menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Oceny oddziaływania na śrdodowisko przedsięwzięć budowlanych 2022 po zmianach przepisów

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Inwestorzy , projektanci, pracownicy administracji publicznej: gmin, starostw powiatowych, urzędów wojewódzkich, stacji sanitarni -epidemiologicznych a od 1stycznia także urzędów marszałkowskich, zarządcy dróg, beneficjenci funduszy europejskich
Wymagania wstępne
Warunki uczestnictwa w seminarium- przesłanie zgłoszenia na mail: fwb5@wp.pl oraz dokonanie wpłaty na konto. Możliwość płatności w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury. Brak udziału albo rezygnacja ze szkolenia na 3 dni przed terminem szkolenia nie zwalnia z obowiązku zapłaty.
Program

1.      Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów:

-       Podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (rozporządzenie RM);

-       Rodzaje decyzji wymagających wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (interpretacje prawne);

-       Organy właściwe do wydawania i uzgadniania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2.       Karta informacyjna przedsięwzięcia – zakres niezbędnych informacji.

3.       Określanie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko – kryteria kwalifikacji, kiedy spodziewać się oceny oddziaływania na środowisko? Przykłady.

4.      Raport o oddziaływaniu na środowisko:

-       Zakres informacji przedstawianych w raporcie;

-       Inwentaryzacja przyrodnicza

-       Szczegółowość opisu przedsięwzięcia i działań minimalizujących;

-       Alternatywy.

5.     Udział społeczeństwa i organizacji ekologicznych w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

6.     Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: rodzaje warunków w zakresie działań minimalizujących, termin obowiązywania (wyroki i interpretacje prawne).

7.     Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a pozostałe decyzje „inwestycyjne”

8.     Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.

9.     Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000.

10.  Nadzory i monitoring przyrodniczy – zakres zadań, sposoby kontroli i egzekwowania.

11.   Ocena oddziaływania na środowisko a Fundusze UE – wniosek o dotację wraz z załącznikami – najpoważniejsze problemy:

12.  Odstępstwa od zakazów płoszenia, zabijania, niszczenia siedlisk i gatunków chronionych

-         decyzje derogacyjne.

Prowadzący
dr Artur Kawicki - specjalista z zakresu ocen oddziaływania na środowisko W latach 2001 – 2008 pracownik Ministerstwie Środowiska, później do 2011r Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ; Pracował w latach 2007-2009 w Polskim Górnictwie Naftowymi i Gazownictwie S.A, na stanowiskach, doradca zarządu, pełnomocnik ds. ocen oddziaływania na środowisko; Obecnie zatrudniony w Gaz – System S.A. na stanowisku Project manager ds. środowiskowych atak ze w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na stanowisku Głównego Specjalisty; Odbył studia doktoranckie na UMCS, z zakresu skuteczności ochrony przyrody w kontekście projektów ubiegających się o dotacje UE. Ma ponad 18-cio letnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu ocen oddziaływania na środowisko
Forma
szkolenie w formie webinarium
Czas trwania
6 godzin wykładowych od godz.09.00 do 15.00
Termin / Lokalizacja
  1. 05.12.2022 / Warszawa
Cena
450 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
Oceny oddziaływania na śrdodowisko przedsięwzięć budowlanych 2022 po zmianach przepisów
W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe. Materiały szkoleniowe obejmują wzory wniosków, wystąpień, postanowień i decyzji, schematy postępowań, ujednolicone teksty aktów prawnych i komentarz wykładowcy
Zdobyta wiedza
Umiejętność sprawnego przygotowania karty informacyjnej, raportu i uzyskanie decyzji środowiskowej. Kiedy potrzebny jest raport a kiedy wystarczy informacja wstępna. Praktyczne wykorzystanie portalu Natura 2000 w procesie inwestycyjnym. Jak poradzić sobie z oceną oddziaływania inwestycji podprogowych i inwestycji miejskich współfinansowanych z UE
Certyfikaty
Certyfikat udziału w seminarium z programem
Organizator
Fundacja Wszechnicy Budowlanej - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.