menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Certyfikowany Audytor wewnętrzny/ Pełnomocnik ISO 22301

Kategoria
ZARZĄDZANIE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Adresaci szkolenia: Kandydaci na Pełnomocników ds. systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301:2012 (BS 25999) oraz na audytorów wewnętrznych systemu.
Program
Metody szkoleniowe:

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie zajęć warsztatowych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami teoretycznymi. Ćwiczenia będą polegały na realizowaniu zadań szkoleniowych przez uczestników szkolenia podzielonych na kilkuosobowe grupy, a następnie rezultaty ich prac zostaną zaprezentowane pozostałym grupom w ramach wymiany poglądów i doświadczeń.

Opis szkolenia:

Wdrożenie systemu nie będzie skuteczne bez zaangażowania pracowników organizacji. W pierwszej części omawiane są zasady organizacji projektu wdrożeniowego, tworzenia grupy wdrożeniowej i podziału zadań.

Uczestnicy szkolenia interpretują wymagania normy oraz wskazują przykładowe sposoby ich realizacji w praktyce.

Program szkolenia:

Blok 1 – Zasady działania systemu, wymagania

 • Zasady funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji.
 • Zasady systemu zarządzania.
 • Podejście procesowe.
 • Omówienie wymagań normy ISO 22301:2012 (BS 25999).
 • Praca z normą.
 • Analiza BIA (Business Impact Analysis).
 • Analiza ryzyka.
 • Zasady dokumentowania procesów.
 • Strategia i ciągłość działania.
 • Dokumentacja systemu.
 • Plany ciągłości działania.
 • Warsztaty

Audytor wewnętrzny nie ocenia, nie wydaje wyroków, ale sprawdza zgodność systemu i wspólnie z audytowanym poszukuje jego usprawnień. W bloku kandydaci na audytorów poznają swoje uprawnienia i odpowiedzialności, praktycznie przechodzą procedurę przygotowania się do audytu, wyboru właściwych punktów normy, układają listy pytań zależne od stanowiska osoby audytowanej.

Prezentowane scenki audytowe analizowane są pod kątem ich poprawności, przyczyn wystąpienia problemów oraz sposobów ich zapobiegania.
Każdy z uczestników szkolenia występuje w roli audytora, ale również osoby audytowanej.
Omawiany jest sposób zachowania oraz komunikaty wydawane przez stronę pytaną i pytającą. Po przeprowadzonych audytach wypełniane i omawiane są raporty z audytu, do przykładowych niezgodności przypisywane są punkty normy oraz omawiane możliwe działania korygujące.

Blok 2 – Działania audytowe

 • Plan i program audytu – warsztaty
 • Przygotowanie do audytu
 • Zasady układania pytań – warsztat: opracowanie listy pytań audytowych
 • Przeprowadzenie audytu
 • Przebieg audytu
 • Metody zbierania informacji
 • Podstawy komunikacji
 • Relacja audytor – audytowany, zachowania audytowanych i audytorów
 • Zniekształcenia komunikacji
 • Omówienie filmu szkoleniowego prezentującego przeprowadzenie audytu wewnętrznego.
 • Warsztat: Przeprowadzenie i omówienie scenek audytowych.
 • Zakończenie audytu
 • Dokumentowanie audytu wewnętrznego, wypełnianie raportu.
 • Działanie korygujące a zapobiegawcze.
 • Najczęściej popełniane błędy

Blok 3 – Pełnomocnik ds. Ciągłości działania

 • Przedstawienie roli Pełnomocnika ds. Ciągłości działania, odpowiedzialności i zadań do realizacji.
 • Proces doskonalenia,
 • Działania korygujące i zapobiegawcze,
 • Przegląd zarządzania,
 • Rola pełnomocnika w doskonaleniu systemu zarządzania ciągłością działania,
 • Omówienie sposobów oceny dokonywanej w trakcie auditu certyfikującego.
 • Wybór jednostki certyfikującej.
 • Poradnik – złe i dobre przykłady z wdrożeń systemu w organizacjach.
Forma
otwarte,stacjonarne
Czas trwania
2 dni, 9:00-16:00
Termin / Lokalizacja
 1. 01.12.2020 / Warszawa
 2. 02.12.2020 / Warszawa
Cena
800 + 23% VAT
Zgłoszenie
Certyfikowany Audytor wewnętrzny/ Pełnomocnik ISO 22301
W cenę wliczono
Uczestnicy kursu otrzymują: Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami, Obiad, przerwę kawową z poczęstunkiem, e-book „Krótko o komunikacji interpersonalnej podczas audytu wewnętrznego. Poradnik dla audytorów wewnętrznych”
Zdobyta wiedza
W ramach szkolenia uczestnicy poznają wymagania normy, ich interpretacje oraz sposoby realizacji. Poznają rolę i zadania funkcji pełnomocnika na etapie wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania. Omawiane są etapy i sposoby skutecznego wdrożenia systemu. Zajęcia prowadzone na bazie studium przypadku pozwalają samodzielnie prześledzić i przeanalizować przykładowe wdrożenie systemu. Podczas warsztatów uczestnicy aktywnie przygotowują się do przeprowadzenia audytu, opracowują pytania audytowe, biorą udział w audytach szkoleniowych. Ćwiczą interpretację wymagań normy, identyfikację niezgodności, wyznaczanie działań korygujących i zapobiegawczych. Dodatkowo są prezentowane podstawy komunikacji niewerbalnej oraz elementy socjotechniki audytowej.
Certyfikaty
Certyfikaty: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 23301 Pełnomocnika systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 23301
Organizator
Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.