menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Z UWGLĘDNIENIEM ZABEZPIECZEŃ WYKORZYSTYWANYCH DO OCHRONY I ZABEZPIECZENIA PRZED COVID-19

Kategoria
BHP
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: pracodawców osób kierujących pracownikami (kierowników, brygadzistów, mistrzów) pracowników służb bhp w zakładach pracy odpowiedzialnych za dobór i stan techniczny ŚOI osób odpowiedzialnych w zakładzie za zakup i dostarczanie środków ochrony indywidualnej (pracownicy działów logistyki materiałowej, pracownicy działów przetargów) przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy producentów, importerów i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej
Wymagania wstępne
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Program
1. OBOWIĄZKI PRACODAWCY, PRACOWNIKA ORAZ OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI  W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA, STOSOWANIA I UŻYTKOWANIA ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ – ANALIZA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH, NORMY ZHARMONIZOWANE, DYREKTYWY
 • zasady przydziału,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • kryteria wycofania – naprawa lub wymiana (instrukcja).
2. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ WYKORZYSTYWANE DO OCHRONY I ZABEZPIECZENIE PRZED COVID 19
 • dobór, stosowanie, oznakowanie,
 • jaka jest różnica pomiędzy środkiem ochrony indywidualne, a wyrobem medycznym?
 • czy ŚOI do walki z COVID-19 muszą spełniać wymagania oceny zgodności i muszą być znakowane znakiem CE? (UCHWAŁA NR 33/2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2)
 • czy w obecnej sytuacji spowodowanej koronawirusem, można pracowników wyposażać w ochrony dróg oddechowych nie posiadające deklaracji zgodności?
 • co jest lepsze na stanowisku pracy – maska czy przyłbica?
 • jakiego typu maski i rękawice chronią przed wirusem?
 • czy można na stanowiskach pracy stosować maseczki uszyte we własnym zakresie przez pracowników lub w szwalniach?
 • jaką odzież ochronną i rękawice należy stosować do ochrony przed wirusem?
 • czy środki ochrony indywidualnej wyprodukowane przez pracodawcę powinny mieć deklaracje zgodności i znak CE?
 • czy pracownicy powinni być wyposażenie w kombinezony ochronne?
 • czy pracodawca powinien weryfikować wewnątrzzakładowe tabele przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz ŚOI?
 • jak traktować zużyte ŚOI?
3. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ŚRODKI OCHRONY ZBIOROWEJ

Wymagania stawiane pracodawcom w zakresie doboru i stosowania ŚOI.

4. JAK WŁAŚCIWIE DOBRAĆ ŚOI?

Dobre praktyki i analiza najczęściej popełnianych błędów – doświadczenia pokontrolne Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy

 • ANALIZA ZAGROŻEŃ W ŚRODOWISKU PRACY ORAZ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ŚOI

  – identyfikacja czynników szkodliwych i niebezpiecznych występujących na stanowisku pracy
  –  określenie części ciała pracownika narażonych na działanie czynników szkodliwych i niebezpiecznych
  – oszacowanie ciężkości następstw zagrożeń

 • PRAWIDŁOWY DOBÓR I UŻYTKOWANIE ŚOI

  – ocena przydatności ŚOI (czy są odpowiednie do poziomu ryzyka zawodowego i warunków panujących na stanowisku pracy? czy ich zastosowanie nie spowoduje jednocześnie zwiększenia ogólnego poziomu ryzyka zawodowego? czy są odpowiednio dopasowane do użytkownika, po wykonaniu niezbędnych regulacji? czy są określone warunki stosowania środków ochrony indywidualnej – przypadki i czas, w którym powinny być noszone? czy w przypadku występowania więcej niż jednego zagrożenia i konieczności stosowania kilku środków ochrony indywidualnej – środki te dają się dopasować względem siebie – bez zmniejszania ich parametrów ochronnych)?

 • KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE ŚOI
 • KRYTERIA WYCOFANIA – NAPRAWA LUB WYMIANA (INSTRUKCJA)
 • ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA JAKO ŚRODEK OCHRONY INDYWIDUALNEJ – ZASTOSOWANIE I WYMAGANIA
5. POSTĘPOWANIE INSPEKTORÓW PIP W ZALEŻNOŚCI OD STWIERDZONYCH NIEZGODNOŚCI PODCZAS KONTROLI. JAKIE SĄ KONSEKWENCJE DLA PRACODAWCÓW I OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA DOBÓR I KONTROLĘ STOSOWANIA ŚOI W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODCZAS KONTROLI?6. WYPADKI PRZY PRACY ZWIĄZANE Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI W STOSOWANIU I UŻYTKOWANIU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ LUB BRAKIEM STOSOWANIA ŚOI7. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

– wymagania stawiane producentom, importerom, dystrybutorom

8. ZMIANY W UNIJNYM PRAWIE DOTYCZĄCYM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WPROWADZONE ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 Z DNIA 9 MARCA 2016 R. W SPRAWIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ.
 • zakres stosowania, wykluczenia i definicje,
 • wymagania dla producentów,
 • wymagania dla upoważnionych przedstawicieli,
 • wymagania dla importerów,
 • wymagania dla dystrybutorów,
 • domniemanie zgodności ŚOI,
 • zawartość deklaracji zgodności dla ŚOI,
 • ogólne zasady dotyczące oznakowania CE,
 • zasady i warunki umieszczania oznakowania CE,
 • kategoryzacja środków ochrony indywidualnej,
 • procedury oceny zgodności,
 • zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa,
 • zawartość dokumentacji technicznej ŚOI.
9. ROLA NORM ZHARMONIZOWANYCH W SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI DLA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ.
 • przykłady norm zharmonizowanych dla wybranych środków ochrony indywidualnej,
 • znakowanie środków ochrony indywidualnej,
 • dodatkowe informacje zamieszczane na środkach ochrony indywidualne i w instrukcji użytkowania,
 • wybrane przykłady środków ochrony indywidualnej nie spełniających wymagań zasadniczych – omówienie niezgodności.
10. PRZYKŁADY NIEPRAWIDŁOWOŚCI W STOSOWANIU I UŻYTKOWANIU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ PRZYCZYNĄ WYPADKÓW PRZY PRACY

– omówienie i przedstawienie wypadków przy pracy podczas których poszkodowani nie stosowali ŚOI.

Prowadzący
Ekspert PIP w zakresie doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej. Sprawuje nadzór i kontrolę głównie w zakładach branży metalowej oraz automotive. Specjalizuje się w kontrolach technicznego bezpieczeństwa pracy, w szczególności dotyczących przestrzegania przepisów dyrektyw: w sprawie środków ochrony indywidualnej, maszynowej, narzędziowej. Należy do zespołu Inspektorów Pracy zajmujących się nadzorem rynku. W podległych zakładach prowadzi dochodzenia powypadkowe. Jest autorem artykułów i opracowań w dziedzinie bhp oraz prawa pracy publikowanych na łamach: kwartalnika PRACA ZDROWIE BEZPIECZEŃSTWO, miesięcznika INSPEKTOR PRACY oraz na portalu www.znamibezpiecznie.pl
Forma
Metody szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami związanymi z doborem optymalnych ŚOI.
Czas trwania
8 godzin dydaktycznych
Lokalizacja
Cena
550 zł
Zgłoszenie
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Z UWGLĘDNIENIEM ZABEZPIECZEŃ WYKORZYSTYWANYCH DO OCHRONY I ZABEZPIECZENIA PRZED COVID-19
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze w formacie pdf, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych w formacie pdf
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: Szkolenie Środki ochrony indywidualnej ma na celu przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy wymaganej przy doborze i użytkowaniu środków ochrony indywidualnej w zakładzie, w celu uniknięcia wypadków przy pracy, schorzeń i chorób zawodowych oraz konsekwencji ze strony organów kontrolujących warunki pracy. Przedstawione zostaną zasady optymalnego doboru środków ochrony indywidualnej i scharakteryzowane będą rodzaje oraz przeznaczenie konkretnych ochron. Omówione zostaną prawne podstawy stosowania i wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej, wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej, zasady identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka zawodowego w kontekście doboru ochron. Podamy przykłady środków ochrony indywidualnej odpowiednie do stanowisk pracy, na których występują czynniki szkodliwe i niebezpieczne. Inspektor wskaże również środki ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań zasadniczych oraz procedury Państwowej Inspekcji Pracy związane ze stwierdzeniem, że dany wyrób jest niezgodny z wymaganiami zasadniczymi (brak CE, niewłaściwa instrukcja, niezgodne oznakowanie lub jego brak).
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.