menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Twarde negocjacje zakupowe

Kategoria
NEGOCJACJE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie Twarde negocjacje zakupowe adresowane jest do: Program polecamy kadrze kierowniczej i specjalistom działów zakupów i logistyki, importu, inwestycji, przetargów, projektów.
Wymagania wstępne
Brak wymagań.
Program

Rola działów zakupów 
 • Funkcja zakupów i inwestycji w przedsiębiorstwie, czy tylko redukcja kosztów?
 • Innowacja i Integracja. Dział zakupów w walce o konkurencyjność przedsiębiorstwa.
 • Strategia zakupowa przedsiębiorstwa. Cele w negocjacjach z dostawcami.
 • Negocjacje, a kategorie zakupowe Direct i Indirect. Zakupy operacyjne / taktyczne / strategiczne.
 • Narzędzia i dźwignie zakupowe wspierające prowadzenie negocjacji.

Konsolidacja potrzeb. Procedury. Analiza rynku i dostawców. Zarządzanie popytem. TCO i CBD. E-narzędzia. Budowanie relacji z Dostawcami.  Outsorcing. Grupy zakupowe. Finansowanie przez Dostawców. Partnerstwo z Dostawcami.

Siła i efektywność kupca
 • Predyspozycje osobowościowe wspierające skuteczność prowadzenia negocjacji zakupowych. Kim jesteś w negocjacjach? Siła negocjacyjna, co to takiego i jak można ją zwiększyć? Mocne i słabe strony. Autodiagnoza Indywidualnego Stylu Negocjacyjnego.
 • Postawy, a efektywność biznesowa Kupca. Co sprzyja osiąganiu sukcesu w negocjacjach? Jak najlepsi Kupcy doskonalą swoje Talenty?
 • Autorytet Kupca. Budowanie wiarygodności i silnej pozycji wyjściowej.
 • Savoir vivre w negocjacjach. Podstawy konstruktywnego wizerunku. 8 najczęstszych błędów w budowaniu wizerunku.
 • Kodeks zasad i wartości Kupca – Negocjatora.
Wybór strategii –  jak negocjować, aby wygrywać
 • Rodzaje strategii w negocjacjach. Strategie aktywne, pasywne, konfrontacyjne, integracyjne.
 • Kiedy, jak i z kim stosować określone strategie negocjacyjne. Cele i narzędzia stosowane w poszczególnych strategiach. Elastyczność. Metody otwarcia, prowadzenia i zamknięcia poszczególnych strategii negocjacyjnych. 4 pozycje wyjściowe.
 • Planowanie negocjacji – analiza pozycji Dostawcy i Nabywcy. 5 sił Pottera. Dane wrażliwe Dostawców. Słabe i Mocne Punkty. O czym można, a czego nie wolno mówić. O co warto zapytać Dostawców.
 • Wybór strategii. Definiowanie celów negocjacyjnych. Minimum i maximum. Cele sprzężone. Budowanie scenariusza negocjacji.
 • Definiowanie pozycji/oczekiwań/zachowań/taktyk Dostawcy. Budowanie kontrpropozycji.
 • Alternatywy wspierające i kontrolujące przebieg negocjacji: BATNA, agenda, zespół negocjacyjny i role w zespole, dokumentowanie procesu negocjacji – protokoły, karta ustaleń.
 • Uruchamianie strategii w pierwszym rozdaniu. Badanie odpowiedzi Dostawcy. Elastyczność podejścia.
Otwarcie negocjacji. Zbuduj dobrą pozycję wyjściową i relacje
 • Architektura pomieszczenia i jej wpływ na wynik negocjacji.
 • Przełamywanie barier i tworzenie konstruktywnych relacji.
 • Gry i techniki stosowane na wejściu przez Kupców.

