menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

Podatek akcyzowy jest najbardziej „techniczną” daniną ze wszystkich tytułów podatkowych w Polsce. Oznacza to, że poza wiedzą prawniczą, specjalizacja w zakresie tego podatku wymaga od profesjonalisty zgłębienia wielu dziedzin wiedzy/nauki, m.in. z zakresu chemii (np. zwolnienie dotyczące określonych wyrobów energetycznych zużywanych w procesie redukcji chemicznej), technologii żywienia (np. problematyka dotycząca opodatkowania akcyzą produkcji piwa, gdzie istotne są fazy tej produkcji, dodawane składniki, moment ich dodania, moment powstania piwa etc.), hodowli roślin (np. problematyka związana z opodatkowaniem akcyzą suszu tytoniowego).

 

Osoba zajmująca się akcyzą ma kontakt z przedstawicielami innych zawodów, chcąc rzetelnie wywiązać się z codziennych obowiązków. Przepisy akcyzowe są bowiem bardzo sformalizowane i w sposób niezwykle rygorystyczny (np. w postaci obowiązku zapłaty podatku z czterokrotnie wyższą stawką akcyzy) określają skutki popełnienia, często wydaje się, nieistotnych błędów natury formalnej.

 

Katalog wyrobów akcyzowych nie jest szeroki, jednak same przepisy dotyczą branż najbardziej dochodowych dla budżetu Państwa. Spółki produkujące te wyroby mają strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego i normalnego funkcjonowania państwa  (paliwa i energia elektryczna).

 

Wpływy z tytułu akcyzy stanowią drugie najbardziej dochodowe źródła finansowania budżetu państwa, zaraz po wpływach z tytułu VAT. Nie bez znaczenia również jest to, że akcyza podobnie zresztą jak VAT, jest podatkiem zharmonizowanym w UE. Przepisy w poszczególnych państwach członkowskich muszą więc implementować wiele postanowień dyrektyw unijnych nie różniąc się od siebie.

 

Z tego powodu niezwykle ważna jest analiza dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co pozwoli w sposób pełniejszych zidentyfikować krajowe nieprawidłowości legislacyjne.

 

Mając na uwadze ryzyko popełnienia błędu i daleko idące konsekwencje nie tylko materialne, lecz nawet karnoskarbowe lub karne, bez wątpienia zasadne wydaje się, aby osoby zarządzające i odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe w przedsiębiorstwie znały nie tylko podstawowe zasady związane z obrotem wyrobami akcyzowymi, lecz wciąż się doskonaliły i rozwijały w tej dziedziny.


Niezbędna jest więc wymiana informacji z osobami praktycznie zajmującymi się tym podatkiem, co pozwoli wymienić informacje, poglądy, zadać pytania, a także poznać aktualne problemy i najczęściej popełniane błędy przez konkurentów.

 

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest:

 • poznanie mechanizmów działania oraz podstawowych instytucji podatku akcyzowego,
 • poznanie aktualnych problemów praktycznych rozstrzyganych w wielu orzeczeniach polskich sądów administracyjnych, Trybunału w Luksemburgu oraz licznych interpretacjach urzędowych,
 • usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy w zakresie podatku akcyzowego oraz jej wzbogacenie o aspekty praktyczne,
 • przekazanie wiedzy na temat zasad stosowania procedur akcyzowych (przemieszczenie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz poza tą procedurą) oraz wymogów formalnych z tym związanych,
 • przekazanie Państwu podstawowej wiedzy dotyczącej obowiązków formalnych (rejestracyjnych, dokumentacyjnych i ewidencyjnych) związanych z bezpiecznym obrotem wyrobami akcyzowymi, a także ryzyk z tym związanych,
 • omówienie najnowszych zmian w zakresie tego podatku (zarówno tych już uchwalonych, jak i tych jeszcze procedowanych),
 • poznanie bieżących problemów w innych firmach z branży akcyzowej, na co pozwala warsztatowa formuła zajęć, zachęcająca uczestników do zadawania pytań i pozostawania aktywnym przez cały czas trwania zajęć.

Szkolenie kierujemy do:

 • osób prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych (wyroby energetyczne, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie, płyn do papierosów elektronicznych, energia elektryczna), jak i sprowadzających do Polski lub sprzedających samochody osobowe, od których nie została odprowadzona akcyza,
 • kadry zarządzającej firmami, o których mowa w pkt 1),
 • dyrektorów finansowych, doradców podatkowych, głównych księgowych w podmiotach, o których mowa w pkt 1),
 • pracowników księgowych oraz innych zajmujących się zagadnieniami z zakresu akcyzy,
 • osób zainteresowanych problematyką podatku akcyzowego.

W celu uzyskania pełnych informacji o tym szkoleniu zapraszamy na naszą stronę internetową:

https://www.jgt.pl/szkolenia,podatek-akcyzowy-acc.html

Można również wejść na stronę szkolenia klikając w tytuł szkolenia widoczny poniżej w sekcji ZGŁOSZENIE.

Termin / Lokalizacja
 1. 05.07.2024 / ONLINE / Warszawa
 2. 21.10.2024 / ONLINE / Warszawa
Cena
ONLINE 790 | Warszawa 940
Zgłoszenie
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.
Organizator
J.G.Training szkolenia specjalistyczne - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.