menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Jak spełnić najważniejsze obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami, w tym odpadami poużytkowymi

Kategoria
BRANŻOWE
Typ szkolenia
otwarte
Program


Zapraszamy na szkolenie, udział w którym pozwoli na pogłębienie i rozszerzenie wiedzy w zakresie prawidłowej realizacji przepisów dotyczących gospodarowania odpadami, w tym odpadami poużytkowymi.

W przypadku zmian przepisów program szkolenia będzie na bieżąco aktualizowany.


Gospodarka odpadami – wytwarzanie, magazynowanie, zbieranie, transport i przetwarzanie. Omówienie podstawowych obowiązków i najnowszych zmian z uwzględnieniem orzecznictwa sądów

 1. Co jest a co nie jest odpadem – zakres zastosowania ustawy o odpadach

 2. Zasady klasyfikacji odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych

 3. Klasyfikacja odpadów jako odpadów komunalnych i konsekwencje z tego wynikające

 4. Produkt uboczny – procedura wystąpienia o stwierdzenie uznania za produkt uboczny pozostałości z procesu produkcyjnego, przykłady pozostałości uznanych za produkty uboczne

 5. Utrata statusu odpadów – kryteria wskazujące, kiedy odpad przestaje być odpadem. Określenie w zezwoleniu na przetwarzanie utraty statusu odpadów

 6. Podmioty obowiązane w gospodarce odpadami – wytwórca i posiadacz odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w gospodarce odpadami

 7. Zasady ogólne gospodarki odpadami – hierarchia sposobów postępowania z odpadami

 8. Zbieranie odpadów oraz ich segregowanie – obowiązki w tym zakresie

 9. Zasady magazynowania odpadów:
  • wizyjny system monitoringu odpadów,
  • organizacja magazynów odpadów, w tym znakowanie odpadów i miejsc magazynowania – rozporządzenie Ministra Klimatu z 2020 r. określającego szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów,
  • magazyn odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
  • czas magazynowania odpadów.

 10. Zasady transportu odpadów

 11. Przetwarzanie odpadów – procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów

 12. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z ustawy o odpadach:
  • podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów,
  • zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady,
  • umowy dotyczące odpowiedzialności za odpady.

 13. Usuwanie odpadów z miejsc na to nieprzeznaczonych

 14. Podstawowe wymagania w zakresie decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami oraz zasad ich wydawania, w tym:
  • dostosowanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami do nowych wymagań; okresy przejściowe,
  • podstawy prawne decyzji oraz zakres przedmiotowy decyzji,
  • organy właściwe do wydania decyzji i opiniujące wydanie decyzji,
  • wniosek o wydanie decyzji i treść decyzji,
  • wymóg posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • możliwości odmowy wydania decyzji, również ze względu na wcześniejsze niewłaściwe gospodarowanie odpadami,
  • cofnięcie i ograniczenia decyzji,
  • uprzednia kontrola przed wydaniem zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
  • zabezpieczenie finansowe.

 15. Rejestracja w BDO w zakresie wytwarzania, przetwarzania, zbierania i transportu odpadów

 16. Podstawowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej

 17. Konsekwencje za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonanie przepisów – administracyjne kary pieniężne, wykroczenia oraz przestępstwa w zakresie niewłaściwego gospodarowania odpadami

 18. Konsultacje, dyskusja


Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – obecny stan prawny oraz planowane zmiany

Część I

 1. Prawo UE – Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

 2. Podstawowe definicji określone w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – odpady opakowaniowe, import, wewnątrzwspólnotowe  nabycie produktów w opakowaniach, wprowadzenie do obrotu itp.

 3. Opakowania – definicja oraz przykładowy zakres wyrobów spełniających definicję opakowania

 4. Opłata recyklingowa – torby na zakupy z tworzywa sztucznego, w tym m.in.:
  • zakres toreb objętych opłatą,
  • wyłączenia,
  • przekazanie opłaty recyklingowej do urzędu marszałkowskiego.

 5. Wymagania zasadnicze dla opakowań

 6. Oznakowanie opakowań – wymagania, wzory, oznakowania branżowe

 7. Zakres podmiotów objętych przepisami ustawy

 8. Możliwość skorzystania ze zwolnienia z części ustawowych obowiązków – pomoc de minimis

 9. Wprowadzenia do obrotu – daty wprowadzenia do obrotu, bilansowanie wprowadzanych i wywożonych z kraju opakowań

 10. Obowiązki wprowadzających produkty w opakowaniach, w tym m.in.:
  • sposoby realizacji ustawowych obowiązków:
  • samodzielna realizacja przepisów ustawy w praktyce,
  • organizacja odzysku opakowań – zasady współpracy przedsiębiorcy z organizacją odzysku,
  • porozumienia izb gospodarczych z marszałkami województw,
  • wymagane poziomy recyklingu w zależności od wybranego sposobu realizacji ustawowych obowiązków.

