menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


GEOTECHNIKA W PROJEKTOWANIU I W WYKONAWSTWIE. KURS SZKOLENIOWY

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które zajmują się przygotowaniem inwestycji budowlanych, projektowaniem i wykonawstwem w zakresie robót geotechnicznych. Celem szkolenia jest przekazanie i pogłębienie wiedzy teoretycznej dotyczącej przygotowania inwestycji w zakresie od planowania badań podłoża przez interpretacje wyników tych badań, przyjęcie odpowiednich do warunków gruntowych metod realizacji posadowienia obiektów, w tym także omówienie technologii wzmacniania słabych gruntów i zabezpieczenia głębokich wykopów przed napływem wody.
Program

Klasyfikacja gruntów i badania makroskopowe wg Eurokodu 7

 1. Klasyfikacja gruntów wg EC-7
 2. Badania makroskopowe gruntów wg EC-7, określenie rodzaju i stanu gruntu.
 3. Wpływ geometrii fundamentu i obciążeń zewnętrznych na rozkład naprężeń i osiadania podłoża
 4. Wpływ prekonsolidacji gruntów na osiadania budowli
 5. Kosultacje i dyskusja

Metodyka wykonywania badań polowych

 1. Wiercenia gruntów i skał
 2. Sondowania dynamiczne
 3. Sondowania statyczne CPTU
 4. Badania dylatometryczne DMT
 5. Badania presjometryczne
 6. Wielkowymiarowe obciążenie gruntu
 7. Badania inklinometryczne
 8. Badania georadarowe
 9. Badania rekomendowane przez Eurokod 7 i wyznaczane w nich cechy fizyczne gruntów
 10. Zasady określania głębokości rozpoznania podłoża
 11. Zasady rozmieszczania punktów badawczych na etapie planowania i projektowania inwestycji
 12. Konsultacje i dyskusja

Roboty fundamentowe realizowane w głębokich wykopach. Ściany szczelinowe

 1. Zabezpieczenia tymczasowe głębokich wykopów – stalowe ścianki Larsena
 2. Technologia wykonywania ścian szczelinowych (metody stropowa, metoda półstropowa, metoda up and down i metoda przypory ziemnej)
 3. Kotwy gruntowe
 4. Metody zabezpieczania dna głębokiego wykopu przed wyparciem lub przebiciem od wyporu wody
 5. Pionowe przesłony przeciwfiltracyjne wykonywane sprzętem do głębienia ścian szczelinowych
 6. Konsultacje i dyskusja

Metody stabilizacji słabego podłoża budowli i nasypów komunikacyjnych. Omówienie metod wzmacniania podłoża i przykłady ich zastosowania

 1. Wymiana dynamiczna (kolumny kamienne)
 2. Konsolidacja dynamiczna (ciężkie ubijanie)
 3. Wymiana gruntu
 4. Doziarnianie słabych przypowierzchniowych warstw gruntów spoistych
 5. Metoda wyparcia gruntów organicznych z zagłębienia w gruncie
 6. Pionowy drenaż
 7. Wibroflotacja i wibrowymiana
 8. Cementyzacja w skałach i gruntach
 9. Stabilizacja podłoża wapnem, cementem i mieszankami popiół-wapno-grunt
 10. Zamrażanie gruntów
 11. Spiekanie gruntów lessowych
 12. Wzmacnianie podłoża budowli i nasypów komunikacyjnych na terenach zalewowych.
 13. Mikrowybuchy
 14. Konsultacje i dyskusja
Prowadzący
Pracownik Katedry Geotechniki i Dróg Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalizacja: Geotechnika, Geoinżynieria i Budowle Podziemne. Pracuje w budownictwie od 35 lat, początkowo w przygotowaniu produkcji i w wykonawstwie a od 1988 r. w projektowaniu. Projektował i nadzorował realizacje wielu obiektów budownictwa przemysłowego i ogólnego w zakresie konstrukcji stalowych, żelbetowych i geotechniki. Od siedemnastu pracuje w katedrze Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej wykonując projekty i ekspertyzy z zakresu oceny warunków geotechnicznych posadowienia budowli i nasypów komunikacyjnych. W ostatnich latach wykonywał projekty i ekspertyzy głównie na potrzeby budowy autostrad, dróg ekspresowych i posadowienia obiektów nowo budowanych bloków energetycznych.
Forma
wykłady, konsultacje, dyskusja
Czas trwania
18 godzin akademickich
Termin / Lokalizacja
 1. 19.10.2021 / Zakopane
Cena
1900 zł netto; 1800 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1 – osobowego – 300 zł netto (ograniczona ilość miejsc).
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu. Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
Certyfikaty
zaświadczenie uczestnictwa
Organizator
AMG Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.