Taktyki białe w rozpoczęciu negocjacji
Wyższy cel. Metapoziom. Przepuszczanie pozytywnych strzałek. Nagroda w raju. Darmowa przysługa. Szybko, zwięźle i na temat.
Taktyki czarne w rozpoczęciu negocjacji
Fait accompli. Taktyka wysokiej/niskiej piłki. Technika zabójczego pytania. Dobry / zły glina. Zabójcza riposta. Stawianie pod ścianą. Kryptolicytacja.
Taktyki neutralne
Próbny balon. Konkurencja. Liczy się tylko… Cisza. Wywiad rozpoznawczy. Gra na czas.

 • Ulubione zagrywki handlowców na wejściu. Jak nie dać się zaskoczyć i sprytnie rozegrać początek, czyli czego uczą się handlowcy i stosują na Kupcach.
 • Skuteczne kontrtaktyki: unikaj konfliktu przy rozpoczęciu negocjacji, okazuj zaskoczenie, stawiaj wysokie oczekiwania, nigdy nie przyjmuj pierwszej oferty, nie dawaj gwarancji zakupu, wzmacniaj niepewność, wypuszczaj próbny balon.
Faza środkowa. Wszystko, albo nic, czy kompromis?
 • Sztuka perswazji w budowaniu sukcesu negocjacji.
 • Techniki wywierania wpływ stosowane przez Dostawców i Kupców.
 • Stosowanie adekwatnej argumentacji do typu osobowościowego Dostawcy (szybka diagnoza i trafne argumenty).
 • Budowanie porozumienia: umiejętność słuchania i słyszenia, parafraza, odzwierciedlenie, klaryfikacja, potwierdzenie, słowa klucze budujące porozumienie.
 • Retoryka Kupca – jak mówić, aby zmotywować do podjęcia decyzji.
 • Jak pytaniami sterować procesem negocjacji.
 • Gry i taktyki fazy środkowej.

Taktyki białe
Podtrzymywanie dobrej atmosfery. Wyższe cele. Niewielkie ustępstwa. Ad vanitatem. Ad miseracordiam. Koncentrowanie się na interesach i rozwiązaniach. Okazywanie zrozumienia.
Taktyki czarne
Bezlitosny partner. Dokręcanie śruby. Wycofanie oferty. Zdechła ryba. Rosyjski front. Groźba. Brak ustępstw. Ataki personalne. Obniżanie wartości. Stawianie żądań. Twarde wybory. Taktyki prowokowania negatywnych emocji. Wyolbrzymianie sporu. Blef. Dziel i rządź.
Taktyki neutralne
Standardowa procedura. Optyk z Brooklinu. Wyższa instancja. Gorący ziemniak. Pusty portfel. Przełamywanie impasu. Angażowanie trzeciej strony. Zmiana biegu. Przejmowanie inicjatywy. Autorytet. Kompromis. Obiektywne kryteria. Inspektor Colombo. Ekspert. Salami.

 • Asertywność po stronie Kupca. Techniki asertywnej komunikacji w negocjacjach. Krytyka. Odmowa. Prośba. Asertywne komunikaty. Feedback. Komunikat trójstopniowy. FEKOZ. Jak Kupiec profesjonalnie reaguje na trudne zachowania i komunikaty Dostawców.
Manipulacje, konflikt, emocje, stres. Jak rozegrać twarde techniki
 • Techniki manipulacji stosowane przez handlowców podczas negocjacji.

Manipulacje faktami. Manipulacje emocjami. Manipulacje komplementami. Manipulacje wiedzą i koneksjami. Manipulacje zmniejszaniem poczucia kontroli. Manipulacje technikami wpływu społecznego. Manipulacje lingwistyczne. Celowe pomyłki i odwracanie uwagi.

Jak rozpoznawać, neutralizować i minimalizować manipulacje.

 • Czego uczą się handlowcy na temat przedstawiania ceny. Czyli jak obronić się przed wpływem i grą ceną w trakcie negocjacji. 11 najczęstszych technik prezentowania ceny przez handlowców.
 • Emocje w zenicie. Czyli jak zachować twarz i schować emocje do kieszeni. Inteligencja emocjonalna Kupca.
 • Uwaga na Impas. Co doprowadza do impasu i jak wyjść z impasu w negocjacjach.
 • Praktyczne sposoby radzenia sobie ze stresem, frustracją, negatywnymi emocjami dla Negocjatorów.