 11. Działanie organizacji odzysku opakowań, w tym rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych

 12. Obowiązki prowadzących jednostki handlowe

 13. Rozliczanie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – sposoby realizacji obowiązków:
  • nowa definicja opakowania wielomateriałowego,
  • zakres substancji i mieszanin niebezpiecznych traktowanych jako środki niebezpieczne,
  • samodzielne zapewnienie recyklingu – tworzenie sieci zbierania odpadów opakowaniowych, w tym najczęstsze przypadki wyboru tego rozwiązania oraz  ograniczenia jego zastosowania,
  • porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – zasady tworzenia, cele, nadzór itp.,
  • wymagane poziomy recyklingu w zależności od wyboru sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
  • odpowiedzialność za wykonane obowiązki.

 14. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie recyklingu i nowe zasady jej wystawiania

 15. Obowiązek uwzględniania przez organizacje odzysku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych w uzyskanym poziomie recyklingu

 16. Audyt przedsiębiorców prowadzących recykling odpadów opakowaniowych – zakres podlegania audytowi

 17. Publiczne kampanie edukacyjne:
  • obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku opakowań,
  • możliwe sposoby realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

 18. Jednostkowe stawki opłat produktowych

 19. Sprawozdania o opakowaniach i odpadach opakowaniowych


Część II

 1. Planowane zmiany przepisów w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych – ROP:
  • odrębne rozliczanie opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz pozostałych,
  • opłata opakowaniowa,
  • współpraca wprowadzających z organizacjami odpowiedzialności producenta – wynagrodzenie dla organizacji oraz rozliczanie poziomu recyklingu,
  • zasady prowadzenia działalności przez organizacje odpowiedzialności producenta,
  • samodzielne wykonywanie ustawowych obowiązków,
  • nowe zasady wystawiania dokumentów DPR,
  • obowiązkowy udział recyklatu w opakowaniach.


Ustawa o bateriach i akumulatorach

 1. Najważniejsze definicje:
  • bateria i akumulator, podział baterii i akumulatorów na kategorie,
  • wprowadzenie do obrotu, wprowadzający baterie i akumulatory,
  • pośrednik w wykonywaniu obowiązków.

 2. Wymagania dotyczące baterii i akumulatorów

 3. Obowiązki wprowadzającego baterie i akumulatory – sposoby realizacji ustawowych obowiązków

 4. Publiczne kampanie edukacyjne

 5. Instrumenty finansowe stymulujące osiąganie założonych celów – opłata depozytowa, opłata na edukację, opłata produktowa


Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 1. Ustawowe definicje, w tym m.in.:
  • sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, producent,
  • wprowadzenie do obrotu, udostępnianie na rynku.

 2. Zakres sprzętu podlegającego ustawie

 3. Zasady rozliczania sprzętu przywiezionego do kraju w przypadku wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela

 4. Zwolnienie niektórych przedsiębiorców z części obowiązków – pomoc de minimis

 5. Poziomy zbierania – sposób obliczania poziomów

 6. Poziomy odzysku i recyklingu zużytego sprzętu – zasady obliczania

 7. Współpraca przedsiębiorców z organizacjami odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego – zwiększenie odpowiedzialności wprowadzającego

 8. Obowiązki nałożone na sprzedawców w zakresie zbierania zużytego sprzętu

 9. Audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania

Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
1. Radca prawny, pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, specjalizujący się w zakresie przepisów i wymagań dotyczących gospodarki odpadami. Trener z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” przy Uniwersytecie Łódzkim. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu regulacji prawnych z sektora gospodarki odpadami, współautor Komentarza do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 2. Ekspert w zakresie gospodarki odpadami. Wieloletni pracownik administracji centralnej, współuczestniczył w pracach legislacyjnych przy tworzeniu przepisów dotyczących zagospodarowania odpadów, w tym w szczególności odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Autor publikacji z zakresu zagospodarowania odpadów. Wieloletni szkoleniowiec łączący w ramach prowadzonych szkoleń teorię i praktykę.
Forma
wykłady, konsultacje, dyskusja
Czas trwania
18 godzin akademickich
Termin / Lokalizacja
 1. 04.10.2022 / Zakopane
Cena
2150 zł netto; 2050 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1 – osobowego – 300 zł netto (ograniczona ilość miejsc).
Zgłoszenie
Jak spełnić najważniejsze obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami, w tym odpadami poużytkowymi
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu. Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
Certyfikaty
zaświadczenie uczestnictwa
Organizator
AMG Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.