Newsletter Nowe szkolenia
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - CERTYFIKOWANY KURS

Kategoria
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Typ szkolenia
otwarte
Program

Cel kursu: Kurs dedykowany jest wszystkim pracującym lub zainteresowanym pracą w obszarze tzw. "miękkiego" HR. Przekrojowy charakter szkolenia pozwala na zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu współczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Należą do nich planowanie rozwoju pracowników, tworzenie profili kompetencyjnych, ocena pracy, zarządzanie szkoleniami oraz rekrutacja i selekcja zawodowa.

Korzyści ze szkolenia: Dzięki metodom aktywnym zawartym w szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności wykorzystania w/w narzędzi w swojej pracy.

Forma zajęć: wykład, krótkie prezentacje, dyskusje, praca w zespołach, burza mózgów.

 

09-10, 16-17.12.2013 - zajęcia w poniedziałki i wtorki, Warszawa


 

PROGRAM KURSU:

1.      Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji.

 • Sposoby wzmacniania pozycji działu zasobów ludzkich.
 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.
 • Organizacja ucząca się w podnoszeniu konkurencyjności firmy.

2.      Zarządzanie rozwojem pracowników.

 • Definiowanie luki kompetencyjnej i dobór metod jej niwelowania na miarę możliwości organizacji.
 • Właściwe działania HR na różnych etapach rozwoju zawodowego pracownika.
 • Zarządzanie talentami – narzędzia i najlepsze praktyki.
 • Budowanie ścieżek karier – księga sukcesorów, kwalifikacji, kadry kierowniczej, macierze transakcyjne.
 • Coaching i mentoring – definicje i zasady stosowania.
 • Ośrodek rozwoju (Development Centre).

3.      Budowanie systemów kompetencyjnych.

 • Cele, zalety i wady systemów.
 • Kompetencje a kwalifikacje i kapitał ludzki.
 • Definiowanie kompetencji – wskaźniki behawioralne, poziomy spełnienia.
 • Najlepsze praktyki we wdrażaniu modeli kompetencyjnych.

4.       Rekrutacja i selekcja.

 • Sporządzanie opisu stanowiska pracy – metodologia, specyfikacja kompetencji, standaryzacja itp.
 • Wybrane metody selekcyjne: trafność i dobór narzędzi, korzyści i zagrożenia: wywiadów kompetencyjnych; testów i kwestionariuszy; ośrodków oceny (AC); analizy CV i referencji.
 • Przeprowadzanie wywiadu kompetencyjnego – zadawanie pytań behawioralnych
  i wnioskowanie o kompetencjach.
 • Metodologia ośrodków oceny (Assessment Cenrtre) – zasady tworzenia symulacji oraz przeprowadzania oceny.

5.      Ocena okresowa pracowników.

 • Skale ocen: absolutne i relatywne – porównanie i zastosowania.
 • Tworzenie arkuszy ocen – przykłady najlepszych praktyk.
 • Narzędzia zwiększające obiektywizm oceniania.
 • Standardy przeprowadzania rozmowy okresowej z pracownikiem.
 • Ocena 360° – zasady tworzenia oceny i warunki zastosowania.
 • Wyznaczanie kompetencji do rozwoju.
 • Ocena okresowa, a polityka wynagrodzeń.

6.      Zarządzanie szkoleniami.

 • Definicja - prezentacja, dyskusja.
 • Stosunek do szkoleń w firmach – analiza polityki szkoleniowej.
 • Badanie potrzeb szkoleniowych – metodologia.
 • Funkcje szkoleniowe i metody szkoleniowe – prezentacja, dyskusja.
 • Metody badania efektywności szkoleń – prezentacja, przykłady, ćwiczenia.
 • Tworzenie planu szkoleń (strategia firmy a plan szkoleń, tworzenie budżetu, realizacja
  i monitoring).
 • Procedura szkoleniowa – elementy i korzyści.
 • Współpraca z firmami szkoleniowymi – dyskusja.

 

Więcej informacji na: www.dom-wiedzy.pl

Prowadzący
Maria PŁUCIENNIK Psycholog biznesu, trener i praktyk zarządzania, trener trenerów i kotrener treningu interpersonalnego w oparciu o proces grupowy. Posiada zaświadczenia I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz superwizora treningu interpersonalnego. Zarządza zespołami doradców HR, specjalistów trenerów i asesorów w ramach projektów szkoleniowych oraz rekrutacyjnych dla wielu międzynarodowych organizacji i instytucji państwowych. Prowadzi wykłady oraz wystąpienia w ramach ogólnopolskich konferencji z zakresu nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Publikuje dla E-consulting Agencja Marketingowa, Beck Info Biznes oraz Personel i Zarządzanie. Zapewnia najwyższe standardy pracy zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz wymogami biznesu. Zajęcia przeprowadza w sposób dynamiczny, atrakcyjny i efektywny, łącząc w zróżnicowanych formach pracy potrzeby indywidualne i grupowe.
Forma
Wykład, krótkie prezentacje, dyskusje, praca w zespołach, burza mózgów.
Czas trwania
4 dni
Lokalizacja
Cena
1900 PLN + 23% VAT (zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych).
W cenę wliczono
Cena obejmuje: uczestnictwo w wykładach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, egzamin, certyfikat ukończenia.
Organizator
DOM WIEDZY SP. Z O.O. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj


Zadaj pytanie dotyczące szkolenia

Twoje dane

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Treść zapytania
Anti-spam

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym, przepraszamy za kłopot.