menu Polecamy Newsletter Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zamówienia publiczne na roboty budowlane w 2017 r.

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
brak
Program
1. Wprowadzenie - specyfika zamówień na wykonanie oraz zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego - nowe obowiązki zamawiającego dot. powołania zespołu do nadzoru realizacji zamówienia
2. Definicje, określenie i opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
- definicje robót budowlanych wg ustawy pzp i prawa budowlanego oraz ich praktyczne znaczenie
- dodatkowe elementy opisu: wymagania dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, aspekty społeczne, oznakowanie (etykieta)
- łączenie i dzielenie zamówienia na części, nowe obowiązki i ograniczenia
3. Zasady określenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, planowanych kosztów oraz kwoty środków jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- orientacyjna wartość zamówienia w planie postępowań o udzielenie zamówień
4. Podwykonawstwo w zamówieniach na roboty budowlane
- wymagane zapisy w SIWZ
- uwarunkowania dotyczące możliwości powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom
- podwykonawstwo a korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
5. Akualne zasady stosowania kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty
- definicja najkorzystniejszej oferty
- kryterium ceny lub kosztów
- kryterium kosztu określane z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia
- organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia jako kryterium w zamówieniach na wykonanie lub zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
6. Badanie i ocena ofert: sprawdzanie i poprawianie kalkulacji ceny
- opis sposobu obliczenia ceny, zasady stosowania kosztorysów jako formy kalkulacji ceny oferty
- rażąco niska cena lub koszt lub ich istotnych części składowych
7. Umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane
- istotne postanowienia i zasady wprowadzania zmian,
- zmiany dotyczące zamawiania dodatkowych robót budowlanych,
- formy wynagrodzenia i zasady rozliczania robót,
- bezpośrednia zapłata podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
- kary umowne.
8. Dyskusja i konsultacje
Prowadzący
Mgr inż. Andrzej Warwas - wykładowca (od 1994 r.) na szkoleniach w zakresie tematyki zamówień publicznych na roboty budowlane, umów i rozliczeń, kosztorysowania, przygotowania i organizacji budowlanego procesu inwestycyjnego, autor publikacji książkowych i artykułów w czasopismach fachowych nt. budowlanego procesu inwestycyjnego, zamówień publicznych oraz umów, rozliczeń i kosztorysowania w budownictwie, trener i arbiter z byłej listy Prezesa UZP, były dyrektor Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstwa Infrastruktury, autor wielu ekspertyz i opinii dotyczących opracowań i procedur udzielania zamówień publicznych, współautor przepisów prawnych dot. zamówień publicznych na roboty budowlane.
Forma
szkolenie otwarte
Czas trwania
9.30-14.30
Termin / Lokalizacja
  1. 22.11.2017 / Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72
Cena
560 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
Zamówienia publiczne na roboty budowlane w 2017 r.
W cenę wliczono
Cena zawiera: - uczestnictwo w szkoleniu - ponad 6 godzin dydaktycznych, - materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze, - dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia, - serwis kawowy, - poczęstunek Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest omówienie i wyjaśnienie najważniejszych problemów specyficznych dla udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem obligatoryjnych i fakultatywnych zmian wynikających z nowelizacji ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r.
Certyfikaty
certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
Ośrodek Edukacyjny Forum Szczecin Anna Hoffmann - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj


Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Treść zapytania
Anti-spam

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.