menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Certyfikowany Szef Biura Zarządu i Rady Nadzorczej (zarząd, rada nadzorcza, obsługa organów spółki)

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Do uczestnictwa zapraszamy: – Dyrektorów, Szefów, Kierowników Biur Zarządu – Specjalistów – Sekretarzy Zarządu, Sekretarzy Rady Nadzorczej – Asystentów Zarządu – Pracowników z departamentów organizacyjnych, obsługi władz spółki,obsługi spółki, departamentów zarządu.
Wymagania wstępne
Brak
Program
Dzień I, (9:00 – 16:00)
9:00 – 10:30
Dyrektor Biura Zarządu oraz Rady Nadzorczej

– rola oraz pozycja w spółce, rola pasywna Dyrektora BZiRN, rola aktywna Dyrektora BZiRN
– kto może (a kto nie) być członkiem Zarządu / Rady Nadzorczej
– kiedy wygasa mandat członka Zarządu / Rady Nadzorczej
– jak skutecznie złożyć rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie / Radzie Nadzorczej
– skutki nieprawidłowego (sensu largo) składu Zarządu / Rady Nadzorczej
Prowadzący: Dagmara Błaszkiewicz, Radca Prawny, Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partners
Przerwa 10:30 – 10:40
10.40 – 12:10 Organizacja pracy Zarządu cz. 1

– praktyczny podział funkcji, zaangażowanie czasowe i pożądana aktywność członków organów spółki
– podział zadań w ramach Zarządu oznacza podział odpowiedzialności?
– zwoływanie posiedzeń Zarządów, czyli kto, w jakim terminie, w jaki sposób oraz jakiej formie
– prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu zarządu
– sposoby odbywania posiedzeń Zarządów
– co powinno znaleźć się w protokole z posiedzenia, czyli kto jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołu, w jakiej formie powinien zostać sporządzony, gdzie powinien zostać złożony protokół, a także kto ma prawo uzyskać wgląd
– uchwały zarządu (tryb i sposób podejmowania)
Prowadzący: Łukasz Sieczka, Radca Prawny, Partner Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partners
przerwa 12:10 – 12:40
12.40 – 14:10 Organizacja pracy Zarządu cz. 2

– prowadzenie spraw w spółce akcyjnej oraz spółce z o. o. – kiedy można działać bez uchwały
– umowy z członkami Zarządu – kto zawiera, w jakim trybie, czego się wystrzegać
– kiedy i na jak długo można zawiesić członka Zarządu w pełnieniu funkcji
– czy menadżer może się mylić? – rzecz o odpowiedzialności za podejmowanie ryzyka biznesowego
– jak wobec konfliktu / groźby wrogiego przejęcia powinno działać biuro Zarządu
– nowe przesłanki ogłoszenia upadłości, które obowiązują od 1.1.2016 r. – co należy wiedzieć?
Przerwa 14:10 – 14:20
14:20 – 16:00
Sprawowanie funkcji przez Radę Nadzorczą
– zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej
– sposoby odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej oraz tryby podejmowania uchwał – posiedzenia a nowe technologie
– optymalny skład Rady Nadzorczej – law in action (wiedza, doświadczenie, „relacyjność”, reputacja)
– efektywny podział funkcji – kto ma być przewodniczącym / sekretarzem
– zaangażowanie czasowe członka Rady Nadzorczej w jej prace (z uwzględnieniem Dobrych Praktyk GPW i NewConnect)
– jaka jest pożądana aktywność członków Rady Nadzorczej poza posiedzeniami?
– Komitet audytu, Komitet wynagrodzeń, Komitet strategii, Komitet ładu korporacyjnego, Komitet ds. CSR i inne
– jak praktycznie zorganizować pracę komitetów? – zadania, obowiązki, kwalifikacje i skład
– modele wynagradzania członków Rad Nadzorczych (przegląd wynagrodzeń)
– zasady zwrotu kosztów ponoszonych przez członków Rad Nadzorczych w związku z jej pracami
– Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 obowiązujące od 01.07.2021
Prowadzący: Dariusz Kulgawczuk, Partner, Radca prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partners
DZIEŃ II (9:00 – 16:00)
9:00 – 11:30
Obrady zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia
– od decyzji o zwołaniu zgromadzenia do otwarcia jego obrad
– kto decyduje czy dany podmiot może wejść na salę obrad?
– niespodziewani goście, czyli wspólnicy / akcjonariusze nie wpisani do księgi udziałów / księgi akcyjnej, czy nieujawnieni w wykazie z KDPW – dlaczego wyganiać rozważnie
– pełnomocnictwa „zbyt szerokie” by mogły być ważne
– rola przewodniczącego zgromadzenia i kto nim może być
– co w praktyce oznacza tajne głosowanie
– notariuszy dwóch (lub więcej)
– pytania zgłaszane w trakcie zgromadzenia – czy odpowiadać?
– rejestracja przebiegu zgromadzenia, czyli dokument sensacyjny
– trudne sprawy – case study
Prowadzący: Karol Szymański, Partner Zarządzający, Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partners
11:30 – 12:30
Organizacja współpracy w grupie kapitałowej
– zasady wymiany informacji w ramach grupy kapitałowej
– dostęp do informacji o spółkach akcyjnych, spółkach z o.o. oraz spółkach publicznych
– formalne sposoby optymalnej organizacji holdingu
– czy spółka córka może powiedzieć matce ile zarabia jej menadżer – rzecz o tajemnicy przedsiębiorstwa w grupie kapitałowej
Prowadzący: Karolina Kobojek, Aplikant adwokacki, Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partners
przerwa 12:30 – 13:00
Przepisy ogólne dotyczące formy czynności prawnej

