menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


NOWOŚĆ! ON-LINE Biuro Zarządu i dokumentacja korporacyjna w spółkach kapitałowych 2020_PREMIUM

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do pracowników biura zarządu, pracowników komórek prawnych, dyrektorów, kierowników biura zarządu, Office menedżerów, asystentów biura zarządu oraz menedżerów i członków zarządu mających w swoich obowiązkach kierowanie biurem zarządu.
Program
 1. Jakie akty prawne regulują prawo korporacyjne?
  • kodeks spółek handlowych,
  • ustawa o KRS,
  • kodeks cywilny.
 2. Jakie znaczenie dla spółek kapitałowych ma KRS?
  • obowiązek zgłoszenia danych do KRS,
  • wpis i jego skutki prawne,
  • zaniechanie obowiązków informacyjnych - skutki prawne,
  • jak, kiedy i co należy zgłaszać do KRS?
  • formularz do KRS,
  • odpis z KRS - znaczenie praktyczne.
 3. Jak tworzyć i czytać statut i umowę spółki? 
  • niezbędna zapisy w umowach spółki,
  • essentialia negotii umowy spółki lub statutu,
  • postanowienia dodatkowe (m.in. nadzór, zgoda lub opinia organów, ograniczenie zbywania, ograniczenie dziedziczenia, itd.)
  • elektroniczna umowa spółki i jej rejestracja w 24 godziny.
 4. Kim są akcjonariusze i wspólnicy?
  • księga akcyjna i księga udziałów - zasady prowadzenia,
  • zbywania akcji a zbywanie udziałów oraz dziedziczenie,
  • ograniczenia w zbywaniu akcji lub udziałów,
  • prawo do kontroli przysługujące wspólnikom,
  • prawo do informacji przysługujące akcjonariuszom,
 5. Jakie zadania wypełnia zarząd?
  • reprezentacja (zasady oraz sposób wykonywania)
  • prowadzenie spraw spółki,
  • zarząd jako pracodawca -wyjątki w zakresie reprezentacji
 6. Jak funkcjonuje zarząd?
  • ilość członków zarządu a zarząd jednoosobowy,
  • zwołanie i przebieg posiedzenia zarządu,
  • podejmowanie uchwał, w tym głosowanie i liczenie głosów,
  • tryb podejmowania uchwał,
  • jakie decyzje członek zarządu może podąć samodzielnie?
  • regulamin zarządu - teoria a praktyka.
 7. Jak powoływani i odwoływani są członkowie zarządu?
  • powołanie i odwołanie członka zarządu (kto powołuje i odwołuje, jak powinna brzmieć uchwała o powołaniu i odwołaniu, najczęstsze błędy, itd.)
  • zgłoszenie do KRS powołania i odwołania członka zarządu,
  • członek zarządu w aspekcie prawa pracy (kto podpisuje umowę i aneksy, umowa o zakazie konkurencji, odwołanie członka zarządu a stosunek pracy)
  • kadencja wspólna i oddzielna.
 8. Jak odpowiadają członkowie zarządu?
  • odpowiedzialność korporacyjna,
  • odpowiedzialność w sytuacji niewypłacalności spółki (art. 299 KSH)
  • odpowiedzialność karna i karnoskarbowa,
  • inne rodzaje odpowiedzialności.
 9. Kim jest prokurent w spółce?
  • ustanowienie prokurenta - wymogi prawne, treść uchwały, podpisy
  • kto może być prokurentem?
  • zgłoszenie do KRS powołania i odwołania prokurenta,
  • rodzaje prokury,
  • jakie kompetencje posiada prokurent?
  • odpowiedzialność prokurenta wobec spółki.
 10. Kim jest pełnomocnik w spółce?
  • ustanowienie pełnomocnika - treść uchwały, podpisy,
  • kto może być pełnomocnikiem?
  • jakie kompetencje posiada pełnomocnik?
  • odpowiedzialność pełnomocnika wobec spółki a przekroczenie uprawnień,
  • opłaty za pełnomocnictwa - kiedy jest obowiązek wnoszenia i w jakim terminie?
 11. Jak funkcjonuje rada nadzorcza?
  • kiedy rada nadzorcza jest konieczna?
  • skład rady nadzorczej, 
  • tryby podejmowania uchwał (na posiedzeniu, obiegowo, itd.)
  • liczenie głosów a podjecie uchwały.
 12. Jakie zadania wypełnia rada nadzorcza?
  • wydawanie opinii lub zgody przez radę nadzorcą,
  • ograniczenie kompetencji rady nadzorczej,
  • uprawnienia kontrolne, nadzorcze i szczególne.
 13. Jak powoływani i odwoływani są członkowie rady nadzorczej?
  • kto nie może być członkiem rady nadzorczej?
  • kto powołuje i odwołuje członków rady nadzorczej?
  • kto ponosi odpowiedzialność w sytuacji braku rady nadzorczej?
 14. Jak odpowiadają członkowie rady nadzorczej?
  • odpowiedzialność korporacyjna członków rady nadzorczej,
  • odpowiedzialność na gruncie różnych przepisów prawa.
 15. Jakie należy zwołać zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie?
  • zwyczajne i nadzwyczajne walne zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników,
  • termin na zwołanie walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników,
  • treść zaproszenia lub ogłoszenia, porządek obrad, uchwały,
  • obowiązki informacyjne wobec wspólników i akcjonariuszy.
 16. Jakie kompetencje posiada walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników?
  • możliwość głosowania przez pełnomocników,
  • w jakich kwestiach podejmowane są uchwały,
  • jaką większością głosów podejmowane są uchwały?
  • możliwość zaskarżenia uchwał.
 17. Jak poprawnie przygotować umowę lub kontrakt?
  • essentialia negotii wybranych umów,
  • struktura umowy a tworzenie postanowień umownych,
  • kiedy umowa zostaje zawarta?
  • przykładowe zapisy w umowach (m.in. zadatek, zaliczka, kara umowa, terminy płatności, faktury, itd.)
  • jak stworzyć aneks do umowy,
  • najczęstsze błędy w umowach.
Czas trwania
2 dni, 16 godzin
Termin / Lokalizacja
 1. 10.12.2020 / High5 Group, Warszawa
 2. 11.12.2020 / High5 Group, Warszawa
Cena
1290 zł + VAT/1 os.
Zgłoszenie
NOWOŚĆ! ON-LINE Biuro Zarządu i dokumentacja korporacyjna w spółkach kapitałowych 2020_PREMIUM
W cenę wliczono
skrypt szkoleniowy, materiały dodatkowe, serwis kawowy, lunch
Zdobyta wiedza
Biuro Zarządu zajmuje w spółce kapitałowej strategiczną pozycję. Jest łącznikiem między klientami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi a zarządem firmy. Szkolenie obejmuje praktyczne aspekty funkcjonowania Biura Zarządu oraz rozwiązuje najważniejsze i najbardziej kontrowersyjne kwestie dotyczące jego funkcjonowania w zakresie relacji z organami spółki. Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników biura zarządu do właściwego wykonywania zadań związanych z obsługą organów spółek; wskazanie praktycznych aspektów funkcjonowania biura zarządu i jego relacji z organami spółki.
Certyfikaty
TAK
Organizator
HIGH5 Group sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.