menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Środki trwałe w aspekcie bilansowym i podatkowym – ważne zmiany

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
dowolny
Wymagania wstępne
brak
Program

Środki trwałe                                                                               

 

1. Nowe definicje w zakresie środków trwałych,

2. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały:

    - specyfikacja warunków, których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za   

      środek trwały,

    - postać środka trwałego,

    - okres ekonomicznej użyteczności,

    - kompletność i zdatność do użytkowania,

    - przeznaczenie na własne potrzeby jednostki,

    - wartość istotna (dolna granica wartości) środka trwałego.

3.   Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych:

    - ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych,

    - szczególne kryteria tworzenia obiektów sieciowych środków trwałych,

4.   Wartość początkowa środka trwałego,

5.   Ustalanie ceny nabycia lub jej odpowiednika na potrzeby wyceny początkowej

      środka trwałego,

6.   Ustalenie kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej

      środka trwałego,

7.   Koszty i przychody finansowania wewnętrznego,

8.   Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego (ulepszenia,

      nakłady na bieżącą eksploatację),

9.   Amortyzacja środka trwałego (metody, stawki, sezonowość odpisy amortyzacyjne

      zbiorcze),

10. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego (sprzedaż, likwidacja, odłączenie,

      przekwalifikowanie, wymiana),

11.   Dokumentacja obrotu w zakresie środków trwałych,

12.   Specyfikacja inwentaryzacji,

13.   Prezentacja i ujawnienie informacji na temat środków trwałych.

 Inwentaryzacja 2017

z uwzględnieniem stanowiska nr 2 z 28 lipca 2016r.

Komitetu w sprawie inwentaryzacji droga spisu z natury

 

 

Podstawy prawne inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych                    oraz w pozostałych jednostkach.

 

Zasady inwentaryzacji;

-        terminy i częstotliwość,

-        metody i formy inwentaryzacji,

-        etapy inwentaryzacji,

-        wycena składników objętych inwentaryzacja.

 

Inwentaryzacja poprzez spis z natury;

-        organizacja spisu z natury,

-        etapy i przebieg spisu z natury,

 

Pozostałe metody inwentaryzacji;

-        inwentaryzacja składników majątku poprzez uzgodnienie sald,

-        weryfikacja z dokumentami.

 

Ustalenie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych;

-        rodzaje różnic inwentaryzacyjnych i zasady ich rozliczenia,

-        ewidencja i rozliczeni różnic inwentaryzacyjnych.

 

Dokumentacja związana z inwentaryzacja;

-        dokumentowanie czynności inwentaryzacyjnych,

-        instrukcja inwentaryzacyjna i jej zakres oraz błędy popełnione przy jej konstruowaniu,

-        pozostała dokumentacja czynności inwetaryzacyjnych,

-        protokoły z rozliczenia inwentaryzacji.

 

Odpowiedzialność w zakresie inwentaryzacji;

-        odpowiedzialność pracownicza,

-        odpowiedzialność kierownika jednostki.

 

Cel i zakres stanowiska.

 

Przygotowanie i organizacja inwentaryzacji drogą spisu  z natury;

           -  osoby przeprowadzające inwentaryzację (komisja i zespoły spisowe),

           - inwentaryzacja realizowana przez podmiot zewnętrzny,

10. Dokumentacja związana z przygotowaniem inwentaryzacji zapasów

           (zarządzenie, plan sytuacyjny, harmonogram, instrukcja).

 

 Organizacyjne przygotowanie inwentaryzacji zapasów

      (pola spisowe, przygotowanie zapasów do spisu).

 

 Przebieg inwentaryzacji zapasów droga spisu z natury:

- rozpoczęcie spisu,

- technika spisu z natury (pomiar i jednostka pomiaru, spis zapasów                          

  w opakowaniach zbiorczych, spis zapasu materiałów sypkich, złomu i innych

  trudno mierzalnych składników, spis zapasów w zautomatyzowanych

  magazynach wysokiego składowania , spis zapasów obcych oraz spis zapasów

  w razie nieprzerywania działalności) 

- udokumentowanie spisu z natury (arkusz spisowy, trwałość zapisów).

 

 Inwentaryzacja zapasów – wymagania informatyczne.

 

 Kontrola przebiegu i dokumentów spisu z natury (kontrolerzy spisu, udział

           biegłego rewidenta w spisie).

 

 Zakończenie spisu.

 

 Inwentaryzacja ciągła.

 

 Rozliczenie inwentaryzacji

(wycena, ustalenie różnic, wyjaśnienie i rozliczenie różnic).

 

 Ujęcie rozliczenia inwentaryzacji w księgach rachunkowych.

 

 Archiwizacja dokumentów inwentaryzacyjnych.

 

 

 

Prowadzący
Ilona Bienias, Iwona Lewandowska
Forma
wykład
Czas trwania
12 / 14 godzin
Termin / Lokalizacja
  1. 07.12.2017 / Ciechocinek
  2. 12.12.2017 / Zakopane
Cena
1590 PLN netto Ciechocinek 3 dni; 1790 PLN netto Zakopane 4 dni
Zgłoszenie
Środki trwałe w aspekcie bilansowym i podatkowym – ważne zmiany
W cenę wliczono
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, 2 noclegi w hotelu w pokojach 2-osobowych, pełne wyżywienie
Certyfikaty
TAK
Organizator
Inter-Framax - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

  1. zadaj pytanie dotyczące szkolenia