– forma ustna i pisemna
– forma pisemna pod rygorem nieważności
-formy szczególne: pisemna z podpisami poświadczonymi notarialnie, notarialna
– forma pisemna z datą pewną
– oświadczenie woli np.: rezygnacja z mandatu
Przedstawicielstwo
– przedstawicielstwo ustawowe
– pełnomocnictwo
– rodzaje pełnomocnictwa
– forma pełnomocnictwa
– pełnomocnik w spółce, jak zarząd udziela pełnomocnictwa
– prokura, zakres, rodzaje
– różnice: prokura a pełnomocnictwo
Wewnętrzne akty prawne
– spółka jako osoba prawna, ustawowy wymóg sporządzenia statutu/umowy
– przepisy ustawy bezwzględnie obowiązujące i o charakterze dyspozytywnym – znaczenie statutu/umowy
– kiedy ważność czynności prawnej zależy od zgody organu spółki
– uchwały zmieniające statut/umowę spółki
– zgłoszenie zmiany statutu/umowy do KRS
– wpisy o charakterze konstytutywnym, deklaratoryjnym
– teksty jednolite – obowiązek zgłoszenia
Pozostałe wewnętrzne akty prawne, dokumentacja spółki
– regulaminy zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia/zw
– zasadnicze błędy regulaminu
– uchwały zarządu i rady nadzorczej
– tryb i sposób podejmowania uchwał
– protokoły z posiedzenia zarządu i rady nadzorczej
– zdania odrębne
– większość bezwzględna , zwykła , kwalifikowana, kworum
– mobilny tryb podejmowania uchwał
– oznaczenie pism – kiedy spółce grozi grzywna
– aktualna lista wspólników składana do sądu
– rejestr akcjonariuszy
Omówienie wybranego orzecznictwa
Prowadzący: Anna Kowalik, Radca Prawny, Ministerstwo Aktywów Państwowych 
Prowadzący
Anna Kowalik - Radca prawny w Ministerstwie Aktywów Państwowych Dagmara Błaszkiewicz - Radca prawny, Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partners Karol Szymański - Wiceprezes zarządu, Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partners Łukasz Sieczka - Radca prawny, Partner Kancelarii RKKW-KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partners Dariusz Kulgawczuk - Radca Prawny, Partner Kancelarii RKKW– KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partners Karolina Kobojek - Aplikant adwokacki, Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partners
Forma
szkolenie on-line TEAMS
Czas trwania
2 dni
Lokalizacja
Cena
1895 zł netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Certyfikowany Szef Biura Zarządu i Rady Nadzorczej (zarząd, rada nadzorcza, obsługa organów spółki)
W cenę wliczono
Udział w szkoleniu on-line, dostęp do platformy, materiały szkoleniowe i certyfikat w pdf
Zdobyta wiedza
W trakcie szkolenia m.in. omówiony będzie projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) wprowadzający w Polsce tzw. prawo koncernowe, omówione zostaną zmiany w zakresie np. wzmocnienia rad nadzorczych w spółkach oraz prawnego uregulowania działalności holdingów. Najważniejsze zagadnienia: – Przepisy ogólne dotyczące formy czynności prawnej – Przedstawicielstwo – Wewnętrzne akty prawne – Dokumentacja spółki – Wybrane orzecznictwo – Dyrektor Biura Zarządu oraz Rady Nadzorczej – Organizacja pracy Zarządu – Sprawowanie funkcji przez Radę Nadzorczą – Obrady zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia – Organizacja współpracy w grupie kapitałowej
Certyfikaty
Certyfikat Kancelarii RKKW i CGE
Organizator
Certified Global Education Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.