Finalizacja negocjacji. Jak zakończyć z sukcesem

 • Podsumowanie. Ustalenia. Wspólna karta.
 • Techniki stosowane na zakończenie. Czyli dlaczego należy trzymać koncentrację do końca.

Taktyki białe
Wprowadzanie nadcelu. Uzasadnianie wagi. Zaangażowanie emocjonalne. Prezentacja korzyści.
Taktyki czarne
Błędne liczby. Nieuwaga. Zmiana warunków. Nowa oferta. Eskalacja ustępstw.
Taktyki neutralne
Skubanie. Absorbcja protestu. Śmieszne pieniądze. Rzut na taśmę. Podsumowanie. 8 zamknięć negocjacji.

 • Budowanie relacji na przyszłość. Zostaw mosty, otwarte furtki, pozytywne gesty, nawet wówczas, gdy było trudno.

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

Prowadzący
Olga Borgieł Doświadczony trener i negocjator-praktyk. Prowadziła, współprowadziła i konsultowała projekty negocjacyjne o wartości do 160 mln PLN. Obecnie jest doradcą negocjacyjnym w zakresie strategii i wpływu, coachem negocjatorów, prowadzi treningi dla negocjatorów oparte na best practices. Posiada doświadczenie negocjacyjne zarówno ze strony sprzedażowej, jak i zakupowej w branżach takich jak: FMCG, produkcja, finanse, inwestycje. Należy dzisiaj do czołówki trenerów w Polsce. Psycholog, certyfikowany trener TTT University of Wales, Personal Coaching The Coaching Academy, London, Trener The Training Associates, jednej z największych firm szkoleniowych na świecie.
Forma
Twarde negocjacje zakupowe – metody prowadzenie treningu: Praktyczne warsztaty + trening umiejętności. Mini wykłady, scenki sytuacyjne, analiza case study, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, autodiagnoza, informacje zwrotne dla uczestników od trenera.
Czas trwania
Szkolenie dwudniowe: 7-8 kwietnia 2022 rok Hotel Olympic**** Wellness&SPA Ustroń, ul. Grażyńskiego 10
Lokalizacja
Cena
1450 zł
Zgłoszenie
Twarde negocjacje zakupowe
W cenę wliczono
Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Chciałbyś skorzystać z opcji z zakwaterowaniem? Skontaktuj się z nami!
Zdobyta wiedza
Twarde negocjacje zakupowe – korzyści i rezultaty szkolenia: zdobycie pełnej wiedzy z zakresu przygotowania negocjacji, wyboru strategii, prowadzenia, technik, wpływu, manipulacji i kontrtaktyk w negocjacjach, zdobycie umiejętności analizy pozycji dostawcy oraz doboru odpowiedniej w danej sytuacji strategii oraz skutecznej realizacji scenariusza negocjacji, zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoznania stylu negocjacyjnego, interesów i potrzeb drugiej strony i dopasowywania adekwatnych narzędzi perswazji, doskonalenie narzędzi komunikacyjnych w negocjacjach umożliwiających dochodzenie do porozumienia, w tym m.in.: motywacyjnego argumentowania, porozumienia, wychodzenia poza konflikt, złożonych technik perswazji, rozwój umiejętności stawiania asertywnych granic w negocjacjach oraz stosowania zaawansowanego dialogu motywacyjnego w celu wypracowania konstruktywnej płaszczyzny do prezentowania warunków i negocjowania ceny, poznanie i nabycie umiejętności elastycznego stosowania różnych taktyk negocjacyjnych: białych, czarnych i neutralnych, wspomagających osiąganie celów negocjacyjnych, rozwój umiejętności rozpoznawania i redukcji technik manipulacji, w tym asertywnego radzenia sobie z trudnymi partnerami wywierającymi presję, atak i stosującymi czarne techniki negocjacji, zdobycie umiejętności stosowania strategii autorytetu, siły i wartości w budowaniu wizerunku firmy oraz długofalowej i satysfakcjonującej współpracy z dostawcami.
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.