menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W TRAKCIE EPIDEMII DO WYKONYWANIA PRACY NA TERENIE POLSKI - SZKOLENIE ONLINE

Kategoria
ZASOBY LUDZKIE
Typ szkolenia
otwarte
Program

PROGRAM SZKOLENIA:

 

     I.     Zmiany dotyczące cudzoziemców i zatrudniania  cudzoziemców w czasie epidemii

1.         Przedłużenie ważności zezwoleń pobytowych cudzoziemców
i zezwoleń na pracę

2.         Przedłużenie wiz

3.         Przekraczanie granicy w związku z wykonywaniem pracy na terenie Rzeczpospolitej- ważne zmiany po 4 maja 2020.

   II.     Możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców
w okresie epidemii i regulacje dot. przekraczania granicy

 III.     Epidemia koronawirusa – przedłużenie wiz krajowych
a podróżowanie po obszarze Schengen

IV.     Specjalne rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w trakcie trwania epidemii w Polsce

  V.     Zasady legalnego zatrudniania cudzoziemców
i optymalizowania kosztów działalności

VI.     Zatrudnianie cudzoziemców - definicje, regulacje prawne:

1.    Najważniejsze definicje, pojęcia.

2.    Pojęcie legalnej pracy, definicja nielegalnej pracy (teoria a praktyka),

3.    Regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP

4.    Różnice w zatrudnianiu pracowników z UE, EOG i po za nimi

VII.     Podstawy pobytu cudzoziemca w Polsce, a w szczególności jak zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce i jakie są koszty z tym związane?

1.    Jak prawidłowo ocenić jaki dokument pobytu jest potrzebny dla cudzoziemca?

2.    Wiza - rodzaje, procedura uzyskania dla cudzoziemca.

3.    Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę wydawane na podstawie ustawy o cudzoziemcach, jak je uzyskać szybko i skutecznie, jakich błędów unikać podczas składania wniosków.

4.    Karta pobytu

a) zezwolenie na pobyt czasowy

b) zezwolenie na pobyt stały

c) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego

Procedura uzyskania powyższych dokumentów, niezbędne dokumenty.

5.    Ruch bezwizowy z Ukrainą- przypadki, kiedy obywatel Ukrainy nie musi posiadać wizy, ani dokumentu pobytowego.

6.    Zatrudnianie cudzoziemca, który wykonywał pracę w Polsce dla innego podmiotu gospodarczego

 VIII.     Zatrudnienie cudzoziemców aktualnie, jak stosować
w praktyce przepisy przejściowe?

1.    Uproszczona procedura zatrudnienia cudzoziemca – procedura rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy, jak prawidłowo wypełnić formularz.

2.    Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, czyli przypadki legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca bez koniecznych formalności- jak szybko i sprawnie zalegalizować pobyt i pracę dla cudzoziemca na przykładzie obywateli Ukrainy.

a)   Zezwolenie na pracę i zawody niewymagające zezwolenia.

b)   Procedura uzyskania zezwolenia na pracę.

c)   Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy
w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

d)   Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach-
w szczególności zatrudnianie studentów- cudzoziemców.

e)   Test rynku pracy, kiedy pracodawca nie jest zobowiązany uzyskać informacji starosty.

f)     Kiedy możliwe jest kontynuowanie zatrudnienie przez cudzoziemca po utracie ważności zezwolenia na pracę- sposób prawidłowego postępowania pracodawcy i cudzoziemca.

3.    Zatrudnienie cudzoziemców po zmianach i nowelizacji przepisów- praktyczne wskazówki.

a)   Zezwolenie na pracę sezonową.

b)   Zmiany w zakresie zezwoleń na pracę.

c)   Zmiany w zakresie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

d)   Katalog wykroczeń dotyczących naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców

e)   Wyższe kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom

IX.     Podstawy i formy zatrudnienia cudzoziemców w Polsce .

1.    Umowa o pracę.

2.    Umowy cywilnoprawne.

3.    Samozatrudnienie.

  X.     Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych

1.    Ubezpieczenia zatrudnionych cudzoziemców i rozliczenia
z Urzędem Skarbowym

2.    Współpraca z cudzoziemcem Rezydentem i nie Rezydentem

3.    Rozliczenie cudzoziemców

XI.     Zajęcia praktyczne.

1.    Omówienie zatrudniania cudzoziemca krok po kroku wraz
z uzupełnianiem wymaganych dokumentów, przy szczególnym uwzględnieniu obywateli pochodzących z Ukrainy

2.    Wybór dokumentów i wypełnienie wniosków (oświadczenie, zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt i pracę).

3.    Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przy wypełnianiu formularzy.

XII.     Odpowiedzi na pytania w trakcie szkolenia.

 

 

Prowadzący
doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa pracy, radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców, spółek prawa handlowego z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, prawa pracy.
Forma
szkolenie online
Czas trwania
ok.4 godz
Termin / Lokalizacja
  1. 21.07.2020 / SZKOLENIE ONLINE
Cena
260+23%vat
Zgłoszenie
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W TRAKCIE EPIDEMII DO WYKONYWANIA PRACY NA TERENIE POLSKI - SZKOLENIE ONLINE
W cenę wliczono
Cena obejmuje: - dostęp do platformy online - materiały szkoleniowe w formie elektronicznej - certyfikat - konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia
Certyfikaty
tak
Organizator
GALERIA SZKOLEŃ I KURSÓW - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.