menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim po zmianach od 1 stycznia 2023 r. Implementacja dyrektywy towarowej i dyrektywy cyfrowej do polskich przepisów.

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
otwarte
Program

Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo prywatne międzynarodowe wdraża do polskiego prawa unijną dyrektywę cyfrową w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz dyrektywę towarową.

Nowelizacja przepisów wprowadza szereg zmian w zakresie rękojmi i gwarancji, w tym wprowadza hierarchię uprawnień konsumenta z tytułu rękojmi oraz wydłuża z 2 do 6 lat okres dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.

Znowelizowane przepisy weszły w życie 1 stycznia 2023 r.


Zasadniczym celem dyrektywy towarowej (SGD) jest ustanowienie w państwach członkowskich, w tym w Polsce, przepisów dotyczących niektórych wymagań w odniesieniu do umów sprzedaży zawieranych między przedsiębiorcami a konsumentami, w tym:

 • przepisów dotyczących tzw. zgodności zakupionych towarów z umową,
 • środków ochrony prawnej przysługujących konsumentowi w przypadku braku takiej zgodności (odpowiedzialność przedsiębiorcy za wady towaru wobec konsumenta – rękojmia i gwarancja konsumencka),
 • sposobów korzystania z tych środków (uprawnień przysługujących konsumentowi jako kupującemu), a także gwarancji handlowych.

Celem dyrektywy cyfrowej (DCD) jest natomiast wprowadzenie:

 • przepisów dotyczących zgodności tzw. treści cyfrowej (np. gry i programy komputerowe) lub usługi cyfrowej (np. e-mail, media społecznościowe, wyszukiwarki internetowe) z umową,
 • środków ochrony prawnej w przypadku braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową lub ich niedostarczenia konsumentowi
 • oraz sposobów korzystania z tych środków (np. aktualizacje oprogramowania),
 • a także przez ustanowienie przepisów dotyczących zgodności towarów z umową, środków ochrony (np. odpowiedzialność za wady programu komputerowego, plików).

Dotychczas kwestie dotyczące umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej nie były uregulowane w polskim prawie.

Implementacja powyższych dyrektyw nastąpiła w drodze wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2023 r. nowych przepisów do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Jednocześnie dokonano zmiany przepisów Kodeksu cywilnego regulujących rękojmię i gwarancję.


Celem szkolenia jest:

 • omówienie praw konsumentów,
 • szczegółowe omówienie obowiązków sprzedawców,
 • wskazanie, w jaki sposób prawa te przekładają się na praktyczne działania,
 • wskazanie, jak powinien postępować sprzedawca, by nie łamać przepisów i nie narażać się na kary,
 • omówienie zmian w zakresie rękojmi i gwarancji.

Korzyści dla uczestników w udziału w szkoleniu. Uczestnicy dowiedzą się:

 • jakie są zasady postępowania gdy towar jest wadliwy,
 • jaka jest różnica między rękojmią i gwarancją, co oznacza niezgodność towaru z umową
 • jakie uprawnienia przysługują nabywcom z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • jakie są sposoby wykonywana uprawnień przysługujących nabywcom,
 • jakie pułapki stosują sprzedawcy w treści umów w celu uniknięcia odpowiedzialności,
 • jakie są sposoby na uniknięcie pułapek w umowach i na co zwrócić szczególną uwagę w treści umów,
 • kiedy do umów sprzedaży zawartych przez przedsiębiorców w obrocie profesjonalnym (B2B) stosujemy przepisy o ochronie konsumenckiej,
 • czy można wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialność z tytułu wad rzeczy w sytuacji, gdy kupującym jest konsument albo przedsiębiorca.

Na szkoleniu wskażemy również na zmiany Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta, które weszły w życie 1 stycznia 2023 r., tj. przepisy implementujące dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady - tzw. dyrektywa cyfrowa oraz dyrektywa towarowa.

 

Zmiany te dotyczą przede wszystkim obrotu konsumenckiego (B2C) w zakresie rękojmi i gwarancji. Nowelizacja ma poprawić sytuację konsumentów przy zawieraniu umów z przedsiębiorcami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz umów sprzedaży zawartych między sprzedawcą a konsumentem.

 

Adresaci szkolenia:

 • osoby odpowiedzialne za sprzedaż lub zakupy w przedsiębiorstwie,
 • pracownicy działów handlowych i działów zamówień,
 • pracownicy działu obsługi klienta,
 • wszystkie osoby, które w swojej pracy spotykają się z problemami wynikającymi z realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji - zarówno po stronie sprzedawcy jak i po stronie nabywcy towarów i usług.

Metody szkoleniowe:

Zajęcia prowadzone są w oparciu o liczne przykłady. Kameralna grupa stwarza możliwości konsultowania się z wykładowcą i analizowania przypadków z własnej praktyki zawodowej.'

 

W celu uzyskania pełnych informacji o tym szkoleniu zapraszamy na naszą stronę internetową:

https://www.jgt.pl/szkolenia,reklamacje-rew.html

Można również wejść na stronę szkolenia klikając w tytuł szkolenia widoczny poniżej w sekcji ZGŁOSZENIE.

Termin / Lokalizacja
 1. 09.09.2024 / ONLINE / Warszawa (09-10.09)
 2. 18.11.2024 / ONLINE / Warszawa (18-19.11)
Cena
ONLINE 1490 | Warszawa 1790
Zgłoszenie
Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim po zmianach od 1 stycznia 2023 r. Implementacja dyrektywy towarowej i dyrektywy cyfrowej do polskich przepisów.
Organizator
J.G.Training szkolenia specjalistyczne - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.