiejętności: po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć ocenić plany inwestycyjne w swoim przedsiębiorstwie pod kątem kryterium opłacalności, ustalić koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz zaproponować nowe możliwości zainwestowania bądź realokowania kapitału.
Certyfikaty
Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.